Hemvist och matvanor hos rådjursflockar

Rådjuren kan färdas långa sträckor för att söka efter mat.
Hemvist och matvanor hos rådjursflockar

Senaste uppdateringen: 30 oktober, 2019

Idag kommer vi prata om hemvist och matvanor hos rådjursflockar.

Det finns vissa djur som lever ensamma liv och bara samlas då det är dags för parning. Andra har samma partner under hela livet, och vissa lever i stora grupper och migrerar från plats till plats.

Rådjuren tillhör cervidae-familjen, och det finns flera andra medlemmar som tillhör denna grupp. Den största är älgen och den minsta är puduhjorten.

matvanor hos rådjursflockar vintertid

Rådjur är stora däggdjur med kroppar som påminner om hästar, men kortare och tjockare. De har smala benen, hovar, långa nacke och horn.

Deras egenskaper kan dock bero mycket på vilken typ av rådjur det handlar om och var de lever.

Matvanor hos rådjursflockar: var lever stora rådjursflockar?

Rådjuren lever i flera regioner i världen, inkluderat Europa, Asien, Amerika, Nordafrika och flera områden i den arktiska regionen. Människan har också introducerat rådjur i Nya Zeeland och Australien.

Då rådjuren lever i så stora områden så befinner de sig också i väldigt olika ekosystem. Det kan handla om allt från stäpper och skog till tundra och tropiska regnskogar.

Rådjuren kan leva på ganska stora områden, antingen i stora grupper, små flockar eller ensamma.

Rådjursarter som den nordamerikanska vildrenen kan migrera över stora områden under året för att söka föda och varmare områden.

Hur lever stora rådjursflockar?

Det är väldigt vanligt att hanarna lever ensamma och isolerade liv. De är territoriella och varje rådjur kommer ha sitt eget revir. Honorna lever i stora grupper eller med sina ungar.

Hanarna markerar sitt territorium genom att använda feromoner, antingen genom att lämna djupa avtryck med klövarna eller genom att gnugga sina huvud mot träd för att täcka dem med sin doft.

Djurens hovar och huvuden innehåller körtlar som utsöndrar hormon.

Under parningssäsongen slåss bockarna om rätten att para sig med ett harem av honor. Detta beteende kan dock variera beroende på vilken art det handlar om.

Rådjur som utmanar varandra.

Denna ritual innebär att bockarna inte måste vara direkt aggressiva mot varandra med hornen. Deras beteende, som alltid följer ett distinkt mönster, hjälper bockarna att skilja sig själv från varandra.

Syftet är att visa upp sina individuella egenskaper för att skrämma motståndaren. Detta kallas för agonistiskt beteende.

Matvanor hos rådjursflockar: Vad äter rådjuren?

Rådjur är växtätare, vilket innebär att kosten främst består av träiga och örtartade växter. De senare förekommer oftare under våren, medan de förstnämnda blir mer vitala under hösten och vintern.

Rådjur i Europa äter främst barrträd samt buskar med löv och gräs.

Mängden träiga och örtartade växter i rådjurens kost kan variera beroende på om den lever i ett kallt eller milt klimat. Rådjuren äter även lav, löv och blomstjälkar.

De använder hovarna för att gräva upp rötter från marken.

Rådjur som äter.

Beroende på vilken säsong det är så kommer rådjuren även att äta exempelvis vilda frukter och svamp. De kan dessutom invadera lokala lantbruk, vilket kan utgöra ett problem för bönderna.

Det stämmer dock även att lantbruken i många fall har invaderat rådjurens naturliga hemvist.

Rådjur är djur som kräks upp den mat som de har ätit för att sedan äta den igen. Genom att göra det så lyckas de få i sig fler näringsämnen som de annars inte hade fått.

Precis som andra idisslande djur har rådjurets matsmältningssystem fyra kammare.

Detta kanske intresserar dig
Vad du ska göra om du kört på ett djur
My AnimalsLäs det My Animals
Vad du ska göra om du kört på ett djur

Det är viktigt att veta hur man bör agera när man kört på ett djur samt vad man kan göra för att undvika dessa olyckor. Lär dig mer i vår artikel.  • Venadopedia
  • I. Garin, A. Aldezabal, R. García–González & J. R. Aihartza. Composición y calidad de la dieta
    del ciervo (Cervus elaphus L.) en el norte de la península ibérica. Animal Biodiversity and Conservation 24.1 (2001).