Varför påfågeln breder ut sin stjärt

Påfågelns stjärt är en av de bästa uppvisningarna bland fåglar i hela världen. Det är det mest kända exemplet på könsdimorfism i hela djurriket.
Varför påfågeln breder ut sin stjärt

Senaste uppdateringen: 04 oktober, 2021

Den enorma och vackra påfågelstjärten har fascinerat människor i århundraden. Varför dessa slående färger? Få reda på varför påfågeln breder ut sin stjärt.

Medan honan hos denna art ägnar sig åt att föda upp ungar måste hanen försöka para sig så många gånger som möjligt och kan göra det i genomsnitt tre gånger per häckningssäsong. Fortsätt läsa om du vill veta mer om den.

Könsdimorfism

Påfågeln (Pavo cristatus) har en av de mest slående könsdimorfismerna i djurriket. Medan hanen har starkt färgade och metalliska fjädrar och en lång stjärt som den kan breda ut, har honan bruna mattare toner, med en lång stjärt som den inte kan breda ut.

Arter som har så markanta skillnader mellan könen tenderar att dra nytta utav strategin att prioritera honans liv inför eventuella attacker. På så sätt kan påfågeln fungera som lockbete för att hålla rovdjur borta från boet, där honan gömmer sig med ungarna.

En påfågels-hona och -hane.

Anledningar till att påfågeln breder ut sin stjärt

Denna fågels stjärt är uppenbart besvärlig, både när den flyger och när den går på marken. Så vad är den bra för? Det finns två förklaringar till detta, som du kan läsa om i följande rader.

Uppvaktning

Individen med den vackraste, prydligaste och färggladaste svansen kommer naturligtvis att vara den som väljs ut i syfte att föra vidare sina gener. Under uppvaktningen breder hanen ut sin stjärt, viftar med den och riktar den mot honan för att övertyga henne om att han är den friskaste och vackraste påfågeln som finns.

Enligt en ny hypotes är stjärtans funktion inte så relevant, eftersom honorna inte uppmärksammar den särskilt mycket under uppvaktningen. Det verkar dock som om de har en stor förmåga att uppfatta kontrasten mellan det blå, gröna och svarta i hanens fjäderdräkt, så de inriktar sig på hela föreställningen och inte bara på stjärten.

Territorialitet

När en hane breder ut stjärten framför en annan hane är det vanligtvis ett hot eller för att försvara reviret. När påfågeln gör det försöker den verka större och starkare än sin motståndare i syfte att skrämma den. Precis som färgerna och diametern på den utbredda stjärten tjänar till att övertyga honan, indikerar de också hälsa och styrka gentemot en konkurrent av samma art.

Kuriosa om påfågelns stjärt

Som avslutning får du här lite mer information om denna vackra fågel:

  • Påfågelns stjärt består av upp till 150 fjädrar.
  • Var och en av dessa fjädrar kan vara upp till 1,5 meter lång.
  • De ovala fläckarna i slutet av varje fjäder kallas ocelli, på grund av att de liknar ett öga.
  • Stjärtfjädrarnas fibrer har, till skillnad från fibrerna på resten av kroppen, en struktur som inte gör dem lämpliga för flygning. Deras funktion är helt dekorativ.
  • Nya studier har visat att hanarna låter den lilla fjäderplymen på huvudet vibrera medan de viftar med stjärten. Honorna tycks dessutom vibrera sin egen fjäderkrona som svar på detta.
Varför visar påfåglar stjärten?

Som du kan se kan något som vid första ögonkastet inte verkar vara särskilt förenligt med överlevnad ha sina skäl. Även om det i människans ögon verkar grymt att en del av paret offrar sig själv för att bevara sina gener, är det en effektiv teknik för att skydda avkomman.

 

Detta kanske intresserar dig
Lek och spelbeteende hos djur: lek och sexuellt urval
My Animals
Läs det My Animals
Lek och spelbeteende hos djur: lek och sexuellt urval

Lek är ett spelbeteende hos djur där hanar visar sin styrka för att locka honor, i många fall riskerar de till och med sina liv.