Vargarnas förunderliga värld: Beteende och egenskaper

Vargens beteende har inspirerat myter och legender som inte precis gynnar deras bevarande. Här kan du lära känna deras sanna natur.
Vargarnas förunderliga värld: Beteende och egenskaper

Senaste uppdateringen: 22 juli, 2021

Vargar har i alla tider varit synonymt med mardrömmar: lysande ögon i nattens mörker, spökliga ylanden och vassa huggtänder. Förr i tiden, när människor strövade genom vilda skogar, kunde dessa djur vara en verklig fara, och det är en av anledningarna till att vi är så fascinerade av vargarnas förunderliga värld än i det.

Men idag är läget annorlunda. Folklore och sagor har gett historisk licens till en urskillningslös jakt på denna art. Antingen för att skydda boskap eller för att hänga upp deras fällar på en vägg. Det har gått så långt att våra vargar nu lever under ett hot om utrotning. Att känna till deras sanna natur är viktigt för att förhindra att dessa magnifika djur försvinner permanent.

Vargarnas förunderliga värld

Vargen (Canis lupus) är ett köttätande däggdjur som tillhör familjen Canidae. För närvarande räknar man med att det finns cirka 50 underarter av vargar, även om det är ett ämne som för närvarande diskuteras på grund av likheterna mellan några av dem.

Dess höjd varierar mellan 60 och 90 centimeter och de kan bli upp till 130 centimeter långa – inklusive svansen. Hanar är vanligtvis större än honor och kan nå en vikt på 90 kg.

De kan anpassa sig till olika ekosystem beroende på art: tundra, steniga eller bergiga miljöer, gräsmarker, skogar och till och med öknar. Vi hittar dem på hela norra halvklotet.

Deras kost är i grunden baserade på kött och de är opportunistiska jägare. De jagar stora byten när de lever i flock och små däggdjur när de är ensamma.

Vargarnas karaktär

Vargar lever i starkt hierarkiska grupper. De är intelligenta djur, med en rik och varierad kommunikation som är typisk för besättningar med komplexa familjerelationer. Vargar är också territoriella, så de kan vara aggressiva om de känner sig hotade.

De är till största del nattaktiva och under denna tid på dygnet kan de röra sig långa sträckor på jakt efter mat. De kan också vara aktiva under dagen men är mer benägna att vila då.

Dilemmaet med monogama djur.

Vargarnas förunderliga värld: Kommunikation

Som för alla sociala djur är kommunikation av stor betydelse i vargarnas förunderliga värld. Det finns tre huvudsakliga kommunikationsvägar som denna art förlitar sig på: doftsignaler, auditiv kommunikation och visuella signaler. Här nedan kan du läsa om dem mer i detalj.

Olfaktorisk kommunikation

Vargar har ett mycket välutvecklat luktsinne som gör att de kan uppfatta dofter och lukter över flera mil. Med hjälp av flyktiga kemikalier och feromoner i urin och avföring kan de markera sitt territorium och förmedla information om deras hälsa, identitet och reproduktiva status.

De har också exokrina körtlar på benen, vilket gör det möjligt för dem att till exempel veta vem som har vandrat igenom deras territorium eller att följa spåret efter en hona som löper.

Auditiv kommunikation

Vargar har ett brett spektrum av vokaliseringar: de ylar, morrar, skäller, gnäller och gnyr. Vanligtvis fungerar de högsta ljuden som en varning eller markering av territorium på långa avstånd. När det gäller sociala interaktioner inom flocken tenderar de att använda gnyende, stön och andra läten med lägre volym.

Att yla är specifikt ett sätt att kommunicera över större avstånd för att hitta deras flock eller andra individer. Man spekulerar också om att detta är en markering av deras territorium på längre avstånd.

Om du undrar om vargar verkligen ylar mot månen kan vi berätta att detta är en myt. När de lyfter upp huvudet ser det ut som om de tittar på månen, men det är helt enkelt en gest som hjälper dem att projicera ljudet så att det når längre.

Visuell kommunikation

Vargarnas beteende har en stark visuell komponent i form av hållningar och gester. Emedan vokaliseringar kan kommunicera med konkurrenter eller inkräktare på deras territorium, är visuell, icke-verbal kommunikation främst relaterad till socialisering och etablering av hierarkier.

Genom sitt kroppsspråk kan vargar förmedla känslor som rädsla, ilska och till och med tillgivenhet eller uttrycka lekbeteenden.

Hierarkin upprättas genom beteenden som visar på dominans och underkastelse, vanligtvis manifesteras detta genom gester. Till exempel visar en varg som ligger på rygg i en spänd hållning underkastelse till en högre rankad individ.

Vargarnas förunderliga värld: Beteende

Att studera vargens beteende bygger på att man ingående observerar deras sociala liv.

Flockbeteende

Flockar är vanligtvis familjegrupper som domineras av ett avelspar, kallat alfaparet. Det finns också yngre individer i olika åldrar och andra släktingar. Storleken på flocken kan variera mycket, mellan 2 och 40 exemplar. Vanligast är dock att en flock har mellan 8 till 9 individer, vilket är det perfekta antalet så att alla kan äta sig mätta när de fäller ett byte.

Eftersom det dominerande paret vanligtvis är det enda som reproducerar sig, ser man en viss dynamik i stora grupper, där vissa medlemmar tenderar att dela upp sig i mindre grupper och migrera till andra territorier. De kan dock också välja att stanna kvar i samma flock hela livet.

Ensamvargar

Vissa exemplar kan lämna sin familjegrupp och flock för att leta efter en partner eller sitt eget territorium. Ibland bildar de en ny flock med en annan solitär varg eller så ansluter de sig till en accepterande flock. I vissa situation kan de fortsätta att leva ensamma och tillbringa resten av sina liv som ensamvargar.

Ätbeteende

Vargar har visat sig lägga upp specifika jaktstrategier för att fånga sina byten. När det gäller djur i flockar kan de sära på sig och ta sig många mil, samtidigt som de kommunicerar med varandra om sina resultat.

Detta beteende förklarar man som en adaptiv funktion för att kunna konkurrera effektivt med andra rovdjur. När vargar jagar i flock har de en fördel framför andra solitära arter, som rävar och björnar. Samtidigt ger rörelse i en grupp dem större skydd mot möjliga attacker från andra köttätare.

Äldre exemplar har förmåga att förmedla information och lära ut jaktstrategier till yngre, till exempel tekniker för att spåra rov eller optimala platser för att fånga dem.

Vargens beteende är mycket slående.

Vargar är intelligenta, komplexa varelser. Det faktum att deras beteende ibland gör dem besvärliga, eller rent av farliga för människor, tar inte bort deras rätt till liv. Kanske främst för att de spelar en så avgörande roll i att balansera många viktiga ekosystem. När en varg tar sig ner för att fälla får på boskapsfarmar, ställ dig själv följande fråga: skulle du riskera att göra det om du hade tillräckligt med mat och utrymme?

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln:

Detta kanske intresserar dig
En mumifierad vargvalp har upptäckts i Kanada
My Animals
Läs det My Animals
En mumifierad vargvalp har upptäckts i Kanada

Man har funnit en perfekt mumifierad vargvalp i yukonregionen i Kanada. Några steg ifrån det fyndet fann man även en mumifierad ren.  • Nichols, T. C. (2015). Cooperative hunting of Canada geese (Branta canadensis) by gray wolves (Canis lupus) in northern Quebec. The Canadian Field-Naturalist129(3), 290-292.
  • Canis lupus (gray wolf). (s. f.). Animal Diversity Web. Recuperado 8 de julio de 2021, de https://animaldiversity.org/accounts/Canis_lupus/
  • Cordoni, G., & Palagi, E. (2008). Reconciliation in wolves (Canis lupus): new evidence for a comparative perspective. Ethology114(3), 298-308.
  • Ujfalussy, D. J., Virányi, Z., Gácsi, M., Faragó, T., Pogány, Á., Bereczky, B. M., … & Kubinyi, E. (2020). Comparing the tractability of young hand-raised wolves (Canis lupus) and dogs (Canis familiaris). Scientific reports, 10(1), 1-14.
  • Janeiro-Otero, A., Newsome, T. M., Van Eeden, L. M., Ripple, W. J., & Dormann, C. F. (2020). Grey wolf (Canis lupus) predation on livestock in relation to prey availability. Biological Conservation, 243, 108433.
  • Hamilton, L. C., Lambert, J. E., Lawhon, L. A., Salerno, J., & Hartter, J. (2020). Wolves are back: Sociopolitical identity and opinions on management of Canis lupus. Conservation Science and Practice, 2(7), e213.