Vad äter änder?

Änder har en varierande kost beroende på geografiskt läge och på om de lever i vilt tillstånd eller i fångenskap. I alla fall anses de flesta vara allätare och mycket anpassningsbara.
Vad äter änder?
Samuel Sanchez

Skriven och verifierad av Biolog Samuel Sanchez.

Senaste uppdateringen: 21 december, 2022

Änder finns på alla kontinenter utom Antarktis. Dessutom har de en ovanlig anpassningsförmåga och har lyckats nå öar såsom Hawaii, Makaronesien och Galapagosöarna. Hur kan de så lätt göra nya miljöer till sina egna? Vad änder äter och deras livsstrategi är en del av svaret på denna fråga.

Även om människor kanske förknippar en ands diet med några bitar fuktigt bröd som flyter i en damm, är sanningen den att dessa fåglar äter många typer av föda. Här berättar vi allt om kosten för dessa land- och vattenlevande fåglar.

Vad är änder?

Termen and avser en mängd olika fågelarter som tillhör familjen Anatidae. Det finns uppskattningsvis 156 typer eller arter av änder, som är indelade i 6 familjer (Anatinae är den vanligaste). Anas platyrhynchos, även känd som gräsand, är den mest kända andfågeln. Det finns dock många fler.

Ändernas kroppsform är i allmänhet långsträckt med långa halsar, även om de inte är lika långa som svanars och gåsars (ett tydligt särskiljande kännetecken). De tenderar också att ha en cylindrisk bål, eftersom många av dem måste dyka under vattnet för att jaga sitt byte. Näbben är mycket bred och innehåller tandade strukturer (som är mycket välutvecklade hos silande arter).

Vad gäller flygning så har många änder korta och spetsiga vingar, som är starka och kan göra snabba vingslag. Vissa fåglar som ingår i denna grupp (t.ex. släktet Tachyeres) är dock praktiskt taget oförmögna att flyga.

Vissa andfåglar kan inte flyga, medan andra gör mycket kostsamma migrationer för att övervintra i de mest resursrika områdena.

Vad äter änder?

Vad äter vilda änder?

Som vi redan har nämnt beror änders kost mycket på arten, deras geografiska läge och om de lever i frihet eller fångenskap. För att lära känna variationen hos dessa djur lite bättre ska vi ge några konkreta exempel. Missa inte detta!

1. Vad äter gräsanden (Anas platyrhynchos)

Gräsanden representerar den mest spridda andfågeln på norra halvklotet. Den lever i Nordamerika, Asien, Europa och till och med i Nordafrika. Det är en fågel som är välkänd för sin migrationsförmåga och den stora majoriteten av änder som hålls i fångenskap tillhör denna art.

Gräsanden är en allätare. Dessutom är det en mycket flexibel fågel när det gäller dess diet. Huvuddelen av dess diet är baserad på växtmaterial, frön, rötter och knölar, men den ignorerar inte heller ryggradslösa vattendjur, insekter (trollsländor, flugor, fjärilar, nattfjärilar med mera) och små kräftdjur.

Intressant nog har det visat sig att värpande honor konsumerar mycket mer animaliskt material (70 %) än icke värpande honor (37 %) under parningssäsongen. Detta återspeglar det faktum att äggläggning är en krävande aktivitet som kräver mycket protein.

Den här andfågelns könsdimorfism är mycket tydlig. Hanarna har gröna fjädrar med metalliska toner på huvudet och kontrastfärger, medan honorna är bruna.

En flygande and.

2. Dieten för en buffelhuvud (Bucephala albeola)

Buffelhuvud är en typisk flyttfågel i Nordamerika och södra USA. Hanarna är mycket iögonfallande på grund av sin gråsvarta färg och en mycket tydlig vit linje under ögonen. Honorna däremot är något mer enhetligt gråaktiga.

Dessa änder söker föda under vattnet. I sötvattensekosystem är de mestadels insektsätare, medan de i saltvatten jagar kräftdjur och blötdjur. Vattenväxter och fiskägg är också en viktig del av deras kost.

Dessa änder har en viss förkärlek för ryggradslösa vattendjur som är mer påtaglig än hos gräsänder.

En and i vattnet.

3. Dieten hos en storskrake (Mergus merganser)

Denna and skiljer sig ganska mycket från de änder som vi är vana vid att se i dammar och sjöar i stadsmiljöer. Det är en stor, snabb fågel med en strömlinjeformad kropp och en mycket lång, smal näbb. Dessutom har den inre tänder som fungerar som en krok för att göra det lättare för den att fånga byten.

Som du kan föreställa dig är storskraken huvudsakligen en fiskätare (den livnär sig på levande fisk). Den jagar fisk i både söt- och saltvatten, men den missar inte heller chansen att göra jaga blötdjur, kräftdjur, insektslarver och andra ryggradslösa djur. Mycket sporadiskt livnär den sig också på små däggdjur, reptiler och groddjur.

Det verkar som om tonerna i hanarnas fjäderdräkt till viss del beror på de karotenoider som de får i sig via födan.

En and i vattnet.

Vad äter änder i fångenskap?

Vi har redan utforskat de olika kostvalen hos flera mycket olika arter av änder. Avslutningsvis vill vi sammanfatta vad gräsanden (Anas platyrhynchos) äter i fångenskap:

  • När de är unga (upp till 3 veckors ålder) får andungar specifikt foder för ungar. Den procentuella andelen protein som ges i detta skede är hög – 18-20%.
  • När de är mellan 3 till 20 levnadsveckor kan man övergå till ett foder för unga änder eller kycklingar. Detta bör innehålla 15 % protein.
  • Som vuxna kan änder redan konsumera allmänt foder som en bas i sin kost. Dessutom behöver de ständigt kalciumpulver för att bibehålla sin benhälsa. Deras foder bör dagligen kompletteras med grönsaker såsom rödbetor, ärtor, majs, kål, alfalfa och sallad. De kan också ibland ges kräftdjur och döda ryggradslösa djur.

Fastän det är mycket vanligt i parker och på vissa fritidsgårdar är det inte bra att ge änder bröd. Det innehåller mycket kolhydrater och gör dem bara för feta i längden. Det är mycket bättre att använda ett speciellt foder för dem som en bas och ibland blanda det med grönsaker och lite fisk och skaldjur.

Som du kan se beror svaret på frågan om vad änder äter på arten, dess ursprungsregion och dess status i ekosystemet. De är allätande djur, men vissa väljer att äta mest växtdelar, medan andra har specialiserat sig på att jaga fisk och ryggradslösa djur. Varje arts diet är baserad på vad som finns tillgängligt i dess ekosystem.

 

Detta kanske intresserar dig
Trumpetarsvanens kännetecken gör den unik
My Animals
Läs det My Animals
Trumpetarsvanens kännetecken gör den unik

Denna svan har fått sitt namn från sitt djupa läte som låter som en trumpet. Läs vidare för att lära dig om trumpetarsvanens kännetecken.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Swanson, George A.; Meyer, Mavis I.; Adomaitis, Vyto A. (1985). «Foods consumed by breeding mallards on wetlands of south-central North Dakota». Journal of Wildlife Management 49 (1): 197-203.
  • Bufflehead, ADW. Recogido a 17 de noviembre en https://animaldiversity.org/accounts/Bucephala_albeola/

Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.