Lär dig hur du identifierar fågelsång och fågelläten hemifrån

Ljudet av fåglar som kvittrar och drillar kan hjälpa dig att slappna av och även underhålla och lugna ett oroligt sinne. Därför vill vi i den här artikeln ta upp hur du kan identifiera fågelsång och fågelläten från ditt eget hem.
Lär dig hur du identifierar fågelsång och fågelläten hemifrån
Samuel Sanchez

Skriven och verifierad av Biolog Samuel Sanchez.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Även i stadsområden har fågelsång och fågelläten alltid varit en del av våra liv. Men med buller från trafik och folkliv, är det lätt att vi inte ens lägger märke till dem.

Här är lite mer om den fascinerande världen av fågelsång och fågelläten. Dessutom ger vi dig några tips om hur du kan lära dig att identifiera dem hemifrån!

Kommunikation i fågelvärlden

I fåglarnas värld innebär termen ”vokalisering” alla ljud som de skapar med strupen. Fåglar kan även åstadkomma andra mekaniska läten, till exempel med vingarna och näbben.

Deras ljudapparat är så sofistikerad att, i vissa fåglar, så kan luftens riktning i luftröret fördelas oberoende i sina två halvor. Därför kan de ge upphov till två noter samtidigt. Fantastiskt, eller hur?

Skillnaden mellan en “fågelsång” och en “fågelläte” är godtycklig. I allmänhet är det dock underförstått att fågelsång vanligtvis är längre och är mer komplex än vad läten är. Å andra sidan tenderar ett fågelläte, som ett varningsläte eller flyktläte, att vara motsatsen. Fåglarna använder dessa läten för att varna eller kommunicera med andra fåglar på ett kort och koncist sätt.

Rödhake som sitter för sig själv.

Fågelsång är vanligtvis mer musikalisk och sofistikerad i ordningen tättingar (Passeriformes), som innehåller bland annat sparven, guldfinken och kanariefågeln.

Det är till största delen hannarna som ger upphov till dessa ljud, och fågelsångens syfte är vanligtvis att locka till sig honor för parning. Det finns flera hypoteser om fågelsångens ursprung:

  • Huvudhypotesen är att fågelsång har uppstått som ett svar på naturligt sexuellt urval. Många studier har visat att typen av sång ofta korrelerar med fågelns styrka. Faktorer som varaktighet, tonhöjd, komplexa toner och rytm informerar honorna om hanens kvalitet utan att de ens behöver se honom.
  • Andra hypoteser menar att fågelsång och fågelläten kan vara ett tecken på djurets hälsotillstånd. En sjuk fågel eller en som har många parasiter, kommer att spendera mycket av sin energi för att bekämpa sjukdomen och därför kommer dess sång att vara av lägre kvalitet och mindre dominerande. Kvinnor lär sig alltså att undvika dessa kandidater och därmed risken att bli sjuka från kontakt.
fågelsång och fågelläten: stare sjunger

Tips för att identifiera fågelsång och fågelläten

  • Det första steget är att hitta ett lugnt och tyst område nära ditt hem. Om du har en innergård eller bor i stadsmiljö är det alltid bättre att fokusera din uppmärksamhet på de områden som ligger så långt bort från vägar, mänskliga byggnader och aktiviteter som möjligt.
  • För det andra måste du lära dig vilka arter som vanligtvis lever i din närhet och som är aktiva under den säsong du befinner dig i. Beroende på samhället och det område du bor i kan fåglarna som kommer att glädja dig med sina sånger variera.
  • Om du misstänker att en viss fågelart finns i ditt område behöver du bara kontrollera dess livsmiljö och utbredning för att bekräfta det.
  • Sist men inte minst, ha en informationskälla till hands med fågelsång och fågelläten från olika fågelarter. På så sätt kan du bekanta dig med dem. Här är en bra webbplats som har samlat fågelläten från några svenska fågelarter.
  • När du har lärt dig känna igen en fågelsång eller ett läte från en viss art är du redo att identifiera fågeln ute i naturen med hjälp av din hörsel! Om du har lite tur och en kikare kan du kanske till och med sätta ett ansikte på din lilla konsertsångare.
Detta kanske intresserar dig
Locka fåglar till din trädgård på detta sätt
My Animals
Läs det My Animals
Locka fåglar till din trädgård på detta sätt

Vatten, mat, växter och träd är viktiga faktorer när det gäller att locka fåglar som du kan mata så att de bygger bo i din trädgård.


Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.