Varför elefanter är sociala djur

Många djurarter bestämmer sig för att leva som grupper som en strategi för att överleva. Detta drag är vanligtvis ett tecken på hög intelligens.
Varför elefanter är sociala djur
Érica Terrón González

Skriven och verifierad av Veterinär Érica Terrón González.

Senaste uppdateringen: 21 december, 2022

Elefanter är sociala djur, vilket innebär att de tillbringar mycket av sin tid med att interagera med andra medlemmar i sin grupp. Det beror på att de är mycket intelligenta varelser och att de kan utveckla tydliga sociala strukturer inom hjorden.

Elefanters intelligens

Inom djurpsykologi definierar man intelligens som förmågan att lösa problem. Dessa förmågor att lösa problem finns ofta hos djur som lever i varierade miljöer, eftersom det visar att de har kunnat övervinna hot mot deras överlevnad.

Det mänskliga intelligensbegreppet fokuserar mer på vår förmåga att lösa komplexa problem snarare än evolutionära utmaningar. Det är här de två definitionerna av intelligens skiljer sig: i djurriket är intelligensen förmågan att anpassa sig till förändring.

Elefant äter gräs ute i det vilda.

Varför anses elefanter vara intelligent?

Alla vet att elefanter lever länge. De rör sig över enorma avstånd under sin livstid och föds med mycket välutvecklade centrala nervsystem. Dessa är alla egenskaper som vanligtvis är förknippade med förmågan att lösa problem. Andra viktiga faktorer att tänka på är:

  • Deras förmåga att hantera verktyg, både i naturen och i fångenskap. Detta är förknippat med större kognitiva förmågor och kraften att övervinna utmaningar. De kan till exempel använda sina snablar för att skala bark av träd och plocka ut de godaste bladen.
  • Självkännedom. Forskare har gjort experiment där elefanter kunde använda speglar för att hitta dold mat.
  • Och slutligen, minne. Människor har alltid vetat att elefanter har ett gott minne. De lär sig snabbt och kan arkivera kunskap för framtida användning.

Alla dessa aspekter måste beaktas när man har att göra med elefanter. Eftersom de är intelligenta varelser kan de hitta lösningar på alla typer av farliga situationer.

Elefanter är sociala djur

Familjens struktur och lärande

Honelefanter lever i familjegrupper. Dessa grupper är vanligtvis inte så stora och leds av en matriark, som vanligtvis är den äldsta elefanten i hjorden.

Till exempel bildar både den afrikanska savannelefanten (Loxodonta africana) och den asiatiska elefanten (Elephas maximus) grupper med 8 – 12 medlemmar. Den afrikanska skogselefanten (Loxodonta cyclotis) bildar ännu mindre grupper och består vanligtvis bara av en hona och hennes ungar.

Elefanter är sociala djur och går på rad hållandes varandras svansar.

Inom familjekärnan hjälper unga honor till som barnvakter. De tar hand om de yngsta och hjälper dem att utvecklas och lära sig om världen runt omkring. Men, om det finns en medlem av hjorden som har störst inverkan på lärande så är det matriarken. Eftersom att hon är den äldsta honan, kopierar de andra elefanterna hennes beteende och överför dessa färdigheter till sina unga.

Elefanter är sociala djur: grupphierarki

Eftersom elefanter tenderar att stanna i samma grupp under hela livet så bildar elefanter mycket starka band med varandra. Inom grupper med honor så påverkar aspekter som ålder, storlek och föräldrarnas sociala status för varje medlem.

Normalt fungerar matriarken som gruppens minne, vilket hjälper till att säkerställa deras överlevnad.

En elefantkalv står bredvid sin mamma.

Kalvar födda till dominerande honor tenderar att ha en större chans att överleva. Detta verkar bero på att dominanta medlemmar får första tjing när det gäller mat, vilket förbättrar kvaliteten på deras mjölk.

Men elefanter som är hanar då?

Hanelefanter lämnar sina familjegrupper under tonåren. Normalt bildar dessa unga hanar sedan sina egna grupper där de ständigt kämpar för att förbättra sin sociala status.

När hanar når 18-20 år är de fysiskt större än honorna och blir perfekta partners.

Elefanter kramar varandra.

Vid denna tidpunkt hamnar hanar in i ett tillstånd man kallar must. Under denna period uppvisar de ett mycket aggressivt beteende i kombination med ökade nivåer av reproduktionshormoner. Detta inträffar vanligtvis under den regniga säsongen.

Hanar i must är dominerande och mer benägna att para sig med honor. Andra egenskaper som påverkar dominans bland hanar inkluderar storlek och ålder.

Detta kanske intresserar dig
Intressanta och häpnadsväckande fakta om elefanter
My Animals
Läs det My Animals
Intressanta och häpnadsväckande fakta om elefanter

Efter att ha läst dessa intressanta fakta om elefanter så kanske du börjar tycka om dem mer. De har egensaper du kanske inte tänkt på.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Fowler M, Mikota S. Biology, Medicine, and Surgery of Elephants. Hoboken: John Wiley & Sons; 2008.

Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.