Nordlig pälssäl: livsmiljö och egenskaper

En nordlig pälssäl kännetecknas av sin långa päls och sin utpräglade sexuella dimorfism. Läs mer om arten i den här artikeln.
Nordlig pälssäl: livsmiljö och egenskaper
Cesar Paul Gonzalez Gonzalez

Skriven och verifierad av Biolog Cesar Paul Gonzalez Gonzalez.

Senaste uppdateringen: 17 december, 2022

Nordlig pälssäl är en art som är känd för sin vackra päls och att den mest tillbringar tiden i vattnet där den simmar omkring planlöst. Ett av dess mest uppenbara kännetecken är dess märkliga könsdimorfism: Skillnaden mellan hanar och honor är påtaglig.

Öronen på huvudet avslöjar att nordlig pälssäl (Callorhinus ursinus) tillhör den taxonomiska familjen öronsälar, en familj av däggdjur som även kallas pälssälar, eller ännu oftare sjölejon. Läs vidare för att lära dig mer om detta lurviga djur.

Nordlig pälssäl: livsmiljö

Pälssälar har en stor utbredning som sträcker sig över norra Stilla havet, Beringshavet och Ochotska havet, ända till Japan. De flesta av dessa djur håller sig långt från kusterna, mellan 80 och 160 kilometer bort. Även om de kan nå polcirkeln är de desto vanligare i mellanliggande vatten.

Deras vanor består av att simma i öppet hav hela dagen, medan de återvänder till land endast under parningstiden. Pälssälar tillbringar således endast ett ungefärligt intervall på 35 till 45 dagar på land per år.

De är solitära djur som tillbringar större delen av sitt liv drivande, och som ibland dyker för att jaga.

Nordlig pälssäl

Fysiska egenskaper

Arten är relativt tung. Hanar når en längd på 213 centimeter och en vikt på 275 kilo. Honorna är betydligt mindre, cirka 150 centimeter långa och med en vikt på cirka 50 kilo. Detta tyder på en stor skillnad mellan könen, eller med andra ord på förekomsten av en ovanligt påtaglig sexuell dimorfism.

Kroppen är oval och långsträckt, med ett kort men böjligt huvud och en stor mängd päls. Hudfärgningen har mörka nyanser av brunt, svart och grått. Å andra sidan består dess lemmar av långsträckta fenor som är helt hårlösa. Det sistnämnda är ett viktigt taxonomiskt kännetecken, eftersom det tjänar till att identifiera arten.

Dessa däggdjurs öron är iögonfallande, nakna och långsträckta med mörka färger, även om de inte är särskilt påtagliga. Dessa däggdjur uppvisar också en form av man, som har sitt ursprung nära munnen och sträcker sig utanför öronen. Dessutom genomgår denna “frisyr” en åldrandeprocess som gör att de förlorar sin färg när individen mognar, vilket liknar människans gråa hår.

Nordlig pälssäl: föda

Dessa marina däggdjur är köttätare, deras diet består av olika fiskar och bläckfiskar. För att underlätta sin jakt angriper de främst ansjovis, sill, tioarmade bläckfiskar och andra arter som rör sig i stim. Detta begränsar dem dock inte eftersom de äter allt de kan för att överleva. Av denna anledning anses de vara opportunistiska djur.

Nordlig pälssäl tenderar att äta på natten eftersom flera fiskar då simmar upp till ytan. De utnyttjar dock alla möjligheter de har för att få sitt byte, oavsett tid på dygnet eller miljöförhållanden.

Nordlig pälssäl: reproduktion

Dessa sälar är polygama däggdjur som tenderar att bilda “harem”, där hanen dominerar ett revir för att para sig med flera honor. Detta sker varje år på specifika öar, där hanarna anländer först och börjar slåss för att försvara sina områden. Även om det låter aggressivt utgörs striderna mest av hot och slutar sällan med reella skador.

I allmänhet återvänder de flesta djuren till sina hemöar för att para sig, vilket orsakar regioner med höga populationer. I detta avseende är de områden som utmärker sig Pribiloföarna, San Miguelöarna, Kalifornien, Ryssland och Beringshavet.

Enligt en artikel i den vetenskapliga tidskriften Animal Behaviour blir dessa däggdjur i takt med att de mognar motoriskt effektivare och kan återvända till den ö där de föddes.

Hanarna har ingen kontroll över hur många partner som kommer in i deras harem, eftersom det är honorna som väljer vilket harem de vill tillhöra.

På så sätt väljer honorna reviret beroende på gruppens storlek, vilket är anledningen till att de hamnar i trängsel kring kusterna. En hanes framgång eller misslyckande ligger i honornas “händer”.

Dräktighet och födelse av ungar

Reproduktionen sker årligen och de nya mödrarna anländer för att jaga vid kusterna mellan maj och juni. När ungarna har fötts stannar honorna i haremen för att kopulera med hanarna och bli dräktiga igen. På så sätt drar de nya mödrarna nytta av sin tid på land innan de ger sig ut på havet igen.

Mamman är den enda som uppvisar ens ett minimalt föräldrabeteende, hon ger mat till kuten under de första dagarna. I mitten av juli börjar honan lämna sin avkomma för att ge sig ut på födosök, därefter återkommer hon bara någon dag i veckan för att mata kuten. I mitten av oktober återvänder hon sedan för att mata sina ungar under en sista period och vandrar sedan söderut för vintern, och överger då sin avkomma.

Pausad dräktighet

Honorna har förmågan att fördröja implantationen, vilket kallas för embryonal diapause. Detta innebär att processen ligger någonstans mellan att vara gravid och att inte vara gravid, som om embryot vore “fruset”. Den vanliga dräktigheten tar ungefär 8 månader, men de 4 månader som en embryonal diapause varar kan förlänga den upp till ett år.

Avkommans självständighet

Att bli övergiven av sina föräldrar utgör ingen större risk för avkomman eftersom de är ganska tidigt utvecklade och självständiga djur. Detta innebär att de efter att ha övergivits av sina mödrar (i mitten av oktober) överlever och lär sig att jaga på egen hand.

Denna situation gör dock att dödligheten hos ungarna är mycket hög och de flesta av dem dör innan de når 5 års ålder, trots att det är en långlivad art som kan bli 26 år gammal. Detta kan orsaka problem för arten, eftersom de inte når könsmognad förrän sent i livet (mellan 8 och 10 år).

Bevarandestatus

Enligt Internationella naturvårdsunionen klassas arten som sårbar. Förr ansågs djurets skinn vara en god inkomstkälla. Faktum är att vid en tidpunkt jagades mellan 40 000 och 126 000 nordliga pälssälar varje år.

Det finns vissa program som har kunnat kontrollera jakten på detta däggdjur, men de har inte varit helt effektiva. Av denna anledning, även om dess population verkar stabil, fruktar man att det kan finnas andra oupptäckta problem som kan påverka den negativt. På grund av bristen på information kan förvaltningsplanerna för närvarande bara förstärkas och inrättandet av skyddszoner uppmuntras.

En säl.

De två viktigaste faktorerna som hotar nordlig pälssäl är människan och dess egen biologi. Därför är det bästa alternativet att söka en balans som gör det möjligt att öka artens populationer och samtidigt främja dess samexistens med människan.

Detta kanske intresserar dig

9 intressanta fakta om sälar
My Animals
Läs det My Animals
9 intressanta fakta om sälar

Sälar kännetecknas av sitt söta och gosiga utseende, men det finns intressanta fakta om sälar som du kanske inte känner till.  • Scheffer, V. B., & York, A. E. (1997). Timing of implantation in the northern fur seal, Callorhinus ursinus. Journal of Mammalogy78(2), 675-683.
  • Temte, J. L. (1985). Photoperiod and delayed implantation in the northern fur seal (Callorhinus ursinus). Reproduction73(1), 127-131.
  • Daniel Jr, J. C. (1981). Delayed implantation in the northern fur seal (Callorhinus ursinus) and other pinnipeds. Journal of reproduction and fertility. Supplement29, 35-50.
  • Bartholomew, G. A., & Hoel, P. G. (1953). Reproductive behavior of the Alaska fur seal, Callorhinus ursinus. Journal of Mammalogy34(4), 417-436.
  • Baker, J. D., Antonelis, G. A., Fowler, C. W., & YORK, A. E. (1995). Natal site fidelity in northern fur seals, Callorhinus ursinus. Animal Behaviour50(1), 237-247.
  • Kenyon, K. W., & Wilke, F. (1953). Migration of the northern fur seal, Callorhinus ursinus. Journal of Mammalogy34(1), 86-98.
  • Towell, R. G., Ream, R. R., & York, A. E. (2006). Decline in northern fur seal (Callorhinus ursinus) pup production on the Pribilof Islands. Marine Mammal Science22(2), 486-491.
  • Gelatt, T., Ream, R. & Johnson, D. 2015. Callorhinus ursinusThe IUCN Red List of Threatened Species 2015: e.T3590A45224953. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2015-4.RLTS.T3590A45224953.en. Downloaded on 31 July 2021.

Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.