Andinsk klippfågel: livsmiljö, uppfödning och egenskaper

Andinsk klippfågel är en vacker rödorange fågel som lever i Sydamerika. Du kan läsa mer om den i följande artikel.
Andinsk klippfågel: livsmiljö, uppfödning och egenskaper
Cesar Paul Gonzalez Gonzalez

Skriven och verifierad av biologen Cesar Paul Gonzalez Gonzalez.

Senaste uppdateringen: 23 november, 2022

Andinsk klippfågel är en vacker fågel som är hemmahörande i Sydamerika och som kännetecknas av sin färgstarka och eleganta fjäderdräkt. Tack vare sitt utseende anses den faktiskt vara en av de mest ikoniska fåglarna i regionen och dessutom Perus nationalfågel, vilket tyvärr också har uppmuntrat till olaglig fångst och handel med denna art.

Det vetenskapliga namnet på denna art är Rupicola peruvianus. Den tillhör familjen Cotingidae, som är känd för flera färgglada och ljusstarka fåglar som lever i tropiska regioner. Fortsätt läsa och upptäck allt du behöver veta om andinsk klippfågel.

Habitat och utbredning

Andinsk klippfågel har en ganska begränsad utbredning, den finns endast i klippområdena i norra Anderna . Detta innebär att den bor i områden med en genomsnittlig höjd på mellan 400 och 2 500 meter över havet.

Den här fågeln tillhör molnskogens ekosystem, som har hög luftfuktighet och temperaturer mellan 12 och 23 grader Celsius. Dessa egenskaper gör det möjligt för en stor mängd djungelväxter att växa och sprida sig.

En andinsk klippfågel.
Rupicola peruvianus.

Fysiska kännetecken hos andinsk klippfågel

En andinsk klippfågel är i genomsnitt mellan 30 och 35 centimeter lång. Både dess ben och näbb är små, men samtidigt är de motståndskraftiga och tuffa. Dessutom har de en skivformad kam som täcker och döljer nästan hela näbben, vilket är artens mest framträdande kännetecken.

De uppvisar en tydlig könsdimorfism, så det är lätt att skilja mellan de två könen med blotta ögat. Liksom hos andra fågelarter har hanen den ljusaste fjäderdräkten, med en kombination av orangea, röda, silverfärgade och svarta toner. Honan däremot har ett mörkare och mer ogenomskinligt utseende, med en kombination av bruna och svarta toner.

På samma sätt varierar färgen på extremiteterna (ben och näbb) också beroende på fågelns kön. När det gäller hanar har de ljusa nyanser av gult eller orange. Honorna däremot har svarta eller bruna färger som är mindre uppseendeväckande och överensstämmer med tonerna i deras fjäderdräkt.

Underarter av andinsk klippfågel

Anderna fungerar som en biologisk barriär som förhindrar kommunikation mellan vissa populationer av denna fågel. Detta har genererat ett artbildningsfenomen som har delat upp den i flera underarter beroende på var de befinner sig. Världsdatabasen Avibase erkänner för närvarande 4 underarter av andinsk klippfågel:

  • Rupicola peruvianus sanguinolentus: Denna sort är spridd mellan västra Colombia och nordöstra Ecuador.
  • Rupicola peruvianus aequatorialis: Den här sortens livsmiljö sträcker sig från västra Venezuela, genom centrala och östra Colombia till östra Ecuador och Peru.
  • Rupicola peruvianus peruvianus: Hittas i centrala Peru och nära södra Junin, Buenos Aires.
  • Rupicola peruvianus saturates: Denna underart är spridd i sydöstra Peru och västerut i Bolivia.

Beteende

Trots att hanen är en prålig och vacker fågel är den en hemlighetsfull art som föredrar att hålla sig gömd för det mesta. Det är en dagaktiv art, så den utför de flesta av sina aktiviteter under morgonen och tidig kväll. Den tenderar att välja steniga områden med omedelbar tillgång till resurser som vatten och mat för att undvika att flytta runt för mycket.

Även om den tillhör gruppen sångfåglar (Passeriformes) använder den här arten sällan sina vokaliseringar. I själva verket kan man säga att deras sång nästan uteslutande är begränsad till parningssäsongen, eftersom de sällan använder den som en varning mot sina fiender.

Andinsk klippfågel: föda

Då det kommer till föda är andinsk klippfågel helt fokuserad på konsumtion av frukter (frugivores), som är ganska rikligt förekommande i deras livsmiljö. Eftersom deras miljö alltid är fuktig producerar träden dessutom frukter under hela året. Och som om det inte vore nog innehåller avföringen, efter att den smälter sin mat, frön från växtarter, vilket bidrar till att sprida fröna och återskapa ekosystemet.

Det bör noteras att tuppens diet förändras allteftersom den växer, eftersom den behöver mycket protein när den är ungfågel. Dessa näringsämnen tillförs genom intag av olika insekter. Så snart de avslutar sin utveckling och blir självständiga ändrar de dock sin diet och börjar äta enbart frukt.

Reproduktion

Andinsk klippfågel är en polygam fågel som byter partner vid varje reproduktionscykel. Häckningstiden börjar vanligtvis i oktober med hanarnas uppvaktningsdans. Under denna säsong samlas alla hanar i flocken för att sjunga och visa upp sin fjäderdräkt för att dra till sig honornas uppmärksamhet.

När honan väl valt sin partner sker kopulationen. Efter detta ögonblick överger dock hanen honan och det är upp till henne att sköta uppfödningen av deras avkomma. Till att börja med väljer den en stenig skreva eller grotta nära en vattenkälla som bo. Därefter klär den inredningen med mossa och lavar för att hålla sig varm.

Andinsk klippfågel.
Rupicola peruvianus peruvianus.

Under november månad kommer honan att lägga sina ägg och påbörja ruvningen. Denna process varar ungefär fyrtio dagar, även om ungarna är beroende av sin mamma i minst ytterligare tre månader efter kläckningen.

Även om det är sant att hanen inte hjälper till med uppfostran av sin avkomma är verkligheten den att han skyddar dem genom att vara borta från dem. Faderns pråliga färgning kan signalera var boet finns för rovdjur, hans avkomma har alltså större chans att överleva om deras far inte tar hand om dem. Däremot hjälper honans dova fjäderdräkt henne att gå obemärkt förbi och smälta in i den steniga miljön.

Som du kan se är andinsk klippfågel en märklig och ganska intressant art. Förutom sin överdådiga färgsättning har den en komplex naturhistoria som sticker ut även bland andra tropiska fåglar i regionen. Detta förklarar till stor del varför den anses vara en av de vackraste fåglarna i världen.

Detta kanske intresserar dig

Quetzalen: En ikonisk sydamerikansk fågel
My Animals
Läs det My Animals
Quetzalen: En ikonisk sydamerikansk fågel

Med sina ljusgröna skimrande fjädrar har quetzalen blivit en ikonisk art och den är beundrad över hela världen. Läs mer om dessa fåglar här.  • Stevens, H. C., Re, B., & Becker, C. D. (2020). Estimating survival for Andean Cocks-of-the-rock (Rupicola peruvianus) at a lek in Ecuador. The Wilson Journal of Ornithology, 132(3), 784-790.
  • Maillard, O., & Caballero, E. (2003). Nidificación del Gallito de la Roca (Rupicola peruviana) en el Valle de San Onofre, Cochabamba, Bolivia. Ornitologia Neotropical, 14, 263-265.
  • Sistema Nacional de Información ambiental. (sf). Rupicola peruvianus. Recuperado el 11 de octubre de 2022, disponible en: https://sinia.minam.gob.pe/contenido/rupicola-peruvianus
  • Avibase. (sf). Andean Cock-of-the-rock: Rupicola peruvianus (Latham, J 1790). Recuperado el 11 de octubre de 2022, disponible en: https://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?lang=EN&avibaseid=33440684D62482BF&sec=summary
  • Huamán, K. (2018). INFLUENCIA SOCIAL EN LA PERMANENCIA DEL HÁBITAT DEL RUPÍCOLA PERUVIANA EN EL PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMILLEN-HUAMPAL-OXAPAMPA. (Tesis de grado, Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión)
  • Iannacone, J. (2004). El Gallito de las Rocas “Ave Nacional del Perú”: Comentarios. The Biologist (Lima), 2(1).