Dagaktiva rovfåglar, bergstopparnas härskare

Här hittar du några av världens främsta dagaktiva rovfåglar, och vi berättar också varför man anser dem vara härskare över bergstopparna.
Dagaktiva rovfåglar, bergstopparnas härskare
Érica Terrón González

Skriven och verifierad av Veterinär Érica Terrón González.

Senaste uppdateringen: 21 december, 2022

Flygande fåglar är mästare på att navigera vinden, helt klart, men de otroliga förmågorna som utmärker dagaktiva rovfåglar ger dem en privilegierad position i näringskedjan. Med andra ord härskar de över bergstopparna.

Dessa fåglar är ensliga och bygger vanligtvis sina bon på berg, klippor och i trädtoppar. Med sina robusta vingar kan de flyga både högt och snabbt. De har dessutom skarp syn som gör att de kan se sina byten från långt, långt bort. De är därför fantastiska jägare.

Örnar, de mest kända av alla dagaktiva rovfåglar

Örnar är de mest symboliska fåglarna i populärkulturen . De hör till familjen Accipitridae och finns spridda över hela världen i form av ett flertal arter.

Vithövdad havsörn, USA:s nationalfågel

Haliaeetus leucocephalus hör till släkten havsörnar (bör ej förväxlas med familjen fiskgjusar). Den har för vana att glidflyga över vatten i sitt sökande efter fisk, som den fångar med ett snabbt dyk. Den livnär sig på kaniner, ekorrar eller gnagare om det inte finns någon fisk tillgänglig. Ibland kan den även jaga rävar och hjortkalvar.

Folk har tillskrivit dem alla möjliga sorters missgärningar genom historiens gång, men det är inte sant att de greppar tag om och flyger iväg med små barn.

Ett kungligt rovdjur? Några kuriosa om kungsörnen

Aquila chrysaetos är en av de mest utbredda rovfåglarna i världen. Den häckar främst på klippor över hela den norra hemisfären och finns i större delar av Nordamerika, Eurasien och Nordafrika.

Den har en kraftig muskulatur och kan åstadkomma otroliga luftattacker. Förr brukade tartarer föda upp dem i fångenskap och träna dem för jakt.

Dagaktiva rovfåglar: Profil av kungsörn

Harpyja

Harpia harpyja lever i områden som sträcker sig ända från södra Mexiko till Argentina, så den finns i större delar av Nord- och Sydamerika. Det är en av världens största örnar. De kraftfulla klorna är väldigt användbara för att fånga små byten. Eventuella rovdjur tänker dessutom två gånger innan de går i närheten av deras nästen.

En svartbröstad vråk

Svartbröstad vråk

Den här hökfågeln utmärker sig med sin förmåga att hålla sig i luften och glida i cirklar under en längre period medan den söker efter föda. Så fort den får syn på en reptil eller gnagare störtdyker den mot sitt byte med vingarna hopfällda nära kroppen.

Ormvråk (Buteo buteo) är utbredd i Europa och är en av Sveriges vanligaste rovfåglar, medan rödstjärtad vråk (Buteo jamaicensis) lever i större delar av Nordamerika.

Dagaktiva rovfåglar: Flygande svartbröstad vråk

Dagaktiva rovfåglar kända som “glada”

Dessa fåglar utmärker sig med sina långa vingar, tunna ben och lätta flykt. Den mest kända är förmodligen röd glada (Milvus milvus), vars vingspann kan nå över 150 cm. Den lever i Europa, där den föredrar att glida fram över öppna, obebodda områden. Den häckar i höga träd och lägger vanligtvis tre eller fyra stora ägg.

Snäckglada (Rostrhamus sociabilis) är en amerikansk fågel som förekommer i våtmarker från Florida till Argentina. Där jagar den sniglar och är skicklig på att extrahera dem från sina skal när den väl har satt sig till rätta på sin favoritgren.

Att hitta en hög med tomma skal under ett träd är därför en ledtråd till vem som precis har haft en måltid där.

Röd glada som sitter på en död grävling

Andra kända, mellanstora dagaktiva rovfåglar

Här är några andra familjer som är mindre än de föregående, men precis lika kända.

Familjen hökartade rovfåglar (Accipitridae)

Sparvhök (Accipiter nisus) förekommer i många delar av Eurasien och Nordafrika och hör till familjen hökartade rovfåglar. Den kan leva i vilken miljö som helst, men den jagar främst skogsfåglar.

Den jagar dock trädgårdsfåglar i städer, och har den största storleksskillnaden mellan könen hos någon fågelart. Honan kan bli upp till 25% större än hanen.

Duvhök (Accipiter gentilis) är större och mer kraftfull än sparvhök, och utmärker sig med längden på sina rundade vingar. Klorna är också starka och dödliga. Den kan enkelt fånga ett djur som springer eller simmar.

Närbild på en sparkhök

Familjen falkfåglar (Falconidae)

Det finns ca 60 arter i den här familjen, som utgörs av falkar och karakaror. Till skillnad från familjen Accipitridae använder de både sina näbbar och klor för att döda sina byten. För att göra detta använder de flesta falkar något som kallas för tomialtand, en vass egg som sitter precis innanför den krökta näbbspetsen.

Falkar, välkända rovfåglar

Pilgrimsfalk (Falco peregrinus) är en av de snabbaste rovfåglarna. När den störtdyker mot sitt byte, som vanligtvis är en liten fågel, kan den nå en hastighet på uppemot 320 km/h. Pilgrimsfalken är en av de mest använda arterna inom falkjakt just av den anledningen.

Vissa påstår dock att jaktfalken (Falco rusticolus), som förekommer i arktiska regioner, är den kraftigaste och vackraste av alla falkar. Jaktfalkens klor är så kraftfulla att den bokstavligen kan genomborra sitt byte när den plockar upp det.

Dagaktiva rovfåglar: Pilgrimsfalk

Tornfalk (Falco tinnunculus) är en mindre rovfågel som har skarpa, kraftfulla klor. Den livnär sig på gnagare och insekter, och detta är varför människor anser den vara en viktig skadedjursbeskämpare i jordbruksområden. En av tornfalkens mest utmärkande egenskaper är att den har förmågan att hålla sig stilla i luften, som om den skulle hänga från en tråd.

Tornfalk på gren

Som du kan se är dagaktiva rovfåglar lika graciösa som de är snabba och dödliga för små ryggradsdjur. Det är viktigt att vi skyddar dem och håller deras populationsantal stabilt, speciellt eftersom de är så bra på att jaga insekter och små däggdjur som kan skada grödor.

Detta kanske intresserar dig
Fakta om harpyjan: den stora örnen från Sydamerika
My Animals
Läs det My Animals
Fakta om harpyjan: den stora örnen från Sydamerika

Harpyjan har sitt habitat i Sydamerikas vidsträckta landskap. I den här artikeln tar vi upp intressanta fakta om harpyjan.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.