Egenskaper och beteenden hos den iberiska blåskatan

Den iberiska blåskatan tillhör familjen kråkfåglar och hittas endast på den iberiska halvön, fast den har sin närmaste släkting i Östasien!
Egenskaper och beteenden hos den iberiska blåskatan
Eugenio Fernández Suárez

Skriven och verifierad av Veterinär Eugenio Fernández Suárez.

Senaste uppdateringen: 11 april, 2023

Den iberiska blåskatan (Cyanopica cooki) är en fågel inom familjen kråkfåglar som är ganska vanlig på mellersta och södra delen av den iberiska halvön. Många av oss här i Sverige har aldrig hört talas om den, men i östra Kina och i norra Japan, där har men dess närmsta släkting, som är så lik att de länge ansågs vara samma art. Numera vet vi att de har varit skilda åt i mer än en miljon år, och vi räknar dem som olika arter, trots att de alltjämt är närmast identiska i utseende och beteende.

Iberiska blåskator är vanligtvis bosatta på landsbygden men du kan se några av dem även i stadsområden. De tenderar att dominera i vildare områden, fast deras Östasiatiska kusiner är även förtjusta i parker i storstadsmiljö.

Kännetecken för den iberiska blåskatan

Denna fågel är distinkt, även om den liknar den vanliga skatan i dess anatomi, och är välkänd för sin svarta “mask” över den vita manteln, sin kritvita kropp och sina metallblå vingar. Fågeln är knappt 15 cm lång, lever i flockar och äter en mängd olika växter och djur – det är ett mycket anpassningsbart djur.

Det är just detta som gör att de kan överleva och dra nytta av mänskligt avfall i soptippar och på döda djur. Faktum är att den här fågeln ofta befinner sig kring soptippar och även kring fruktmonokulturer i jakt på sötsaker som fikon eller vindruvor.

Parningen och reproduktionen hos den iberiska blåskatan börjar i april då de bildar par och bygger bon. De täcker dem med mossa och förstärker dem med lera och placerar dem vanligtvis nära varandra. Som du får se så söker föräldraparet efter grannar som kan hjälpa dem att konfrontera hotfulla situationer.

En fågel på en stock.

Beteende

Den här fågelns beteende liknar andra skators beteenden. Den är relativt bofast och rör sig i livliga grupper som ständigt kommunicerar med varandra. Hundratals av dessa djur samlas ofta på nätterna.

Iberiska blåskator är aggressiva mot rovdjur (precis som andra fåglar i familjen) och har inga problem med att attackera rovfåglar och andra rovdjur – särskilt under häckningssäsongen.

Skatorna och andra kråkfåglar fungerar som naturliga larm och detta är en fördel för resten av djuren i samhället. De omringar ofta rovdjuret och skriker medan de följer efter det, vilket gör följande försök till kamouflage och smygande omöjliga.

Dessutom är denna typ av fågel mycket intelligent, precis som andra kråkfåglar. Fågelskådare ser dem ofta distribuera mat till andra medlemmar av sin art – även när dessa grannar inte har bett om det.

Två fåglar slåss över mat.

Livsmiljön för den iberiska blåskatan

Detta djur bor i Medelhavsskogar och deheser, särskilt i sydvästra delen av den iberiska halvön. Där är det vanligt att se dem flyga bland picknickplatser och mellan träd i skogsmarker.

Dessa fåglar är unika. Detta beror på att det bara finns två populationer i världen, som är åtskilda med mer än tusen mil.

  • Den iberiska populationen
  • Den Östasiatiska populationen

Eftersom man inte hittar denna fågel utanför det iberiska territoriet trodde biologer och andra yrkesverksamma att denna art kunde ha introducerats någon gång under tidigmodern tid och blivit invasiv.

En av de mest spridda teorierna var att dessa fåglar kom till Asien på 1500-talet, genom utbyte med portugisiska sjömän. Detta skulle då ha berott på att skatorna hölls som husdjur i århundraden eftersom de är så lätta att dressera.

Detta är dock numera en motbevisad historia och rester av iberiska blåskator har hittats på Gibraltar sedan dess. Dessa fossila kvarlevor är över 40 000 år gamla och gentester avslöjar att de separerades från den östasiatiska arten under istider som inträffade för mer än en miljon år sedan, ibland vill vi tillskriva mänskligheten alltför stort inflytande på naturliga utvecklingar.

Detta kanske intresserar dig

7 intressanta fakta om garfågeln
My Animals
Läs det My Animals
7 intressanta fakta om garfågeln

Garfågeln är en fågel som har varit utdöd sedan 1800-talet och tillhör familjen alkor. Ordet "pingvin" existerar tack vare dem.


Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.