Aviär infektiös bronkit: Symptom och behandling

Aviär infektiös bronkit är en sjukdom som ger luftvägssymptom hos fåglar. Den har en hög dödlighet och kan endast förebyggas genom vaccinering.
Aviär infektiös bronkit: Symptom och behandling

Senaste uppdateringen: 25 december, 2021

Aviär infektiös bronkit är en av de vanligaste sjukdomarna hos frigående fåglar, t.ex. höns, även om viruset också kan drabba fler arter. Sedan man upptäckte det år 1930 har man ännu inte utrotat det från platser där fåglarna är ihopträngda, till exempel stora gårdar för produktion av kött och ägg.

Om du har fåglar och misstänker att de luftvägssymptom de lider av är kopplade till denna sjukdom så ska du inte vänta med att gå till veterinären. Under tiden kan du lära dig lite mer om de egenskaper, symptom och behandlingar som finns idag.

Vad är aviär infektiös bronkit?

Aviär infektiös bronkit är en akut och mycket smittsam virussjukdom. Det virus som orsakar den tillhör släktet Coronavirus och ordningen Nidovirales. Även om det är förknippat med luftvägarna så förökar sig viruset även i matsmältningssystemet och till och med i fortplatningssystemet.

Virusets inkubationstid är cirka 10-14 dagar, vilket är den tid det tar innan de första symptomen uppstår.

Denna smittsamma sjukdom drabbar främst markfåglar såsom höns, kalkoner, vaktlar och rapphöns. Det spelar ingen roll hur gammalt djuret är, fall har nämligen rapporterats i alla skeden av livet. Dessutom kan sjukdomen också orsaka skador i njurar och äggstockar och påverka utvecklingen hos kycklingar (om de överlever).

En veterinär med en höna.

Överföringskällor

Den huvudsakliga överföringsvägen är via aerosoler (droppar som sprids i luften genom hosta och nysningar) och kontakt med avföring från infekterade djur. Infektioner förekommer oproportionerligt mycket på platser där flera djur lever tillsammans. De sprids snabbt och dödligheten är hög.

Aviär infektiös bronkit förekommer över hela världen och det finns flera serotyper som är specifika för varje region, till exempel QX-stammen (Kina), Massachusetts eller Italien 02, som också finns i Spanien.

Aviär infektiös bronkit är inte zoonotisk, dvs. den kan inte överföras till människor. Den drabbar endast fåglar och inte alla arter. Det är dock lämpligt att för säkerhets skull desinficera områden där viruset har påträffats, eftersom sekundära bakterieinfektioner är vanliga.

Symptom på aviär infektiös bronkit

Som vi har nämnt ovan är symptomen på denna sjukdom inte begränsade till andningsorganen, utan angriper flera organ och påverkar deras funktioner. De mest typiska kliniska tecknen är följande:

 • Hosta
 • Rinnande näsa och ögonutslag.
 • Nysningar
 • Andningssvårigheter (fågeln öppnar näbben eller gör andningsljud).
 • Fåglar som söker sig till värmekällor.
 • Vattnig avföring.
 • Ökad vattenkonsumtion
 • Onormal äggläggning (ägg utan skal, deformerade etc.).
 • Letargi

Vissa av dessa symptom är förenliga med andra sjukdomar som är typiska för fåglar, t.ex. kolera eller smittkoppor. Därför bör man genast gå till veterinären, särskilt om man har flera fåglar.

Diagnos

För en tillförlitlig diagnos räcker det inte med att bara observera symptomen, eftersom det är nödvändigt att isolera och identifiera viruset med hjälp av serologiska testert. Några av dessa är följande:

 • ELISA-test: Detta test påvisar antikroppar som skapats mot det aviära infektiösa bronkitviruset i blodserumet.
 • RT-PCR: Polymeraskedjereaktion ger ganska tillförlitliga resultat när det gäller att isolera viruset och identifiera det, men det är ett dyrt test.
 • Hemagglutinationsinhibition (HI): för att bestämma serotyper.
 • Immunofluorescensanalyser
 • Neutralisering av virus
 • Immunohistokemiska tekniker
 • Elektronmikroskopi
 • Monoklonala antikroppar

Förutom de två första, som är de mest använda, är resten kompletterande tester för att förfina diagnosen av olika virusstammar. Ofta är denna identifiering till stor hjälp för behandlingen.

Behandling av aviär infektiös bronkit

Det finns ingen specifik behandling för aviär infektiös bronkit, men detta tillvägagångssätt använder man för att lindra symptomen. Till exempel verkar en höjning av temperaturen i huset minska dödligheten. Det är också rekommenderat att minska mängden protein i kosten och att tillsätta elektrolyter i vattnet för att förhindra metaboliska obalanser.

Antibiotika ordineras nästan alltid, eftersom det hjälper till att kontrollera opportunistiska infektioner som uppstår under sjukdomstiden. Detta minskar sannolikheten att den drabbade fågeln dör.

Förebyggande

Förebyggande och kontroll av denna sjukdom sker genom vaccination. Det finns levande vacciner (med ett försvagat virus) eller inaktiverade vacciner, beroende på vilken virusstam man ska behandla och vilken typ av fågel det rör sig om.

Frågan om vaccinering är komplicerad, eftersom vissa vacciner bekämpar mer än en virusstam, medan det för andra serotyper inte finns något vaccin. Det är därför virusidentifiering är så viktigt: i många fall kan man ge en dos som inte skyddar djuret tillräckligt.

En höna.

Du måste isolera infekterade fåglar när de dyker upp. Dödligheten som orsakas av aviär infektiös bronkit är hög, så det enda som går att göra är att lindra symptomen och hoppas att djuret övervinner sjukdomen. Desinficera alltid grundligt alla områden och djurets boning, annars försvinner viruset aldrig från omgivningen.

 

Detta kanske intresserar dig
Är storlek den enda skillnaden mellan rapphöna och vaktel?
My Animals
Läs det My Animals
Är storlek den enda skillnaden mellan rapphöna och vaktel?

Även om de kanske ser likadana ut vid första anblick, finns det många skillnader mellan rapphöna och vaktel. Läs vår artikel för att lära dig om de... • Beiras, A. M. A. (2010). Bronquitis infecciosa aviar: diagnóstico y control. REDVET. Revista electrónica de Veterinaria11(3), 1-23.
 • Argoti, G. C., Alfonso, V. J. V., Jaime, J. C., & Nieto, G. C. R. (2015). Comportamiento del virus de la bronquitis infecciosa aviar en aves con sintomatología respiratoria provenientes de granjas de producción del Departamento de Cundinamarca. Nova13(23).
 • Lopez, J. C., Mcfarlane, R., & Ulloa, J. (2006). Detección y caracterización del virus de bronquitis infecciosa aviaria en Chile mediante RT-PCR y análisis secuencial. Archivos de medicina veterinaria38(2), 175-178.