Vad är elektriska fiskar och hur generar de el?

Elektriska fiskar är ett perfekt exempel på hur arter utvecklas över tid och hur separata arter oberoende av varandra kan utveckla liknande egenskaper.
Vad är elektriska fiskar och hur generar de el?

Senaste uppdateringen: 15 september, 2019

Sedan långt innan människor upptäckte elektricitet har förekomsten av elektriska fiskar fascinerat oss, även om vi inledningsvis inte förstod kraften de använde.

Människor har varit medvetna om deras existens sedan romartiden och använde ofta fiskarnas elektriska laddningar för terapeutiska ändamål.

Det finns många fiskarter som använder sig av elektricitet i vardagen. Detta verktyg har en rad olika användningsområden: självförsvar, jakt, en ersättare för synen och hjälpmedel för att simma i mörka eller skumma vatten.

Elektricitet är ett användbart verktyg som många fiskar har utvecklat över tid. Det ger djuret en enorm fördel jämfört med dess rivaler, och som ett resultat har elektriska fiskar frodats över hela världen.

Vad är elektriska fiskar?

Som namnet antyder är elektriska fiskar djur som kan producera kraftfulla elektriska laddningar.

Ett forskarteam i USA genomförde nyligen en studie som visade att dessa fiskar kan omvandla normala muskelceller till ett mycket utvecklat organ som kan producera elektriska fält.

Elefantfisk är en typ av elektrisk fisk.

Utöver att vara användbara för både jakt och avskräckning av potentiella rovdjur är elektricitet det perfekta sättet för dessa fiskar att kommunicera med varandra, vilket ger dem ännu en fördel jämfört med rivaliserande arter.

Själva elektriciteten kommer faktiskt från djurets muskler. Varje muskelcell kan generera elektricitet. Men hos dessa fiskar har cellerna ifråga förlorat sin förmåga att dra sig samman.

Dessa celler, kända som elektrolyter, kan generera mycket större spänning än normala muskelceller. När alla celler arbetar tillsammans kan de producera tillräckligt med elektricitet för att döda andra djur omedelbart.

Hos vissa arter, till exempel den elektriska ålen, är djurets förmåga att generera ett elektriskt fält så stort att det kan producera laddningar som är otroligt starka. Denna förmåga gör dem till oöverträffade jägare.

Elektriska ålen simmar i djupa vatten.

Elektriska fiskar kan delas in i sex olika familjer. Även om dessa fiskar har tagit mycket olika evolutionära vägar, delar de ett stort antal genetiska likheter.

Det som skiljer sig mest åt familjerna e mellan är hur de använder sin förmåga att generera elektriska fält. Låt oss titta på några olika exempel.

Hur generar fiskarna elektriska fält?

  • Haj: Precis ovanför hajens imponerande mun har den elektroreceptorceller som kan upptäcka även de minsta av elektriska strömmar som sänds ut av djuren runt den. Alla djur avger små elektriska signaler. Som sådan tillåter denna mekanism hajen att upptäcka sitt bytes position och rörelser, även när det är becksvart. Hammarhajen är ett utmärkt exempel på hur en elektrisk fisk har utvecklats. Huvudet fungerar som en radar och fångar in de minsta elektriska impulserna för att hjälpa hajen att söka efter byten under sanden.
  • Darrockeartade rocka: Den här rockans receptorsystem liknar det hos en haj. Dess receptorer tillåter den att spåra byten, även när bytet ligger begravt i sanden på havsbotten.
  • Ål: Av alla elektriska fiskar producerar den här fantastiska varelsen de starkaste elektriska fälten. Den kan generera en elektrisk laddning på upp till 600 volt, vilket lämnar dess byte förlamat.
  • Elefantfisk: Det här konstiga djuret har en lång, snabelliknande utskjutande del på huvudet som är täckt av miljoner av receptorer. Detta unika organ är avgörande för dess överlevnad; elefantfisken är nämligen helt blind och använder det för att hitta sitt byte. Denna märkliga nos hjälper till att skilja mellan föremål och andra djur. Elefantfisken kan till och med lita på att den ger ett korrekt beslut i frågan om ett djur är dött eller levande. Dessutom har denna fisk en extremt stor hjärna i förhållande till storleken på kroppen, vilket gör den till en av de mer intelligenta arterna.
Detta kanske intresserar dig
Blobfisken: livsmiljö och karaktärsdrag hos denna fisk
My Animals
Läs det My Animals
Blobfisken: livsmiljö och karaktärsdrag hos denna fisk

Blobfisken, eller Psychrolutes marcidus, är en spännande fiskart hemmahörande i Australien, Tasmanien och Nya Zeeland. Idag ska vi lära oss mer om ...  • europapress.es/ciencia/laboratorio/noticia-expertos-resuelven-misterio-peces-electricos-20140630101853.html
  • nergiza.com/peces-electricos-sorpresa-entre-aguas/
  • vistaalmar.es/especies-marinas/peces-extranos/4059-impactantes-verdades-animales-electricos.html