Egenskaper hos torsken – ett rovdjur i Atlanten

Egenskaper hos torsken – ett rovdjur i Atlanten

Senaste uppdateringen: 24 september, 2019

Torsken förekommer främst vid kusterna vid nordöstra Nordamerika och Grönland, samt vid Island och Nordsjön. Idag kommer vi ta upp några intressanta egenskaper hos torsken!

Torsken kan leva upp till 20 år i sin naturliga hemvist. Medellängden på en torsk är ca 120 cm, men det finns även exemplar som har blivit upp till 180 cm.

En av torskens främsta kännetecken är fenorna. Detta är en av de få arter i havet som har tre långa fenor samt två analfenor. Detta är en struktur som gör att den kan simma stabilt.

Det är inte alla torskar som har samma färg, även om de är av samma art. Den typ som lever bland vatten med tjocka alger har ofta en rödaktig eller grågrön färg.

De torskar som lever på havsbottnen vid större djup och i kallare vatten har oftast en mer blekgrå färg. Alla torskar har dock mörkare färger längs ryggraden än på magen.

Egenskaper hos torsken: Hemvist

Torsk på havsbottnen.

Torsken lever oftast när sjöbottnen på många olika platser. Den kan leva ner till 600 meters djup vid kusterna. Man kan även hitta den ute på det öppna havet.

Dessa fiskar kan fortplanta sig efter 2-3 år. Det finns dock torskar som lever mer norrut så fortplantar sig efter 5-7 år.

Enligt vissa studier så kan torsken fortplanta sig betydligt tidigare nu än för 50 år sedan. Den är också betydligt mindre nuförtiden.

Egenskaper hos torsken: fortplantningsvanor

Vit torsk.

Det finns inte mycket information om torskens fortplantningsvanor. Den information som forskarna har samlat in visar att dess beteenden kan variera.

En vanlig företeelse är att hanarna brukar göra ljud i från sig. De har starka muskler som de använder för att skapa en sorts musik.

Både hanarna och honorna har dessa muskler, men det är bara hanarna som använder dem i fortplantningssyfte.

Med hjälp av dessa studier så kunde forskarna så fast att de hanar som hade det kraftigaste ljudet ofta är de som får para sig.

Ju större fisken är, desto större muskler kommer den ha för att producera ljud, vilket i sin tur gör hanen mer attraktiv för honan.

Torskens beteende

Enligt en studie rörande torskens beteende så väljer honorna en partner under parningssäsongen. Detta är anledningen till att hanarna simmar i cirklar runt honorna och ger ifrån sig dessa ljud.

De uppvisar även ett aggressivt beteende mot andra hanar för att visa sig överlägsna.

Människan har tyvärr haft en allvarlig effekt på beståndet.

De ljudföroreningar som produceras av den exploatering av havsbottnen som människan sysslar med påverkar de ljud som torsken ger i från sig, vilket i sin tur påverkar beståndet.

Migration

Torsken flyttar till varma vatten då det är dags för fortplantning. Den kan fortplanta sig när som helst på året, men gör vanligtvis detta i varma vatten under sen vinter och tidig vår.

Torskens samhällen är hierarkiska i relation till deras ålder, vilket antagligen beror på att storleken är direkt relaterad till dess ålder.

Större samhällen har ofta ledare som guidar gruppen då den flyttar sig till andra vatten. Vissa biologer har även sagt att det verkar som att unga torska kan lära sig migrationsrutterna från de äldre fiskarna.

De kom fram till denna slutsats efter att ha observerat samhällen som förlorat de äldre fiskarna, vilket gjorde till att rutterna ändrades.

Torsken är kategoriserad som sårbar på IUCNs röda lista med sårbara arter.

Detta kanske intresserar dig
Den exotiska akvariefisken svärdbärare
My AnimalsLäs det My Animals
Den exotiska akvariefisken svärdbärare

Den exotiska akvariefisken svärdbärare är en vanlig akvariefisk. Läs den här artikeln för att lära dig mer om dess egenskaper och kost.