Hajar som lyser i mörkret: Vad är deras hemlighet?

Hemligheten bakom hajar som lyser i mörkret är att de har metaboliter i huden som producerar ett fluorescerande ljus. Detta ljus gör dem osynliga för andra havslevande djur, men de kan ändå bli upptäckta av andra individer av samma art. Upptäck fördelarna med att vara bioluminiscerande.
Hajar som lyser i mörkret: Vad är deras hemlighet?
María Muñoz Navarro

Skriven och verifierad av Biolog María Muñoz Navarro.

Senaste uppdateringen: 21 december, 2022

Bioluminiscens, hemligheten bakom hajar som lyser i mörkret, är ett vanligt fenomen hos många havslevande djur. Det är främst en försvarsmekanism. Relativt ny forskning indikerar att det finns djuphavshajar som lyser med ett grönt ljus från huden. Denna egenskap verkar inte vara så praktisk när man vill förbli anonym. Men det finns också många fördelar med det. Fortsätt läsa för att ta reda på mera om dessa mystiska djur som lyser i mörkret.

Hajar som lyser i mörkret

Det finns många bioluminiscerande djur. Hos några av dem beror ljuset på gröna fluorescerande proteiner som vi kallar GFP, till exempel hos maneter och kräftdjur. Det kan också indirekt bero på en symbios med självlysande bakterier, som är fallet med bläckfisken Euprymna scolopes.

År 2019 upptäckte en grupp forskare att en del hajar kan kommunicera med varandra genom fluorescens. De var av arterna Cephaloscyllium ventriosum (blåshaj) och Scyliorhinus retifer (kedjekatthaj), som hör till samma familj och där huden har både ljusa och mörka toner.

Det finns en etablerad metaboliseringsväg för bromo-tryptofan-kynurenin-molekyler hos dessa varelser. Och det är alltså anledningen till att de är självlysande.

Två små hajar som lyser i mörkret.

Blåshajen

Förutom de ljusa och mörka tonerna i huden hos denna art, så har de också fluorescerande gröna fläckar över hela kroppen.

Kedjekatthaj

Till skillnad från blåshajen kännetecknas denna art inte av några fluorescerande fläckar. Istället har huden ett mönster av sammanhängande svarta linjer, med mörka och ljusa områden.

Fördelar med hajar som lyser i mörkret

Enligt en studie som publicerades i tidskriften Science Daily, så använde forskarna fluorescerande mikroskopi för att undersöka provbitar av huden från dessa hajar. De upptäckte fluorescens endast i den ljusare huden och dessutom att den lyste olika hos de olika arterna. 

En annan intressant upptäckt var att dessa hajar har en speciell förmåga att se bioluminiscensen. Det beror på att deras visuella mekanismer gör att de kan detektera den. Det är en fördel, för även om de inte är synliga för andra fiskar så kan de definitivt kommunicera med varandra.

Dessutom så utstrålar varje art det ljus som de producerar på ett specifikt sätt.

På det sättet gör bioluminiscens att individer av samma art kan kommunicera med varandra, och det hjälper dem också att gömma sig från rovdjur.

Metaboliter har antibakteriella egenskaper

Blåshajar tillbringar sina liv med att cirkla runt över sandbotten (de lever på havsbotten) och slingra sig genom havsdjupets olika sediment. I dessa områden trivs havslevande bakterier som Staphylococcus aureus och Vibrio parahaemolyticus. 

Detta inspirerade de tidigare nämnda forskarna att testa de metaboliter som producerar bioluminiscens. De ville ta reda på vilken effekt dessa har på bakterier.

Det de upptäckte är att dessa små molekyler skyddar djuren från mikrobiella angrepp. Det verkar logiskt eftersom de hajar som lyser i mörkret konstant är i kontakt med havsbotten.

En annan egenskap hos metaboliter

Under de senaste åren har studier som fokuserat på bioluminiscens tagit ett stort steg framåt inom forskningen. Vi är fortfarande långt från att förstå hur den fungerar, trots att många publikationer förklarat olika aspekter om hur och varför den förekommer.

Förutom den data man samlat i forskningen vi beskrev ovan, så finns det en annan intressant upptäckt. Det är en parallelism mellan den biosyntetiska metaboliseringsvägen hos bromo-kynureninerna och tryptofan-kynurenin-vägen som finns hos ryggradsdjur.

Den senare reglerar flertalet olika biologiska processer hos människan. Till exempel är ackumuleringen av kynurenin i hjärnan relaterat till psykiska sjukdomar så som depression och schizofreni. Dessa metaboliter kan alltså spela en viktig roll i människans centrala nervsystem.

Kedjekatthajar som lyser i mörkret.

Hajar som lyser i mörkret, en värld av ljus

Efter dessa rön så kan vi säga att den bioluminiscens som dessa hajar skapar har unika egenskaper. 

I detta fall så är hajarnas metaboliter ämnade att utstråla en grön färg genom de ljusa partierna av huden. Tack vare denna egenskap är dessa hajarter osynliga för andra havslevande djur, men kan fortfarande se varandra.

Dessutom erbjuder dessa molekyler ett skydd mot  bakterieinfektioner. Efter allt det vi här har berättat om dessa hajar som lyser i mörkret, kan vi bara konstatera att naturen aldrig upphör att fascinera oss. 

Detta kanske intresserar dig
Den fantastiska sanningen om bläckfiskens genetiska kod
My Animals
Läs det My Animals
Den fantastiska sanningen om bläckfiskens genetiska kod

En ny vetenskaplig studie lär oss om bläckfiskens genetiska kod. Läs vidare för att lära dig om bläckfiskens fantastiska förmåga att modifiera sitt...


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.