Östlig rävekorre: Habitat och egenskaper

Rävekorren är stor och färgglad. Det är en gnagare som rör sig mycket smidigt både i träden, på marken och i vattnet. Lär dig mer om dess biologi och beteende.
Östlig rävekorre: Habitat och egenskaper
Georgelin Espinoza Medina

Skriven och verifierad av Biolog Georgelin Espinoza Medina.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Östlig rävekorre anses vara den största ekorren i Nordamerika och har en lång, buskig svans och en mängd olika pälsfärger (orange, gul, guld och rödaktig), vilket gör den till ett mycket färgstarkt djur. Den tillbringar sina dagar bland träden, men dess förmåga och slughet minskar inte på marknivå, vilket är anledningen till att den inte är ett lätt byte.

Denna gnagare är allmänt känd som rävekorre, och i det vetenskapliga samfundet är den känd som Sciurus niger. Dessutom är den uppdelad i 10 underarter som bland annat har färgskillnader. Läs vidare för att lära dig om allt om detta fantastiska djurs egenskaper och livsstil.

Rävekorrens livsmiljö och utbredning

Rävekorren bodde ursprungligen i hela östra och centrala USA, vilket är anledningen till att ordet “östlig” har lagts till i dess namn. Den har nu spridit sig till de norra och södra prärierna i Kanada samt till vissa platser i Mexiko. Den har också introducerats i stadsområden i västra USA.

Dess livsmiljöer omfattar olika typer av skogar, till exempel lövskogar och blandskogar. Dessutom föredrar dessa gnagare att kolonisera träd som har frukt som de kan lagra. De mest populära är ek, hickory och tall. De använder hålen i stammarna som skydd.

En östlig rävekorre.

Fysiska egenskaper hos rävekorren

Sciurus niger har vissa likheter med den grå ekorren, men kan lätt särskiljas genom att den är större (detta är den viktigaste artegenskapen). Det är den största ekorren i Nordamerika – med en minsta längd på 45 centimeter, medan den längsta registrerade längden är 70 cm med ett genomsnitt på 60 cm. Svansen ökar längden med 20 till 30 centimeter.

Storleken på denna ekorre innebär också att den väger ganska mycket. Dess minsta vikt är 0,5 kilo och dess största vikt är 1,3 kilo. Dess genomsnittliga vikt är 0,8 kilo. Honor och hanar har inga synliga skillnader, så det finns ingen könsdimorfism hos arten.

Färgerna på dessa ekorrar varierar stort, och varje underart har sina egna nyanser. Pälsens nyanser varierar mellan grått, gult, gyllene, koppar och en rödaktig färg. De har också en svart ton på ryggpartiet, medan bukområdet är rödaktigt.

Hos denna art finner vi fenomenet melanism, och det är möjligt att hitta helt svarta rävekorrar. Detta är vanligare hos de individer som lever mer mot sydost, medan albinism är ovanligt eller mycket sällsynt.

Beteende

Den här ekorren är trädlevande och tillbringar sitt liv bland träden, där den letar efter mat eller använder som sin tillflykt. Den är i allmänhet ensamlevande, utom under parningsperioder då flera hanar jagar en hona.

Rävekorrar rör sig inte bara i träden utan springer också fritt på marken. Dessutom har man sett dem simma utan några problem. Livslängden i naturen är mycket varierande (från några månader till mer än 10 år), men i fångenskap kan de leva i upp till 18 år.

Aktivitetsperiod

Dessa gnagare utför de flesta av sina aktiviteter under dagen. Under denna tid letar de efter föda, och de förflyttar sig från plats till plats och kan lätt sprida ut sig.

Framgångsrika samlare

En speciell vana hos den här typen av djur är att lagra mat inför vintern. De gräver hål och gräver ner nötter på ett djup av cirka 2 centimeter eller täcker dem med löv.

Detta bidrar till att nya träd gror, eftersom ekorrarna ofta kan glömma bort var de lämnat maten.

Kommunikation

Dessa ekorrar kommunicerar skickligt med hjälp av klagorop, skrik och klickande och använder även doftkommunikation med hjälp av urinmarkeringar. De avger vanligtvis karakteristiska ljud under parningen.

Diet för en östlig rävekorre

Den här gnagaren har en stor andel växtbaserad föda i sin kost. Den kan äta blommor och knoppar från de träd den lever i (bland annat amerikansk bok, långbladig tall, ek, stenek och valnötsträd).

Denna ekorre älskar att äta fröna från de nötter som dessa träd producerar, bland annat valnötter.

För att komplettera sin kost kan dessa däggdjur också fånga en del insekter och även fåglar (samt deras ägg), dock så är denna konsumption mycket mindre. Kosten varierar beroende på tillgången på resurser under varje årstid. Denna gnagare kan betraktas som allätare på grund av dess mångsidighet när det gäller föda.

Fortplantning

Ekorrens fortplantning är viviparisk. Processen har ingen specifik säsong eller tidpunkt, utan kan ske när som helst under året. Månaderna med hög fortplantningstakt är mellan november till februari samt april till juli, med de högsta topparna i december och juni. Låt oss ta en titt på några detaljer angående uppvaktning, kopulation, dräktighet och fortplantningsbeteende hos dessa ekorrar.

Rävekorrens uppvaktning och parning

När honorna blir brunstiga närmar sig flera hanar honan och jagar henne. De tävlar och etablerar en kamp sinsemellan för att upprätta en hierarki och få para sig. När de konfronteras intar hanarna en upprätt hållning med snabba svansrörelser. En annan sak att notera är att denna art är polygam, det vill säga att honorna parar sig med olika partners.

Dräktighetstid och avkomma

Dräktighetsperioden för dessa ekorrar är högst 45 dagar. I genomsnitt föds tre individer per kull, med maximalt upp till sju ekorrar i en enda födsel. Ungarna är hjälplösa och behöver sin mamma som matar dem med sin mjölk. Denna näringstillförsel varar upp till 8 veckor. Hanen deltar inte i skötseln av avkomman.

Dessa gnagare blir könsmogna vid 8 månaders ålder för honorna, hanarna är något senare och mognar i en ålder av 8 till 11 månader. Honorna får vanligen sin första kull vid ungefär 1 års ålder och beroende på tillgången på föda kan två födslar ske årligen.

Bevarandestatus

Den östliga rävekorren finns i stora mängder i USA, så den klassificeras av Internationella naturvårdsunionen (IUCN) som en “stabil population”. Vissa underarter har dock drabbats av förlust av livsmiljöer och omfattande jakt, vilket har lett till att populationen har minskat.

En ekorre i ett träd.

Sammanfattningsvis kan man säga att rävekorren är den största representanten för sin grupp i Nordamerika och att den har olika färgmönster beroende på underart. Det är en smidig gnagare som rör sig i träden och en utmärkt simmare med en mycket intressant livsstil.

 

Detta kanske intresserar dig
Flygekorrar är offer för olaglig handel i Florida
My Animals
Läs det My Animals
Flygekorrar är offer för olaglig handel i Florida

Handeln med exotiska arter verkar inte ha något slut. Läs om hur tusentals flygekorrar nu är offer för olaglig handel i Florida.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Koproswki, J. (1994). Sciurus niger. Mammalian species, 479, 1-9.
  • Linzey, A.V., Timm, R., Emmons, L. & Reid, F. 2016. Sciurus niger (errata version published in 2017). The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T20016A115155257.
  • Perkins, M. W., & Conner, L. M. (2004). Habitat Use of Fox Squirrels in Southwestern Georgia. The Journal of Wildlife Management, 68(3), 509–513. http://www.jstor.org/stable/3803383
  • Sciurus niger, Animal Diversity Web (ADW). Recogido a 29 de octubre en: https://animaldiversity.org/accounts/Sciurus_niger/
  • Trauth, S., & Jamieson, D. (1997). Swimming Behavior in the Fox Squirrel, Sciurus niger (Rodentia: Sciuridae), from
    Northeastern Arkansas. Journal of the Arkansas Academy of Science, 51(38), 213-214.
  • Valdés, M. (2003). Las ardillas de México. Biodiversitas, 8(51), 1-7.

Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.