Det stora sardinloppet: den största showen på jorden

Ett imponerande naturfenomen uppstår i de afrikanska vattnen varje år: sardinloppet. Fortsätt läsa för att få reda på mer.
Det stora sardinloppet: den största showen på jorden
Alejandro Rodríguez

Skriven och verifierad av Bioteknolog Alejandro Rodríguez.

Senaste uppdateringen: 21 december, 2022

Det stora sardinloppet är ett naturligt fenomen som utan tvekan är en av de största showerna på jorden. Denna migration är den största som någonsin rapporterats med hänsyn till hur många djur som är involverade.

Fortsätt läsa för att få reda på massförflyttningar av djur.

Är sardiner resande djur?

Djurriket är väldigt stort och mångsidigt. Det finns så många arter, och de kommer i olika former och storlekar. Alla är väl anpassade till den miljö de lever i.

Det finns samtidigt både djur som stannar på en och samma plats och djur som förflyttar sig. Vissa fiskarter är bra på att göra det sistnämnda.

I det fallet har vi exempelvis lax och ål, som är två arter som enkelt kan byta mellan sötvatten och saltvatten. Det finns dock andra som bara kan migrera inom en typ av vatten.

Ett par av de arter som följer detta beteendemönster är exempelvis tonfisk och sardiner.

Om du går djupare in i sardinernas grupp så kommer du upptäcka att Sardinops sagax är den främsta spelaren i sardinloppet.

Här pratar vi om deras årliga migration som försiggår utanför Sydafrikas kust mellan maj och juli varje år. Man räknar med att miljarder sardiner färdas denna väg.

Det stora sardinloppet: varför gör de detta?

Person som dyker med sardiner.

Det finns konstigt nog ingen enkel förklaring till varför de förflyttar sig på detta sätt, men det finns några hypoteser:

  • Det är ett fenomen i fortplantningssyfte.
  • Sardinerna föredrar kalla vatten. Forskarna tror att det finns en relation mellan förflyttningen av kallare vatten och sardinernas migration.

Hur fungerar sardinloppet?

Sardiner formar stora grupper för att kunna röra sig långa avstånd. Denna typ av grupp är dock en försvarsmekanism, eftersom ju längre den kommer från gruppen, desto större risk är det att den blir uppäten.

När man pratar om volymer så är denna klunga gigantisk. Den är till och med synlig från skepp och även från flygplan som flyger över området.

Ett så stort antal fiskar går såklart inte obemärkt. Detta är anledningen till varför många marina djur såsom delfiner, hajar och även fåglar tar tillfället i akt.

Delfinerna flankar exempelvis sardinerna i syfte att dela upp dem i mindre grupper som de lättare kan äta.

Volymen och koncentrationen av byte blir så enorm att rovdjuren blir så irriterade att de till och med biter varandra ibland.

Finns de andra liknande fenomen?

Dykning med sardiner.

Sardinloppet är det största som finns. Det finns dock andra migrationer som är nästan lika imponerande, som exempelvis gnuernas migration.

Varje år rör sig över en miljon djur längs Marafloden, mellan Kenya och Tanzania.

Det finns även många andra exempel på fantastiska migrationer över långa avstånd. Ett av dem är Monarkfjärilen (Danaus plexippussom färdas ända från Mexiko till de kanadensiska skogarna.

Bland de marina djuren har vi dessutom Knölvalen (Megaptera novaeangliae) som uppvisar ett liknande beteende.

Detta kanske intresserar dig
Egenskaper hos torsken – ett rovdjur i Atlanten
My Animals
Läs det My Animals
Egenskaper hos torsken – ett rovdjur i Atlanten

Idag kommer vi ta upp några intressanta egenskaper hos torsken, inklusive dess migrationsmönster och beteende i det vilda.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Fréon, P., Coetzee, J. C., Van der Lingen, C. D., Connell, A. D., O’Donoghue, S. H., Roberts, M. J., … & Hutchings, L. (2010). A review and tests of hypotheses about causes of the KwaZulu-Natal sardine run. African Journal of Marine Science32(2), 449-479.
  • Van Der Lingen, C. D., Coetzee, J. C., & Hutchings, L. (2010). Overview of the KwaZulu-Natal sardine run. African Journal of Marine Science32(2), 271-277.

Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.