Sädesärla: Habitat och egenskaper

Få fåglar rör sig med samma elegans som sädesärlan. Vill du lära känna den här arten?
Sädesärla: Habitat och egenskaper
Samuel Sanchez

Granskad och godkänd av Biolog Samuel Sanchez.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

En sädesärla (Motacilla alba) är en liten fågel som tillhör familjen Motacillidae. Dess närvaro i vissa regioner förknippas med vinterns ankomst.

Denna fågel kan lätt anpassa sig till nästan alla livsmiljöer och fruktar inte människans närvaro, vilket är anledningen till att den är vanligt förekommande i trånga städer. NNedan hittar du massor av information kring denna sällsamma fågel.

Sädesärlans habitat

Denna fågel är utspridd i hela Europa, Asien och Nordafrika. Den kan också bo i tempererade och kalla områden i Eurasien, Alaska och på Grönland. Under vintern rör den sig genom Afrika och södra Asien, norr om ekvatorn.

De 11 underarterna – som ibland betraktas som enskilda arter – av sädesärlan vistas dock ofta på en specifik plats som tydligt skiljer dem åt. Deras geografiska spridning är således uppenbar, eftersom arten förekommer i distinkta områden.

I allmänhet föredrar denna fågel öppna, soliga områden med lite vegetation och rikligt med vatten. Likaså kan den ses nära hus på gårdar, i byar eller i stora städer. Sädesärlan undviker torra områden och täta skogar.

En sädesärla

Fysiska egenskaper

Sädesärlan är en liten fågel som är 16-19 centimeter lång och har en vingbredd på cirka 28 centimeter. Intressant nog har denna fågel en lång svans som alltid är i rörelse och en mycket elegant fjäderdräkt som gör den lätt att identifiera.

Denna fjäderdräkt har vita, svarta och gråaktiga toner. Ryggen är askgrå, buken är vit och vingarna är vanligtvis svarta med några vita ränder som kan ses när vingarna är ihopvikta. Dess ben och näbb är svarta, liksom mitten av dess vita ansikte samt huvudets över- och undersida.

Detta djur har en snarlik könsdimorfism. Hanen har vit buk medan bröstet och ryggen är svarta. Svansen är lång och svart med en vit kant. Honan är ganska lik hanen fysiskt, men hennes ryggfärger är lite ljusare.

Unga individer av denna art har ett ljusgrått huvud med svarta ben och svart näbb. Ungarna är också mer färgmässigt enhetliga än de vuxna individerna, de har inget svart på huvudet och har en gråaktig rand i bröstregionen.

Under vintersäsongen har sädesärlan en liknande fjäderdräkt, men den svarta färgen på huvudet är mildare och den har en vit hals med en svart rand på bröstet. Båda könen är mycket lika, men honan skiljer sig åt tack vare de grå fjädrarna hon har i nacken.

Sädesärlans beteende

Fastän sädesärlan anses vara en bofast art tenderar den att röra sig oregelbundet över korta och medellånga sträckor. På vintern kan individer förflytta sig från centrala och östra Europa till Medelhavsområdet och Afrika. I Spanien ses de ofta mellan oktober och november och under våren (mellan februari och april).

En av de mest anmärkningsvärda kuriositeterna hos denna art är att den söker skydd från rovdjur bland storstädernas avenyer, där vuxna individer tenderar att bygga bo. Stora grupper brukar också samlas under natten i stadsområden för att sova, och i gryningen flyttar de till ängarna utanför staden.

En annan anmärkningsvärd egenskap hos sädesärlan är att den kan skutta smidigt över marken i jakt på föda. Den har också setts hacka på marken och slå sig ner i närheten av ytvatten (t.ex. vid bäckar) för att fånga vattenlevande organismer.

Sädesärlan gör ofta sina bon inuti övergivna föremål med hjälp av träbitar och torra kvistar. Den kan också bygga bo mellan stora boplatser hos andra fåglar, vilket även andra arter gör (t.ex. sparvar).

Sädesärlans mat

Den här lilla fågeln äter en mängd olika insekter, både land- och vattenlevande, samt andra små ryggradslösa djur som spindlar, kräftdjur, blötdjur och fiskar. Sädesärlan kan också äta växter och gräs på de öppna fält som den vistas på.

Fortplantning hos sädesärlan

Denna fågel skyddar vanligtvis de områden där den häckar. Den bygger bo under kakel eller stenar, på väggar och murar eller gömt bland vegetation (som kan bestå av murgröna). Honan lägger vanligen 5 till 6 brunfläckiga gråa ägg, som hon ruvar i 11 till 16 dagar.

Föräldrarna matar ungarna tills de lämnar boet vid 16 dagars ålder, ibland kan de dock skötas om lite längre.

Bevarandestatus

Enligt Internationella naturvårdsunionens (IUCN) röda lista är sädesärlans bevarandestatus “Livskraftig (LC)”. Hittills har inga direkta hot mot arten upptäckts, men i framtiden kan den påverkas av många allmänna förändringar.

Förlust av naturliga livsmiljöer på grund av ökad urbanisering och godtycklig användning av bekämpningsmedel kan påverka arten i framtiden.

Sädesärla.

Som du säkert förstår är sädesärlan en fågel som täcker ett stort territorium, och genom historien har den i många regioner förknippats med vinterns ankomst. Fastän dess häckning inte är särskilt speciell, så har den ett beteende med olika anmärkningsvärda inslag som gör denna art unik.

 

Detta kanske intresserar dig
Är gråsparvens överlevnad hotad?
My Animals
Läs det My Animals
Är gråsparvens överlevnad hotad?

Om du bor i urban miljö har du förmodligen sett de här små fåglarna i området. Men är gråsparvens överlevnad hotad? Vi ska berätta allt om gråsparv...


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.