5 intressanta fakta om hackspettar

Hackspettar har ett unikt kommunikationssätt och sjunger inte som andra fåglar. Lär dig fler intressanta fakta om hackspettar i denna artikel.
5 intressanta fakta om hackspettar
Sebastian Ramirez Ocampo

Skriven och verifierad av Veterinär och zootekniker Sebastian Ramirez Ocampo.

Senaste uppdateringen: 27 september, 2023

Hackspettar tillhör familjen Picidae, en grupp fåglar med cirka 300 arter som är kända för att hacka i träd. Den genomsnittliga storleken på dessa exemplar varierar mellan 20 och 60 centimeter i längd. De utmärker sig dessutom för sina starka och vackra färger i fjäderdräkten. Läs vidare för att lära dig några intressanta fakta om hackspettar!

5 intressanta  fakta om hackspettar

Dessa fåglar är spridda nästan över hela planeten, och de har väckt många forskares nyfikenhet under åren. Och faktum är att denna speciella med denna art är inte bara att den kan klara av den starka påverkan dess hackande innebär för dess skalle. Den har också ett utvecklat kommunikationssystem skiljer sig stort från de flesta andra fåglar. Nedan berättar vi mer om detta och andra intressanta fakta om dessa djur.

1. Exceptionell utformning av kraniet

Hackspettar hackar i träd av olika anledningar. Det kan vara för att bygga ett bo, söka efter mat eller för att förvara ett matförråd – de slutar aldrig att hacka! Det är därför naturen har gett dem vissa speciella förmågor för att klara av denna dagliga påfrestning. En fördel som dessa fåglar har är till exempel att deras hjärnor är små jämfört med andra arter.

Mer exakt så väger deras hjärnmassa bara 2 milligram, och därför innebär det intensiva hackandet endast en minimal påverkan på deras hjärnor. Att deras kraniehålor är fyllda med cerebrospinalvätska innebär dessutom ytterligare hjälp för att hålla hjärnan på plats.

A woodpecker.
Picidae.

Därtill minskar denna fågel kraften i sina hackningar genom att hacka i en vinkel och inte direkt rakt på. Som en ytterligare faktor så har de en unik skallstruktur. Den yttre delen består av hårda ben och den inre delen består av mer porös vävnad. När hackspetten hackar fördelas därför kraften som uppstår och tas emot av hela skallen mot det mer motståndskraftiga benet, vilket förhindrar intrakraniella skador.

Slutligen, enligt en artikel publicerad i tidskriften Plos one har hackspettar en ben- och muskelstruktur som kallas hyoidapparaten och som hjälper till att skydda hjärnan från dessa påfrestningar.

2. Hackspettar har en mycket lång tunga

Hackspettens kost består främst av insekter som termiter, myror och skalbaggslarver. De fångar sina byten genom att de hackar på trädens bark och exponerar småkrypen för utomhusmiljön. Dess främsta jaktvapen är dock tungan, som den använder på ett liknande sätt som en myrslok.

Detta långa organ kan mäta mellan 15 och 35 centimeter, beroende på vilken art av hackspett det rör sig om. För att förhindra skador under hackandet är tungan dessutom placerad bakom skallen i en struktur som ligger i näshålan.

3. De har ett unikt språk bland fåglar

Till skillnad från sångfåglar kommunicerar hackspettar genom att hacka på trädens bark. Med hjälp av dessa ljud kan fåglarna avgränsa sitt revir, samt kalla på potentiella parningspartners.

Samtidigt, enligt en artikel publicerad i den vetenskapliga tidskriften Scientific Reports, kan hackspettar skilja mellan lätena från kända och okända fåglar. Likaså kan de skilja på om det är en hane eller en hona genom intensiteten i hackandet. Enligt artikeln använder hackspettar hackandet som en kommunikationskälla endast inom sin egen art.

A woodpecker.
Picidae.

4. 5 intressanta fakta om hackspettar: de lär sig att hacka

Medan vissa fåglar föds med förmågan att sjunga, dvs. kommunicera, måste andra arter lära sig det av sina föräldrar. Detta är fallet med hackspettar, och det är bara nyligen som man lärt sig att de har denna inlärningsprocess. Enligt en artikel publicerad i tidskriften Plos one använder denna art samma neurala metoder som sångfåglar för att lära sig att hacka.

Vad vi menar här är att hackspettar lär sig hackmönster i stället för melodier för att kommunicera. Den nämnda artikeln visar också att hackspettens hjärna har gen som kallas parvalbumin. Denna gen har man också hittat hos sångfåglar och människor under processen när de lär sig att sjunga.

5. Förhållandet mellan hackande och reproduktion

Slutligen, enligt en artikel i tidskriften Royal Society Open Science, finns det ett samband mellan färgsättningen på fjäderdräkten och hastigheten på hackandet på träd. Resultaten av denna forskning visar att fåglar med starkare och mer iögonfallande färger hackar i högre hastighet. Dessa egenskaper förbättrar deras chanser till reproduktion. Honorna tenderar att vara mer attraherade av hanar som uppvisar dessa utmärkande drag.

Det är fantastiskt hur naturen har gett hackspetten de idealiska färdigheterna för att förhindra skador från hackande mot hårda ytor. Detta med tanke på att hela deras natur är baserad på hackande, vilket de använder för att äta, föröka sig och kommunicera med andra inom sin art.

Detta kanske intresserar dig
Intressanta fakta om orientskatan
My Animals
Läs det My Animals
Intressanta fakta om orientskatan

Orientskatan är en fågelart i familjen Corvidae som är infödd i vissa asiatiska länder. Lär dig några Intressanta fakta om orientskatan.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Cárdenas-Posada G, Fuxjager MJ. Correlated evolution between colour conspicuousness and drum speed in woodpeckers. 2022;9(10):221096.
  • Schuppe ER, Cantin L, Chakraborty M, Biegler MT, Jarvis ER, Chen C-C, et al. Forebrain nuclei linked to woodpecker territorial drum displays mirror those that enable vocal learning in songbirds. PLOS Biology. 2022;20(9):e3001751.
  • Wang L, Cheung JT-M, Pu F, Li D, Zhang M, Fan Y. Why Do Woodpeckers Resist Head Impact Injury: A Biomechanical Investigation. PLOS ONE. 2011;6(10):e26490.
  • Węgrzyn E, Węgrzyn W, Leniowski K. Contact calls in woodpeckers are individually distinctive, show significant sex differences and enable mate recognition. Scientific reports. 2021;11(1):22769.

Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.