Fakta om svärdnäbben: nackdelen med specialisering

Medan de flesta kolibrier använder sina näbbar för att göra rent sig, har svärdnäbben en så pass lång näbb att den måste använda sina fötter istället. Detta är ett av priserna för svärdnäbbens morfologiska specialisering.
Fakta om svärdnäbben: nackdelen med specialisering
Luz Eduviges Thomas-Romero

Skriven och verifierad av Biokemist Luz Eduviges Thomas-Romero.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Kolibrin svärdnäbben (Ensifera ensifera) är ett av de mest fantastiska exemplen på samevolution mellan en blomma och dess pollinatör. Inom studier om pollinering har man lärt sig att de i allmänhet viktigaste egenskaper hos en pollinatör är längden på insektens tunga eller fågelns näbb. I den här artikeln berättar vi om kolibrin som har den längsta näbben. Läs vidare för att lära dig fler fakta om svärdnäbben.

Ett klassiskt exempel som är mycket intressant i denna diskussion om samevolution mellan blomma och pollinatör är orkidén madagaskarstjärnan (Angraecum sesquipedale). År 1862 beskrev Darwin denna vackra blomma i en av sina studier. Orkidéens mest utmärkande detalj är dess långa sporre, som kan vara mellan 20 och 33 cm lång.

Darwin förutspådde förekomsten av en fjäril i familjen svärmare som kunde släppa nektar längst ner i sporren. Fyrtio år senare hittade man på Madagaskar en fjäril av släktet Xantohpan (Xanthopan morganii praedicta) som hade lämplig storlek på tungan. I den här artikeln kommer vi att prata om symbiosen mellan svärdnäbben och dess blomma.

Hur ser svärdnäbben ut?

Svärdnäbben är en av de största kolibriarterna. En av dess mest anmärkningsvärda egenskaper är dess ovanligt långa näbb, ungefär 10 cm lång. I själva verket är det den enda fågeln som har en näbb som är längre än resten av kroppen (exklusive stjärtfjädrarna). Dessutom är dess tunga också mycket lång.

Svärdnäbben (Ensifera ensifera) har en markant sexuell dimorfism. Hanar har bronsfärgade huvuden, bronsgröna ryggar och ljusgröna magar. Dessutom är halsen svartgrön och stjärtfjädrarna bronsgröna. Å andra sidan, även om honorna har ett liknande färgat huvud och rygg, har de en vit mage med gröna spräckliga fläckar. Dessutom har honorna en mer olivfärgad hals och gråvita kanter runt stjärtfjädrarna.

Närbild på svärdnäbben.

Fakta om svärdnäbben: kolibrins geografiska fördelning

Denna exotiska fågel bor i molnskogar i bergen från västra Venezuela genom Colombia, Ecuador, Peru till nordöstra Bolivia. Den lever också på höjder högre än 1600 m och upp till 3200 m över havet.

Denna fågel bor vid Anderna året runt, utan kända flyttvägar. Dessutom anser man att arten har ett stabilt populationsantal och dominerar ett brett geografiskt område. Det är dock ojämnt fördelat och svårt att hitta, vilket gör arten komplex att studera.

Kost och matvanor

Denna kolibri är en mycket specialiserad art. Detta innebär att den äter nektar från mycket specifika blommor. På grund av dess ovanligt långa näbb kan den föda på blommor med långa blomkronor, särskilt blommor inom familjen passionsblomssläktet (Passiflora) och spikklubbesläktet (Datura).

Vi bör notera att de blandade arterna inom släktet Passiflora är helt beroende av svärdnäbben för pollinering. Dessutom är små insekter och spindlar också en viktig del av kosten. Hanarna bevakar sina utfodringsområden och är särskilt aggressiva mot andra kolibrier eller andra arter som äter nektar: till exempel fjärilar, humlor osv.

Kolibrin dricker vanligtvis nektar medans den flyger. Den besöker också samma blommor i samma ordning. Ett resultat av detta beteende är den positiva inverkan på effektiviteten av blomsterpollinering och korsningen av arter.

Fakta om svärdnäbben: fortplantning

Fåglar av denna art är polygama, eftersom detta beteende främjar ökad reproduktionsframgång. I allmänhet vet vi väldigt lite om antalet avkommor och deras överlevnadsgrad. Vi vet dock att honor i allmänhet lägger sina ägg mellan februari och mars. Dessutom stannar bara honan för att mata ungarna och skydda boet.

Utvecklingen av svärdnäbben och passionsblomssläktet

Flera studier har visat att denna fågel och det blandade passionsblomssläktet genomgick en speciell gemensam evolutionsprocess. I fågelns fall utvecklade den en fantastisk näbb. Å andra sidan utvecklade växten positionen för ståndare och pistill samt längden på blomkronan, vilket har gjort den till en oåtkomlig matkälla för nästan alla arter förutom denna kolibri.

Det symbiotiska förhållandet mellan dem gör att passionsblomssläktet är beroende av svärdnäbben för pollinering, medan fågeln får en högkvalitativ matkälla.

Asymmetri i hög specialisering

Det är intressant att veta att interaktionen mellan växt och pollinör är asymmetrisk i de flesta studier avseende specialisering i extrem pollinering. Detta innebär att medan en pollinör interagerar med flera växter, är växten ofta beroende av endast några få pollinörer. Detta är fördelaktigt för båda, även om det inte verkar som det.

Å andra sidan, när vi pratar om madagaskarstjärnan och dess pollinerande fjäril, uppskattade Darwin förhållandet till cirka 1:1. Dessutom förutspådde forskaren att utrotningen av en partner i detta förhållande skulle leda till utrotning av den andra. På grund av detta skulle alla skadliga effekter som kan påverka interaktionen mellan blommor eller växter med en pollinatör först vara synliga i speciella förhållanden som det här.

Om förhållandet mellan växt och pollinatör är asymmetriskt kan en pollinatör skyddas mer mot utrotning genom att äta av olika arters nektar.

Svärdnäbben har en lång näbb, likt ett svärd.

Fakta om svärdnäbben: nuvarande förhållanden och bevarande

International Union for Conservation of Nature anser att svärdnäbben är en “mindre bekymmersam” art. Det finns inga tecken på populationsminskning eller synliga hot mot arten. Det finns dock ännu inga globala populationsantal.

Olika faktorer, såsom klimatförändringar och avskogning, hotar denna speciella kolibri. De mest hotande är faktorer som leder till förlust av livsmiljöer och minskade matkällor, särskilt växterna inom passionsblomssläktet.

Detta kanske intresserar dig
De 10 minsta djuren i världen: djur i miniatyr
My Animals
Läs det My Animals
De 10 minsta djuren i världen: djur i miniatyr

Om du tror att du har sett allt när det gäller naturen, tänk om! Här tar vi upp några av de minsta djuren i världen. De är verkligen söta!


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • BirdLife International. (2016). Ensifera ensifera. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22687854A93171973. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-3.RLTS.T22687854A93171973.en. Downloaded on 23 July 2020.
  • Johnson, S. D. & steiner, K. E. (1995). Long-proboscid ¯y pollination of two orchids in the Cape Drakensberg mountains, South Africa. Plant Systematics and Evolution 195:169±175. https://link.springer.com/article/10.1007/BF00989293
  • Lindberg, A. B., & Olesen, J. M. (2001). The fragility of extreme specialization: Passiflora mixta and its pollinating hummingbird Ensifera ensifera. Journal of Tropical Ecology, 17(2), 323-329.
  • Abrahamczyk, S., Souto-Vilarós, D., & Renner, S. S. (2014). Escape from extreme specialization: passionflowers, bats and the sword-billed hummingbird. Proceedings. Biological sciences, 281(1795), 20140888. https://doi.org/10.1098/rspb.2014.0888

Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.