Varför kallar vi måsar för sjöfåglar?

Är måsar sjöfåglar? De flesta måsar lever i kustområden, medan andra lever och äter på fastlandet. Ta reda på mer om dessa djur här.
Varför kallar vi måsar för sjöfåglar?
Francisco María García

Skriven och verifierad av Advokat Francisco María García.

Senaste uppdateringen: 02 februari, 2023

Måsar benämns i gemen som sjöfåglar som bor på nästan alla kontinenter, och som är både älskade och hatade över hela världen. Det är faktiskt mycket svårt att tänka sig en mås någon annanstans än när den flyger över det enorma blå havet. I dag ska vi se några skäl till varför dessa högljudda fåglar klassas som sjöfåglar.

Måsarnas fysiska egenskaper och taxonomi

Måsar, eller måsfåglar, utgör en taxonomisk familj med det latinska namnet Laridae. För närvarande är det känt att mer än 40 arter av måsar lever främst vid Europas och Amerikas kuster. De har en kompakt, smal kropp med långa, starka vingar. En vuxen mås mäter vanligtvis mellan 25 och 75 centimeter mätt från näbb till stjärt.

Deras näbbar är starka och robusta med nyanser av gult eller orange. Det är intressant att notera att deras långsträckta ben har ett membran som förbinder deras tår och gör det möjligt för dem att röra sig effektivt i vattnet, så kallade simfötter.

Dessa fåglar ändrar sin fjäderdräkt när de når vuxen ålder. Deras fjädrar är övervägande vita och grå, och de har små svarta fläckar på vingarna eller huvudet.

En mås.

Tjockleken på deras fjäderdräkt gör att de inte kan flyga från en plan yta utan hjälp av vinden, och inte heller dyka ner i vattnet. Deras vingar har dock en struktur som är perfekt för glidflygning och de besitter en omfattande smidighet i luften. Måsar brukar inte flyga långa sträckor eller jaga på hög höjd, som hökar eller örnar, även om deras egenskaper skulle göra det möjligt för dem.

Måsar kallas sjöfåglar i dagligt tal

Benämningen sjöfågel används i dagligt tal och för jakt baserat på miljön som dess medlemmar lever i, den har alltså ingen direkt taxonomiskt grund. Därmed innehåller termen så vitt skilda taxonomiska ordningar som andfåglar och vadarfåglar, varav måsar tillhör den senare. Vi är vana vid att förknippa måsar med havet, och faktiskt lever de flesta av arterna nära kusten. Som vi nämnde är deras kropp utformad för att ytligt simma och röra sig över vattnet. Dessa arter kan leva upp till 95 % av sina liv med att flyga över haven och ibland komma till land för att lägga sina ägg.

Trots att de är havslevande finns det också arter av måsar som livnär sig och häckar på land, långt från havet. Dessa mer sällsynta arter når vanligtvis inlandet genom att följa flodernas lopp.

Dock måste alla arter av måsar leva i områden med god tillgång till vind. Annars skulle de inte kunna flyga, deras födointag skulle hotas och de skulle bli sårbara för eventuella rovdjur. Måsar hittar man på alla kontinenter, men främst lever de längs med den amerikanska kontinenten och vid kusterna av de europeiska haven.

Dessutom är måsen en av de fåglar som är bäst anpassad till att leva tillsammans med människor. De kan leva nära hamnar, i konstgjorda våtmarker, diken, kanaliserade floder och till och med i områden god tillgång på sopor.

En flygande mås.

Måsarnas kost

Liksom de flesta fåglar har måsar en mycket varierad kost i sin naturliga miljö. Deras matvanor är opportunistiska och varierar beroende på tillgången på föda, klimatet eller miljön.

När de glider över hav och floder fångar de vanligtvis fisk, insekter, blötdjur, kräftdjur, grönsaker och maskar. Dessutom kan de stjäla ägg från andra fåglar som bygger sina bon nära kusten. De arter som lever i inlandet kan närma sig floder för att äta eller leta efter bon i träd, vid stenar eller på berg.

När det är ont om annan mat söker måsar gärna efter as, likt gamar. På så sätt äter de av rester som lämnats av andra fåglar eller rovdjur.

De arter som lever nära städer har anpassat sig till människans vanor. De kan dra nytta av avfallet från fiskeverksamhet till havs eller i hamnar, och även äta rester av mänsklig mat. Ibland ser vi måsar som flyger omkring nära soptippar i storstäderna.

Måsars vanor

Även om de kan anta solitära vanor bildar de vanligtvis kolonier för att skydda sig själva. Det är intelligenta fåglar som upprätthåller en social struktur och uppvisar ett sofistikerat kommunikationssystem. Dessutom är de territoriella fåglar och hela gemenskapen är ansvarig för att försvara sin närmiljö.

Under häckningstiden samlas hanar och honor på stränder, i flodbäddar eller på myrar. Måsar är monogama sjöfåglar som stannar med en enda partner under hela sitt liv, med vilken de delar ansvaret för att ta hand om sina ungar. De bygger enkla bon med grenar och gräs, vanligtvis på klippor nära havet.

Detta kanske intresserar dig

Den vita storkens flyttbeteende: förändrade mönster
My Animals
Läs det My Animals
Den vita storkens flyttbeteende: förändrade mönster

Den vita storkens flyttbeteende har förändrats med tiden. Under flera år stannade dessa fåglar i Europa på vintern. Läs mer om det här.


Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.