Vad äter vildsvin?

Vildsvin ser inte särskilt bra, men denna svaghet kompenseras av andra sinnen såsom lukt och hörsel, som de använder effektivt för att få tag på sin mat.
Vad äter vildsvin?

Senaste uppdateringen: 02 augusti, 2022

Vildsvin är vilda däggdjur med ett unikt utseende som är utspridda över nästan hela världen, antingen naturligt eller som introducerade arter. I egenskap av exotiska djur är de dock ett stort problem, eftersom de förstör allt i sin väg på grund av sina matvanor. Med anledning av detta samt många fler orsaker kan du vara intresserad av att veta vad vildsvin äter.

Det finns olika arter av Suidae. Den mest kända, som tamsvin härstammar från, är dock det europeiska eller vanliga vildsvinet (Sus scrofa). Deras diet är mycket varierad, så läs vidare för att få veta mer om dem i detalj.

Vildsvinets egenskaper

Vildsvinet är ett medelstort däggdjur som är mellan 90 till 160 centimeter långt och väger upp till 150 kilo. Honorna tenderar att ha mindre kroppsmassa än hanarna. De väger mellan 40 till 70 kilo, medan hanarna väger mellan 70 till 100 kilo.

Dessa djur har ett märkligt fysiskt utseende. De har ett stort huvud med små ögon, en tjock hals och korta ben med klövar (det främre paret är längre än det bakre paret). Deras hud är hård och täckt av en tjock och lång svart, grå, brun eller till och med rödaktig päls.

Vildsvinet är ett robust djur vars utseende inger en viss rädsla eller respekt.

Dessutom kännetecknas dessa däggdjur av att de har lätt att anpassa sig till olika miljöer, så länge det finns mat och vatten att tillgå. De föredrar dock platser med vegetation som kan ge dem ett visst kamouflage, t.ex. dungar av stenek, lövskogar, buskage eller kärr. Deras hud och päls gör att de kan uthärda de kalla vintrarna.

Vattenresurser är oumbärliga, inte bara för att dricka utan också för att reglera kroppstemperaturen, och därför är det vanligt att man ser vildsvin ta ett uppfriskande bad i leran.

En grupp vildsvin.

Vilken typ av föda äter vildsvin?

Vildsvin har en varierad diet som består av både vegetabiliska och animaliska ämnen, så de täcker ett brett trofiskt spektrum. På grund av detta anses de vara allätare. Deras meny kännetecknas av att den är varierande och beror på geografiskt läge och årstid. De tenderar att öka sin konsumtion under vintern, ty det är så de förbereder sig för att klara av kylan.

Detta djur vet hur man drar nytta av de resurser som finns tillgängliga när som helst på året i det specifika ekosystem som det lever i, och konsumerar alla typer av mat som finns tillgänglig.

Vildsvinen föredrar att äta växter. Vissa forskare hävdar dock att deras mage endast kan absorbera 30 % av proteinet från denna källa (eftersom de inte är idisslare). På grund av detta måste de komplettera sin kost med kött. Låt oss i lite mer detalj ta en titt på vad vildsvin äter.

Vilka grönsaker äter vildsvin?

De grönsaker som vildsvin äter är ganska varierande, och de äter också olika växtdelar. De kan äta rötter, rhizomer, kvistar, grenar, bark, blad, frukter, frön och skott. De har även svampar, mossor och lavar på sin meny.

Bland de typer av växter och träd som dessa däggdjur gillar kan vi nämna baljväxter, ekar, bokar, kastanjer, gräs samt annat. De älskar också ekollon och nötter av bok. På vissa platser äter vildsvin jordbruksprodukter, vilket kan orsaka stora problem och konflikter med människor.

Vilka djur äter vildsvin?

Vad gäller byten är deras intag också varierat. De äter bland annat små ryggradsdjur, vissa reptiler, amfibier, fåglar, ägg och däggdjur såsom gnagare. Vildsvin äter också ryggradslösa djur, särskilt krabbor, maskar, insekter och blötdjur.

En viktig del av deras diet är kadaver. Vildsvin utnyttjar nämligen alla döda djur som de hittar. Vilka arter de äter varierar beroende på geografiskt läge och livsmiljö. Enligt en studie kompletterar vildsvinen i norra Spanien till exempel sin diet med döda hundar, kaniner, rådjur och fältmöss.

Vad äter vildsvinsungar?

Det är naturligt att vildsvinsungar till en början livnär sig på sin mammas mjölk. I början gör de så uteslutande, särskilt under de tre första veckorna. Efter denna tid blir födan varierad, då de växlar mellan att dia och äta fast föda. Avvänjning sker efter 4 månader.

Hur får vildsvin tag på sin föda?

Trots att de har en robust kropp är dessa grisar smidiga när det gäller att få tag på föda. De använder sin nos och sina klövar för att gräva under marken. Fastän de inte ser särskilt bra så har de andra välutvecklade sinnen, såsom lukt och hörsel, som de använder för att hitta sin föda.

När de gräver i marken lämnar vildsvinen typiska märken efter sig. Därigenom orsakar de omfattande skador på grödor. Vildsvin gräver i jorden, inte bara för att leta efter rötter och knölar, utan också för att hitta alla aptitretande ryggradslösa djur (t.ex. daggmaskar).

Andra kuriosa om hur vildsvin äter

Här finns annan intressant information som rör dessa däggdjurs födointag:

  1. Vuxna vildsvin har totalt 44 tänder, 22 i varje käke. Tänderna är fördelade på följande sätt: 6 framtänder, 2 hörntänder, 8 främre kindtänder och 6 bakre kindtänder per käke. Betarna är de mest framträdande, särskilt hos hanarna.
  2. Ungarna har färre tänder (totalt 28) och dessa är av typen mjölktänder. De får alla tänder när de är omkring 3 eller 4 månader gamla.
  3. Vildsvinens fortplantning är relaterad till deras hälsa och kondition och därför är de mer benägna att fortplanta sig när det finns gott om mat.
  4. Den första ägglossningen hos ett vildsvin inträffar när de når en minimivikt på 30 kg, vid 11 månaders ålder. I Medelhavsområdet sammanfaller denna period med ekollonsäsongen. På andra platser där det är mer ont om mat kan ägglossningen skjutas upp tills bättre förhållanden råder.
  5. Honornas fruktsamhet beror också delvis på deras kroppsmassa, och även här finns det alltså en nära koppling till födan. Tyngre vildsvin får fler avkommor än lättare vildsvin.
  6. Dräktiga honor tenderar att gräva mer frekvent än hanar och andra icke-dräktiga honor.
  7. Vatten är mycket viktigt för vildsvin och de måste dricka mycket. Detta beror på att deras huvudsakliga föda är torr.
Ett vildsvin.

Kort sagt har vildsvin en mycket varierad kost och de anpassar den dessutom mycket smart beroende på livsmiljö och årstid. Dessutom uppnår de rätt näringsintag genom att få i sig en rätt balans mellan vegetabilisk och animalisk föda, en genial lösning för deras robusta kropp.

 

Detta kanske intresserar dig
Uppfödning av vildsvin i fångenskap
My Animals
Läs det My Animals
Uppfödning av vildsvin i fångenskap

Ibland är vi så vana vid att jaga en vild art att vi inte förstår fördelarna med avel i fångenskap. Läs mer om uppfödning av vildsvin i fångenskap.  • Fernández-Llario, P. (2014). Jabalí-Sus scrofa Linnaeus, 1758. En: Enciclopedia virtual de los vertebrados españoles. Salvador, A., Luque-Larena, J. (Eds.). Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid. http://www.vertebradosibericos.org/
  • Sáenz, M. (1995). Alimentación del jabalí (Sus scrofa castillanus) en el norte de España. Ecología, 9, 367-386.
  • Skewes, O., Rodríguez, R., & Jaksic, F. (2007). Ecología trófica del jabalí europeo (Sus scrofa) silvestre en Chile. Revista Chilena de Historia Natural, 80, 295-307.