Trumpetarsvanens kännetecken gör den unik

Trumpetarsvanar har fått sitt namn från sitt djupa läte som låter som en trumpet. Läs vidare i dagens artikel för att lära dig fler kännetecken för trumpetarsvanen.
Trumpetarsvanens kännetecken gör den unik

Senaste uppdateringen: 17 maj, 2021

Vissa egenskaper hos trumpetarsvanen gör att vi enkelt kan skilja den från resten av dess släktingar. En av dess huvuddrag kan man se med blotta ögat, eftersom trumpetarsvanen är en av de största flygande fåglarna som finns. Tyvärr var denna art på väg att utrotas i början av 1900-talet. Lyckligtvis har populationen i dessa dagar återhämtat sig spektakulärt. Fortsätt läsa för att lära dig mer om trumpetarsvanens kännetecken och vad som gör denna fågel så unik.

Trumpetarsvanens kännetecken

I början av 1900-talet var antalet trumpetarsvanar som fanns oroväckande lågt. Detta var till stor del en konsekvens av den stora massmigrationen till västra USA. Siffrorna var så låga att populationen av trumpetarsvanar år 1930 var färre än 100 exemplar. Populationen har dock återhämtat sig sedan dess tack vare korrekt inneslutning och skyddsåtgärder.

Trumpetarsvanen har det vetenskapliga namnet Cygnus buccinator. Den tillhör familjen Anatidae, vilket gör den här svanen till en släkting till gäss, ankor och krickor. Namnet ”trumpetar” kommer från det faktum att den här svanen avger ett ljud som liknar en trumpet. Tonen är låg, så att den kan särskiljas från sin ganska liknande släkting, den mindre sångsvanen.

Två svanar formar ett hjärta med sina halsar.

Trumpetarsvanens kännetecken: fysiska egenskaper

Bland alla svanar anser man att trumpetarsvanen är den största av sitt slag. Dess genomsnittliga vingbredd kan nå upp till tre meter.

Hanar kan bli upp till 145-164 cm långa och väga 12 kg. Honor, å andra sidan, är vanligtvis mindre i storlek och når en längd på cirka 139-150 cm, och en vikt på ungefär 9,5 kg. Trots detta är sexuell dimorfism endast tydlig hos vuxna svanar när man observerar deras storlek. Fågelns fjäderdräkt är till exempel densamma hos hanar och honor.

Förutom dess storlek är ett annat urskiljbart drag dess näbb. Trumpetarsvanens näbb är helt svart, medan näbben hos andra arter tenderar att innehålla ett gult eller orangefärgat märke. Vuxna svanar är helt vita, medan unga svanar har några gråtoner i fjäderdräkten fram till ungefär det första levnadsåret.

Trumpetarsvanen finns i hela Nordamerika och Alaska. Det är en flyttfågel, så dess levnadsplats ändras under vissa årstider.

Diet

När det gäller kost är trumpetarsvanar allätare, och de äter vanligtvis både vattenväxter och insekter, samt små ryggradslösa djur. När det är dags att fånga mat jagar dessa fåglar medan de dyker i vattnet. Under jakten slår de sina fötter snabbt ovanpå sitt byte för att fånga det.

Normalt äter trumpetarsvanen mat från vattenytan eller strax under den. Men om fågeln är på djupare vatten måste denna majestätiska varelse doppa halsen och lyfta rumpan för att få tag på sin nästa måltid.

Trumpetarsvanens kännetecken: beteende

En intressant detalj om trumpetarsvanen är att den är en monogam art. Från det ögonblick som hanen och honan får en unge, kommer de två att tillbringa resten av sina liv tillsammans. I naturen är monogami ett beteende som man oftare observerar hos fåglar än hos däggdjur. Andra monogama fågelarter är pingviner, duvor, papegojor och albatrosser.

Trumpetarsvanens ungar kan simma praktiskt taget från den dag de föds. De kan dock inte flyga förrän ungefär fyra månader efter att de kläckts ur mammans ägg. Av denna anledning kommer fadern att ta hand om och skydda sina ungar tills de kan klara sig själva. Under tiden leder de sina avkommor till matkällor och lär dem hur man fångar mat.

Naturliga fiender

Trumpetarsvanar är byte för många rovdjur, både små och stora. Vilket rovdjur svanen blir byte till beror på i vilket livsstadium svanen befinner sig i. Tvättbjörnar, kråkor, brunbjörnar samt prärievargar äter till exempel svanägg.

En av trumpetarsvanens, särskilt vuxna svanars, största fiender är ändå kungsörnen. Denna rovfågel kan snabbt fånga dessa fåglar och sluka dem utan problem.

Hot

Trumpetarsvanen står också inför många hot, som inkluderar mänskliga handlingar som jakt och exploatering av svanens livsmiljöer. Även om detta inte nödvändigtvis leder till döden, är det verkligen ett bekymmer för fågelns säkerhet.

Svanpopulationens återhämtning

År 1935 agerade USA:s regering snabbt för att rädda trumpetarsvanen. De etablerade avels- och skyddsprogram i två nationalparker:

  • Red Rocks Lake National Wildlife Refuge i Montana
  • Yellowstone nationalpark

Tack vare dessa åtgärder är trumpetarsvanen idag fortfarande en växande art. Den har gått från att vara en del av en liten, isolerad population i fara för utrotning, till att växa betydligt under de senaste fyrtio åren.

Svan är på väg att flyga.

Sammanfattningsvis är de kännetecken som kan hjälpa till att identifiera trumpetarsvanen dess storlek, kroppsbyggnad och distinkta rop. Arten är en flyttfågel och kan ses över Nordamerika och Alaska under olika tider på året. Även om människor näst intill förde trumpetarsvanen till utrotning förblir lyckligtvis denna vackra fågel, och andra arter, i naturen tack vare åtgärdsprogram.

Detta kanske intresserar dig
Allt om ankor och deras släktingar
My Animals
Läs det My Animals
Allt om ankor och deras släktingar

I dagens artikel tittar vi närmare på olika arter av ankor och deras släktingar. Fåglar vi ofta kallar ankor. De är vattenlevande fåglar.