Typer av fladdermöss

Olika typer av fladdermöss som du hittar välden över kan klassificeras efter sin kost. Om du vill lära känna dem närmare, fortsätt då att läsa: de är fascinerande!
Typer av fladdermöss

Senaste uppdateringen: 08 november, 2022

Dessa däggdjur, de enda av oss som har förmågan att flyga, orienterar sig själva med hjälp av deras berömda ekolokalisering. Dessutom sover de upp och ner under dagen. Det finns en mängd olika typer av fladdermöss som du kommer att lära känna i den här artikeln, med klassificering efter sin typ av kost. Många av dem befinner sig långt borta från den typiska uppfattningen vi har om dessa djur!

Otroligt nog finns det mer än 1 000 olika arter av fladdermöss och alla spelar de en grundläggande roll i ekosystemet, vare sig det handlar om att kontrollera insektspopulationer, pollinera blommor eller sprida frön. Om du vill lära känna dessa bevingade däggdjur lite bättre, läs då vidare.

Typer av fladdermöss och deras egenskaper

Fladdermöss, eller chiroptera, är en ordning av ryggradsdjur som är indelad i totalt 18 familjer, dessa omfattar totalt 1 100 arter (20 % av alla däggdjur). Dessa familjer är grupperade i två underordningar:

  • Fruktfladdermöss (megachiroptera): Dessa är stora fladdermöss, idag endast inom den underliggande familjen flyghundar, som bor i de tropiska och subtropiska regionerna i Afrika, Asien och Oceanien. Deras syn och lukt är väl utvecklade jämfört med andra arter och de livnär sig på vegetarisk kost, till exempel frukt eller nektar.
  • Småfladdermöss (microchiroptera): Denna underordning inkluderar de mindre fladdermössen, som inte är beroende av sin syn för att navigera i sin miljö eftersom ekolokalisering är tillräckligt för dem.

I den här artikeln ser du dock olika typer av fladdermöss klassificerade efter sina matvanor. Näringsintaget hos djur är en viktig nyckel för att se hur de har anpassat sig till den miljö de lever i, samt hur de bidrar till ekobalansen.

Fladdermöss är den näst största ordningen av däggdjur, näst efter gnagare.

Fladdermöss som livnär sig på nektar

Dessa fladdermöss livnär sig på nektarn hos blommor som är öppna under natten. För att komma åt den söta vätskan som ger livnär dem har de ett spetsigt huvud och en lång tunga som har taggar vid spetsen. De är viktiga pollinatörer och uppfyller samma roll som insekter och fåglar gör under dagtid när det gäller detta viktiga arbete.

Faktum är att vissa tropiska blommor har en särskilt designad klocka för att reflektera ekot från fladdermössen och därmed underlätta deras lokalisering. Då fladdermusen för in huvudet för att nå nektarn fastnar en mängd med pollen vilket deponeras hos nästföljande blomma. Utan tvekan är detta ett tydligt exempel på en symbios där båda parterna drar nytta av överenskommelsen.

Fladdermöss och pollinering.

Köttätande fladdermöss

Dessa fladdermöss habitat sträcker sig från södra Mexiko till Peru och Ecuador samt till centrala och norra Brasilien, Surinam, Guyana, Venezuela och ön Trinidad. Inom denna grupp hittar vi den största fladdermusen i den nya världen, stor spjutnäsa (vampyrum spectrum), med nästan en meter i vingspann.

Av alla typer av fladdermöss är köttätande sådana den minsta gruppen. De jagar och livnär sig på byten som amfibier, reptiler, små fåglar samt andra fladdermöss och däggdjur som jagar på natten, och de drar nytta av sitt ljudlösa flygande för att överrumpla sina byten.

Fruktätande fladdermöss

Fruktätande fladdermöss är mer beroende av syn och lukt för att hitta sin mat. Detta eftersom de vågar sig ut under ljusa dagen. När de hittar en frukt som de gillar tar de den i munnen och tar den med till en annan rastplats, där de konsumerar den. Genom att släppa fröna långt från sitt ursprungsträd uppfyller de en viktig spridningsfunktion.

Ett exempel på denna grupp är artibeus jamaicensis. Under natten kan den flyga mellan 10 och 15 kilometer på jakt efter träd med ätbar frukt, och om det är brist på dem kommer den att leta efter pollen och små insekter som möjliga energikällor.

Är fladdermöss blinda?

Insektsätande fladdermöss

Detta är den vanligaste matpreferensen bland fladdermöss. Insektsätande fladdermöss flyger på natten och letar med hjälp av ekolokalisering efter insekter att äta, det vill säga med hjälp av ljudvågor som de avger från munnen eller näsan. Andra föredrar att stanna på en kvist och lyssna efter ryggradslösa djur som rör sig runt dem, och vänta på ett lämpligt bakhåll.

Vissa arter häckar hundratals i grottor eller andra skydd, och går till och med i dvala om klimatet kräver det.

Dessa fladdermöss är oerhört viktiga bekämpare av skadedjur i sina livsmiljöer. Tyvärr kan de också smittas av, och föra vidare, sjukdomar genom insekterna de äter, till exempel rabies.

Blodsugande fladdermöss

Dessa “muser” till allehanda skräcklegender och mardrömmar livnär sig på blod. De har ett kort, koniskt nosparti, långa vingar som de sveper runt sig för att hålla värmen och långa, skarpa tänder för att genomborra huden. Underfamiljen heter kort och gott; vampyrer.

När de väl hittar en värd kan dessa däggdjur landa på den (de är väldigt diskreta). De har förmågan att upptäcka var blodet strömmar nära huden genom infraröd strålning. Om området har hår genomborrar fladdermusen det med sina huggtänder och gör sedan ett snitt i huden för att komma åt blodet.

Saliven hos dessa fladdermöss innehåller antikoagulerande ämnen som förhindrar sammandragningen av blodkärl nära såret. På detta sätt flödar alltjämt blod genom såret och de kan fortsätta slicka i sig det tills de är mätta, varefter salivtillförseln naturligt avslutas. Mängden blod de förtär är så liten att det inte utgör något direkt hot för en människa, men de kan sprida allvarliga sjukdomar, så som rabies.

Varje vampyrfladdermus, oavsett art, behöver cirka 2 matskedar blod om dagen för att överleva. Detta är cirka 60 % av deras kroppsvikt.

En av alla typer av fladdermöss.

Dessa nattens skuggor är täckta av en mystik som får fantasin att skena. Men alla dessa typer av fladdermöss, som med alla djur, och nödvändiga för våra ekosystem. De visar oss också att livet i fullständigt mörker kan vara nog så vackert.

Detta kanske intresserar dig

De 6 däggdjur som har de mest välutvecklade sinnena
My Animals
Läs det My Animals
De 6 däggdjur som har de mest välutvecklade sinnena

Däggdjur med mer välutvecklade sinnen ser och hör inte bara bättre än människor, de uppfattar också helt olika stimuli.