Världens utrotningshotade primater

Ett av naturens mest framstående kännetecken är den stora biologiska mångfalden i fauna och flora. Många arter är dock allvarligt hotade.
Världens utrotningshotade primater

Senaste uppdateringen: 02 augusti, 2022

En rubrik som du ofta kan läsa i en tidning eller tidskrift är följande: ”Ett stort antal av världens primater är utrotningshotade”. Denna upplysning är inte ny, och tyvärr ökar antalet utrotningshotade primater som ingår i listan hela tiden.

Från stora primater som gorillor och schimpanser till mindre primater som tarsierer eller lemurer. Man uppskattar att omkring 60 procent av primaterna är i fara för utrotning. Den främsta orsaken är människans ingrepp i deras livsmiljöer samt olaglig jakt och handel.

Världens utrotningshotade primater

För närvarande är antalet utrotningshotade primater 512, vilket motsvarar 60 %. Enligt studier, som den som utförts av Estrada och medarbetare, har världens primatpopulationer påverkats djupt av olika mänskliga åtgärder.

Inte bara 60 % är allvarligt hotade, utan cirka 75 % är på tillbakagång. De mänskliga handlingar som är ansvariga för denna situation är bland annat följande:

  • Illegal handel och jakt: Fångsten av dessa djur för privat underhållning, som husdjur eller för pälsindustrin orsakar en minskning av populationen.
  • Avskogning.
  • Utvinning av olja.
  • Förlust av livsmiljö: Utvidgningen av jordbruksmark, såväl för bostadsbyggande som för betesdrift, har haft en negativ inverkan genom att minska de livsmiljöer som finns tillgängliga för dessa arter.

Studien omfattar livsmiljöer för primater på den afrikanska kontinenten samt i länder i Syd- och Sydostasien och i vissa länder med tropiskt klimat. Enligt författarna har länder som hyser arter av primater genrellt en mycket lägre BNP (bruttonationalprodukt) och livsmedelssäkerhet än de viktigaste import- och exportländerna.

Grönare handel

Svaret från de flesta av dessa länder har varit att utöka sin jordbruksmark och sitt jordbruk, bland andra sektorer. Detta har haft en negativ inverkan på de inhemska populationerna av primater i dessa länder. Författarna föreslår därför en omstrukturering av ländernas miljömodeller. För detta ändamål använder de begreppet “grönare”, som bygger på globala förslag som till exempel

  1. En kost med låg köttkonsumtion. Detta skulle minska behovet av jordbruksutrymme.
  2. Minskad konsumtion av oljeväxter.
  3. Minskad användning av trä, fossila bränslen, metaller eller ädelstenar från tropikerna.
  4. Gemensamma åtgärder för att främja handel med priser som är tillgängliga för alla samhällsgrupper.
  5. Bevara naturen och de arter som lever i den.

I grund och botten kan de alla sammanfattas som att minska konsumtionen av onödiga produkter och därmed skydda primaternas livsmiljö. Genom att minska utrymmesbehovet skulle djuren kunna överleva i sina livsmiljöer utan tryck från mänskliga åtgärder.

Exempel på utrotningshotade primater i världen

Nedan följer några exempel på arter av primater som kommer att dö ut inom en nära framtid om den situation de befinner sig i inte ändras. Mer specifikt ska vi kortfattat förklara situationen för 3 av de 84 arter som finns med på IUCN:s (International Union for Conservation of Nature) röda lista över kritiskt hotade arter.

Gorilla gorilla

Inhemska i regionerna Kongo och Gabon, Gorilla gorilla har drabbats av en betydande förlust av exemplar under de senaste åren. De främsta orsakerna till att den västra gorillan är hotad är att livsmiljön minskas samt att det anläggs vägar genom skogen. Dessutom uppstår problem av ekologisk (föroreningar) och biologisk (virala sjukdomar) natur.

Landets regering har dock lagt fram olika bevarandeplaner som omfattar skydd av livsmiljöer, övervakning och uppföljning av populationer samt investeringar i utbildning. Den sistnämnda aspekten är viktig, eftersom om folket inte förstår konsekvenserna av förlusten av denna och andra arter kommer de inte att kunna åtgärda situationen.

A gorilla.

Pongo abelii

En annan kritiskt utrotningshotad primat är Sumatraorangutangen, som går under det vetenskapliga namnet Pongo abelii. Dessvärre minskar dess population också, precis som de andra exemplen som nämns i artikeln.

Liksom sin artfrände gorillan lever den också i skogar, men i det här fallet på Sumatra i Asien, och ingår i återhämtningsplaner för vilda djur och växter. En av de viktigaste åtgärderna är att återinföra arten i livsmiljöer där den inte fanns tidigare.

Tarsius tumpara

Även om den inte är lika känd som de två tidigare arterna befinner sig Tarsius tumpara i samma situation av nedgång som de två andra arterna, gorillan och orangutangen. Dessutom har denna lilla art varit eftertraktad som husdjur, vilket har ökat faran för dess art avsevärt.

Efter att ha analyserat dessa tre arter gjorde vi en snabb sökning på IUCN för att ta reda på den totala omfattningen av primatarter som klassificerats i kategorierna “utrotningshotade” eller “sårbara”. Det visar skrämmande siffror, eftersom 140 arter är utrotningshotade och 115 arter är sårbara.

Även om vissa populationer förblir stabila som Hainan gibbon (Nomascus hainanus) eller till och med växer som den vithuvade languren (T. poliocephalus), uppvisar den stora majoriteten en populationsförlust.

En langur

Om de tre kategorierna adderas tillsammans får vi en total mängd på 339 arter. Dessutom har de arter som klassificerats som utdöda, Xenothrix mcgregori eller Jamaikaapan och Palaeopropithecus ingens, också verifierats. Det behövs en kollektiv medvetenhet och en handlingsplan för att stoppa utrotningen av fler arter.

Detta kanske intresserar dig

10 intressanta fakta om primater
My Animals
Läs det My Animals
10 intressanta fakta om primater

Du kan bli både förvånad och överraskad av dessa intressanta fakta om primater: otroliga djur som förtjänar att respekteras.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.