6 fascinerande flyttfåglar

Många olika arter flyttar varje år, men flyttfåglar sticker ut på grund av de otroliga avstånden.
6 fascinerande flyttfåglar
Eugenio Fernández Suárez

Skriven och verifierad av Veterinär Eugenio Fernández Suárez.

Senaste uppdateringen: 06 maj, 2023

Djurens vandringar är något av det mest fascinerande som sker i naturen. Särskilt flyttfåglar sticker ut på grund av de enorma avstånd de reser.

Flyttfåglar är normalt inte anpassade till extrem kyla och tenderar att resa till varmare områden under vintermånaderna. Många olika arter gör detta, och i dag vill vi berätta mer om sex av dem.

Flyttfåglar

Tranan

Alla vet inte det, men tranan (Grus grus) är en av de mest långväga flyttfåglarna. Denna art häckar i norra Asien och Europa och tillbringar sedan vintern i det mildare klimatet i södra Eurasien eller till och med i Afrika.

De häckar i träsk i kalla länder som Ukraina, Finland, Sverige och Ryssland, där det kan finnas upp till 100 000 stycken i samma område. När sommaren sedan tar slut flyttar de till Nordafrika. Många stannar dock kvar i södra Europa, särskilt i och vid spanska sjöar som Gallocanta.

Under vandringen kan upp till 400 av dem resa tillsammans. När migrationen är över tenderar de dock att separera eftersom de egentligen inte är särskilt sällskapliga djur. Denna migration har ägt rum i årtusenden och nämns både av Aristoteles och i Bibeln.

Som ett resultat häckar de i träsk i kalla länder som Ukraina, Finland, Sverige eller Ryssland, där det kan finnas upp till 100 000 stycken inom samma område.

Svalan

Svalan är en av de minsta flyttfåglarna och den lever oftast på öppen mark, men bosätter sig då gärna i lador, stallar eller till och med bostadshus.

Den häckar över hela det norra jordklotet, vilket är praktiskt taget hela Eurasien och Nordamerika med undantag för öknar och de nordligaste områdena. Till skillnad från sin släkting, hussvalan, är de mycket vanligare på landsbygden.

Efter att ha häckat tillbringar de sedan vintern i länderna längre söderut, till exempel Indien och stora delar av Afrika och Sydamerika. De förekommer också på platser som Hawaii och Grönland, vilket innebär att de kan följa mycket långa rutter. De kan till och med korsa ekvatorn och tillbringa den norra jordhalvans vinter i Sydafrika innan de återvänder norrut till länder som Sverige och Storbritannien.

En flyttfågel flyttar.

Myrspoven

Myrspoven (Limosa lapponica) är en unik fågel med en nästan nålliknande näbb. Den är en av ett stort antal olika vadarfåglar som migrerar, men när det gäller just den saken så är det få som kommer i närheten av den sträcka som myrspoven reser.

Myrspoven bryter en mängd olika rekord. Det finns ingen annan flyttfågel som reser 11 000 kilometer utan att stanna; de flyger från Alaska till Nya Zeeland. Som förberedelse går de upp i vikt under de föregående månaderna för att klara av den långa resan (samma sak som sker med den Nordamerikanska laxen). Myrspoven flyger i mer än en vecka utan att stanna.

Silvertärnan

Detta är en sjöfågel som häckar i Arktis. Resan för dessa flyttfåglar är legendarisk och det är den längsta regelbundna migrationen som finns i djurriket. De korsar praktiskt taget hela planeten för att ta sig till Antarktis.

Hela rundresan uppgår till nästan 80 000 kilometer och ger två somrar varje år. Därmed befinner de sig praktiskt taget alltid i evigt dagsljus.

Silvertärnan korsar praktiskt taget hela planeten för att ta sig till Antarktis.

Gråliran

Denna art finns längst hela Atlanten, Stilla havet och södra Indiska oceanen. När parningssäsongen är slut, runt april, genomför de sedan en cirkulär vandring till de subarktiska vattnen under sommaren.

De migrerar individuellt och kan färdas upp till 900 kilometer per dag. De fåglar som kan ses från den svenska västkusten har inte den längsta vandringsvägen, men den uppgår ändå till cirka 14 000 kilometer.

En del av dem som reser från Alaska till Nya Zeeland reser mer än 43 000 kilometer. Om vi betänker att denna art har en livslängd på cirka 50 år innebär detta att vissa fåglar flyttar nästan åtta miljoner kilometer under sitt liv.

Kustsnäppan

Detta är en vattenlevande fågel som lever i Arktis. Deras flyttningsväg är inte helt fastställd, men det verkar som att de under somrarna på södra halvklotet reser till Eldslandet (nära Sydamerika), där de vilar och livnär sig under några månader.

Denna art har slagit flera rekord och är en av de mest fascinerande fåglarna som finns. Efter mer än 20 år av fågelringning har denna fågel rest samma sträcka som det skulle ta att flyga till månen. Även om andra arter uppskattas ha rest längre sträckor är rekordet som B95 (en enskild kustsnäppa) satt är det längsta som registrerats i historien.

Detta kanske intresserar dig

Gulögd pingvin är som art utrotningshotad
My Animals
Läs det My Animals
Gulögd pingvin är som art utrotningshotad

Fiskerinäringen har påverkat populationen av gulögd pingvin, antalet har minskat till en sådan grad att de nu är på randen till utrotning.


Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.