Kolibrins livscykel

Kolibrins livscykel är inte komplicerad, men den har unika egenskaper som gör den fascinerande. Lär dig mer om den.
Kolibrins livscykel

Senaste uppdateringen: 29 september, 2021

Kolibrierna är en stor grupp av färgglada fåglar som lever på den amerikanska kontinenten. Dessa små varelser kan leva i många olika ekosystem, då de anpassar sig väl till sin omgivning. I allmänhet är kolibrins livscykel oftast inte speciellt komplicerad, men den har ändå imponerande karaktäristiska kännetecken.

Kolibrierna tillhör familjen Trochilidae, i vilken det finns cirka 330 arter. Den här gruppen bebor platser så vitt skilda som stränder, kuster, djungler, skogar och berg, liksom torra eller urbana miljöer. Läs vidare för att lära dig mer om dessa vackra fåglar och deras levnadssätt.

Vad är en kolibri?

Alla kolibrier är småfåglar som väger mellan 2 och 24 gram och kännetecknas av näbbens form och deras fascinerande sätt att flaxa med vingarna. Deras fötter är så små att de inte ens tillåter dem att gå på marken, vilket innebär att de tillbringar större delen av sina liv med att flyga. De flesta av dem har dessutom en skimrande fjäderdräkt som är ytterst tilltalande för ögat.

Medlemmarna i denna grupp är nektarivorer, vilket innebär att de livnär sig på blommornas nektar. Av denna anledning är kolibriernas näbbar långsträckta och tunna, annars skulle de inte kunna dricka vätskan. Tack vare detta anses de också vara utmärkta pollinatörer, eftersom de implanterar och transporterar pollen i samband med sina måltider.

Dessa fåglar utmärker sig genom sin extraordinära flygförmåga; de kan hålla sig svävande i luften eller flyga i vilken riktning som helst. För att åstadkomma denna bedrift behöver de kraftiga muskler med vilka de kan flaxa 80 till 200 gånger per sekund. Tack vare detta maskineri når de hastigheter på mellan 50 och 90 kilometer i timmen.

Förmågan att flaxa förbrukar stora mängder energi, varför deras ämnesomsättning har anpassats till denna situation. Den hastighet med vilken kolibrierna bearbetar sin föda är så otrolig att varje enskilt djur måste konsumera halva sin kroppsvikt i föda per dag. Den hastighet med vilken den metaboliserar maten gör också att den har en kroppstemperatur på nästan 40 °C.

Kolibrins livscykel.

Kolibrins livscykel: migration

Vissa arter i denna grupp visar ett migrationsbeteende där de korsar stora avstånd för att nå varmare områden under vintern. Dessa förflyttningar kan vara en stor utmaning för dessa fåglar, eftersom de måste konsumera stora mängder mat för den mängd energi de använder. När våren kommer flyger de tillbaka till sina revir för att påbörja sin häckning.

Ett imponerande exempel är Rostkolibrin (Selasphorus rufus), som färdas cirka 3 500 kilometer från Alaska till södra Mexiko. Dessa resor är möjliga tack vare de många stopp som den gör under resans gång.

Kolibrins fortplantning

Hanarna är vanligtvis ganska aggressiva och territoriella, så när de återvänder från sin migration konkurrerar de med andra hanar för att etablera sina områden. Vanligtvis återvänder hanen en vecka eller två före honan till häckningsområdet för att lägga beslag på det bästa utrymmet och den största mängden resurser.

Uppvaktning och parning

När honan återvänder från sin migration på våren börjar parningssäsongen. Under den genomför hanen en uppseendeväckande och energisk uppvaktning som består av upp- och nedstigande flygturer i en U-form där hanen visar upp sin fjäderdräkt. Dessutom utför den också vokaliseringar och flaxar så snabbt som möjligt för att locka till sig sin potentiella partners uppmärksamhet.

Honan å sin sida baserar sitt val på två huvudaspekter: hanens egenskaper och det revir som hanen besitter. Det är viktigt för honan att ha en säker matförsörjning (eftersom hennes och ungens liv är beroende av det), så hon tar denna fråga på stort allvar.

I allmänhet har dessa småfåglar polygama parningar, så hanen har vanligtvis flera fortplantningspartners. Av denna anledning är det mesta av uppfostringen av ungarna och byggandet av boet honans uppgift, därför är hon så selektiv i valet av sin partner.

Konstruktion av boet

Kolibrier är äggläggande djur som använder bon för att ruva sina ägg. Dessa konstruktioner är olika stora beroende på arten, men de flesta är lika små som en golfboll. För att bygga dem använder sig honorna av grenar, löv, spindelväv, lavar och mossor. De väljer också boets plats (nära marken eller högt uppe i ett träd).

Äggläggning, ruvning och uppfostran

Antalet ägg som en kolibri kan lägga varierar mellan olika arter, men i genomsnitt brukar det vara 2 ägg per bo. Inkubationstiden varierar mellan 18 till 20 dagar, under vilka honan stannar kvar i boet så länge som möjligt.

Kolibriungarna kommer fram ur äggen i slutet av ruvningen och det är vid denna tidpunkt som mamman börjar mata dem med nektar och insekter. Precis som hos andra fåglar matar honorna sina ungar genom uppkastningar.

Ungarna stannar kvar i boet medan deras fjädrar växer och tills de kan flyga, vilket kan ta ungefär tre veckor. I det ögonblick de lär sig flyga börjar ungarna leta efter sin egen mat och börjar bli självständiga. För att se till att de inte svälter kan mamman dock fortsätta att mata dem under de första dagarna utanför boet.

Den vuxna kolibrins livscykel och dess överlevnad.

När de vuxna har blivit självständiga lämnar de sitt bo och återvänder aldrig. En kolibris första år är vanligtvis det svåraste i dess liv, eftersom den möter andra stora och starka varelser. Trots detta är sannolikheten att de dör när de väl lämnar boet ganska liten, för de flesta dödsfall inträffar under ruvningen.

Under kolibrins livscykel måste detta djur undvika en rad faror som kan leda till att den dör under de första månaderna. På grund av detta berättar experter att de flesta kolibrier dör innan de når ett års ålder. En kolibris genomsnittliga livslängd kan dock vara 6 eller 7 år (eller högst 10 år).

Kolibrins livscykel

Tvärtemot vad man skulle kunna tro påverkar inte det hektiska livet som dessa fåglar lever deras livskvalitet. Detta visar att dessa fåglars anpassningsförmåga ligger bortom vår fantasi och att de uppvisar unika egenskaper utan några negativa konsekvenser. Trots sin storlek är kolibrier utan tvekan en av de mest egendomliga och vackra fåglarna i naturen.

 

Detta kanske intresserar dig
Nektarsugande fåglar som du kanske inte känner till
My Animals
Läs det My Animals
Nektarsugande fåglar som du kanske inte känner till

Nektarsugande fåglar baserar sin kost på konsumtion av nektar från blommor. Idag visar vi dig några av de vackraste flygande nektarsugarna!  • Arizmendi Arriaga, M. D. C. (2014). Colibríes de México y Norteamérica, Hummingbirds of Mexico and North America/María del Coro Arizmendi y Humberto Antonio Berlanga García (No. 598.899 A7.).
  • Torres, M. G., & Navarro-Sigüenza, A. G. (2000). Los colibríes de México, brillo de la biodiversidad. Biodiversitas, 28, 1-6.
  • Russell, R. W., Carpenter, F. L., Hixon, M. A., & Paton, D. C. (1994). The impact of variation in stopover habitat quality on migrant Rufous Hummingbirds. Conservation Biology, 8(2), 483-490.
  • Miller, R. S., & Gass, C. L. (1985). Survivorship in hummingbirds: is predation important?. The Auk, 102(1), 175-178.
  • Baltosser, W. H. (1986). Nesting success and productivity of hummingbirds in southwestern New Mexico and southeastern Arizona. The Wilson Bulletin, 353-367.