Vandrande hajar: hajar som kan gå på land

Vandrande hajar är flera mycket speciella arter av hajar som har förmågan att gå längs botten. Dessa djur bor i vattnen kring Australien och Indonesien. Vi berättar allt om dem i den här artikeln.
Vandrande hajar: hajar som kan gå på land

Senaste uppdateringen: 22 september, 2020

Hajar har bebott haven på vår planet i hundratals miljoner år. Under denna långa tid har vissa arter utvecklats tack vare evolutionen. Man har dock nyligen upptäckt några extraordinära arter: vandrande hajar.

Du kanske trodde att det inte fanns några djur kvar att upptäcka. Men sanningen är den att den biologiska mångfalden på vår planet fortsätter att överraska oss hela tiden. Experter uppskattar att vi ännu inte har identifierat cirka 86% av alla landlevande arter och 91% av marina arter. Vi vet väldigt lite om dessa marina djur eftersom de är mycket svåra att spåra.

Det är därför det är så förvånande när forskare lyckas upptäcka och identifiera nya arter. Och så är fallet med de vandrande hajarna. För närvarande finns det 9 kända arter av dessa djur som bor i vattnet vid Nya Guinea, norra Australien och östra Indonesien. Alla dessa arter tillhör samma släkte, Hemiscyllium. Medlemmarna i detta släkte av grundvattenhajar tillbringar hela sitt liv bland korallrev.

Varför kallar man dem för vandrande hajar?

Dessa hajar använder sina fenor för att “gå” längs den steniga bottnen i tropiska vatten. När man observerar dem är det uppenbart att deras rörelse liknar gång mer än simmande rörelser.

Vandrande hajar rör sig genom att använda sina främre bröstfenor tillsammans med sina bakre ventrala fenor. Detta gör att de kan gå långsamt och försiktigt längs havsbotten. Dessutom kan de till och med gå längs korallrev ovanför vattenytan när tidvattnet är lågt. Denna rörlighet ger dem en fördel över sina byten vid lågvatten, vilket gör dem till de främsta predatorerna i korallrevet.

Vandrande hajar rör sig från en vattenansamling till en annan för att fånga krabbor, räkor och små fiskar, som är huvudkomponenterna i deras kost.

Hur ser dessa hajar ut?

Vandrande hajar är ganska små och mäter drygt en meter i längd. Deras kroppar är smala och cylindriska, med en ventral mun och en lång svans. Mönstret på deras hud varierar från en art till en annan, och kombinerar vita prickiga fläckar med mörka fläckar vid ryggregionen.

Deras förmåga att röra sig genom att gå, och deras förmåga att leva i miljöer med lite syre, gör dem till utmärkta rovdjur. Det är dock viktigt att påpeka att de inte är farliga för människor. Att jaga dessa djur är därför helt omotiverat.

Evolutionen av vandrande hajar

Hajar är djur som har nästan stått still i tiden, eftersom de har förändrats väldigt lite under de senaste 400 miljoner åren. Därför är det en unik händelse att upptäcka denna typ av evolution. Förklaringen kan ligga i deras isolering i tropiska vatten där de tillbringar hela sin livstid, och knappt vågar sig ut från reven för att lägga ägg.

Experter tror att de olika arterna av vandrande hajar utvecklades efter att ha flyttat bort från sin ursprungliga population. Genom att göra det isolerades de genetiskt i nya geografiska områden, och efter miljontals år av evolution blev de till nya arter.

Haj på korallrev

Hot mot dessa hajar

Medlemmar av detta hajsläkte är sårbara enligt den röda listan över hotade arter. Men forskare är inte helt säkra på deras situation med tanke på att vi vet väldigt lite om dessa djurs biologi.

Intensivt fiske och fångst för att ha dem i akvarier är de största hoten mot dessa djurarter. Andra faktorer som påverkar deras bevarande är effekterna av klimatförändringar samt förstörelsen av deras livsmiljö. Förstörelsen av de vandrande hajarnas livsmiljö kan allvarligt skada dessa djur. Vissa av dessa arter lever bara i mycket små områden och är endemiska i sina nuvarande livsmiljöer.

Det är viktigt att vi kämpar för att bevara hela den biologiska mångfalden som vi känner till idag – och även de delar vi ännu inte har upptäckt. På så sätt kan vi fortsätta att njuta av dess skönhet och studera djur i deras naturliga livsmiljö. Den biologiska mångfalden berikar nämligen vår planet och våra liv.

Detta kanske intresserar dig
Allt om färg: 5 intressanta fakta om tropiska fiskar
My Animals
Läs det My Animals
Allt om färg: 5 intressanta fakta om tropiska fiskar

Fisk är anmärkningsvärda, de har funnits i mer än 450 miljoner år. I tusentals år har de anpassat sig för att överleva: så är fallet för tropiska f...

   • BBC. Calculan en 8,7 millones el número de especies del planeta, 2011.
  • National Geographic. Descubren nuevas especies de tiburones que caminan, 2020.
  • National Geographic. Los tiburones caminantes del archipiélago Indo-Australiano, 2020.
  • Dudgeon, C.L., Heupel, M.R., Kyne, P.M. & Allen, G. 2016. Hemiscyllium hallstromi The IUCN Red List of Threatened Species 2016.
  • Yoppy Jutan, ASW Retraubun, AS Khouw, VPH Nikijuluw and JA Pattikawa. Study on the population of Halmahera walking shark
    (Hemiscyllium halmahera) in kao bay, north maluku, Indonesia. International Journal of Fisheries and Aquatic Studies 2018; 6(4): 36-41.