Hur många djurarter finns det på planeten?

Det uppskattas finnas över sju miljoner arter på planeten och de flesta av dem är insekter. Men biologisk mångfald handlar inte bara om taxa.
Hur många djurarter finns det på planeten?

Senaste uppdateringen: 05 maj, 2021

Vår planet har en otrolig biologisk mångfald – man uppskattar att det finns ca 8,7 miljoner arter, av vilka 7,7 miljoner är djurarter.

Det finns fortfarande mycket att upptäcka och vi känner endast till en liten bråkdel av de estimerade djurarterna, resten har ännu inte blivit registrerade. Tyvärr kommer vissa av dem försvinna innan vi hinner lära oss mer om dem.

Hur räknar man ut antalet djurarter?

Taxonomi är vetenskapen om klassificering av arter (djur eller icke-djur) på planeten, även utrotade. Denna klassificering är baserad på relationerna mellan olika organismer och deras evolutionära historia.

På 1700-talet började svensken Carl von Linné lägga grunden för klassificeringen av djur och växter. Han grupperade dem i kategorier från den största (rike) till den minsta (art). Detta system har man sedan dess använt för att identifiera och gruppera djurarter. Genetisk forskning bidrar också mycket till det.

Värt att notera är att det är svårare att göra nya upptäckter ju längre upp man kommer i den taxonomiska indelningen. Faktum är att det är vanligare att hitta nya arter eller underarter än nya klasser eller familjer.

Tabell med djurarter

En enkel taxonomisk indelning av djurriket.

Forskare uppskattar antalet arter i en grupp genom att beräkna antalet högre taxonomiska kategorier. På det här sättet kan de matematiskt uppskatta hur många arter ett släkte eller en klass kan innehålla. Det här är en bra metod för att räkna ut exakt hur många arter vi för tillfället känner till.

Totalt tror forskare att det finns ca 7,77 miljoner djurarter, över 950 000 har redan registrerats. I den takt vi gör nya upptäckter skulle det ta ungefär 1000 år att identifiera de uppskattningsvis 8,7 miljoner arter som finns på planeten.

Vikten av biologisk mångfald

Det är en verklig utmaning att försöka besvara hur många arter det faktiskt finns på vår planet. Det visar hur mycket vi fortfarande har att lära oss om världen vi lever i, och det är viktigt inte bara att komma fram till en siffra, utan också att lära oss mer om olika variationer.

Biologisk mångfald är variationsrikedomen av levande organismer på jorden och deras ekologiska roller. Till exempel omfattar begreppet mångfald mellan arter, inom arter och livsmiljöer.

Det finns tre nivåer av biologisk mångfald och vi måste förstå dem för att kunna bevara världens arter:

 • Genetisk variation refererar till de olika versionerna av gener som finns bland individer inom en population och mellan populationer av samma art.
 • Mångfald av arter omfattar levande varelser med gemensamma karaktärsdrag inom samma art, samt lägre kategorier som underarter och högre kategorier som släkte eller familj.
 • Mångfald av ekosystem representerar de olika livsmiljöer som möjliggör arters existens, dvs. alla fysiska, kemiska och biologiska egenskaper som utgör en miljö.

Jordens biologiska mångfald är resultatet av 4 miljarder år av evolution. Faktum är att det är av största vikt att vi bevarar planetens alla djurarter. Tyvärr har takten med vilken vi konsumerar resurser och invaderar ekosystem skadat denna urgamla biologiska balans.

De flesta djurarter på planeten utgörs av insekter

Insekter är den mest varierade gruppen djur på jorden, och även de mest utspridda. Det finns över en miljon identifierade arter och dessa utgör ca 90% av alla djurarter. Men vi har inga exakta siffror. Vi kan bara uppskatta att det finns många miljoner fler än de som än så länge har blivit dokumenterade.

Men hur kommer det sig att just insekter har varit så framgångsrika? Tack vare evolutionen har dessa djur fått många förmånliga morfologiska och fysiologiska karaktärsdrag, t.ex.:

 • Liten storlek
 • Lätta och resistenta exoskelett
 • Insekter är de enda ryggradslösa djuren med vingar, och detta gör att de lätt kan sprida sig
 • Metamorfos tillåter individer inom samma art och i olika åldersgrupper att leva tillsammans utan att behöva konkurrera om resurserna i miljön
 • Förmågan att lämna bakom sig ett stort antal avkommor som inte är i behov av vård från föräldrarna
Insektssamling

En hotad mångfald

Den taxonomiska klassificeringen har funnits i ungefär 250 år. Det finns dessutom över 1,2 miljoner arter i den centrala databasen. Men vi har fortfarande inte upptäckt och lärt oss om ca 86% av jordens arter och 91% av arter under havsytan.

I den här takten kommer tyvärr många arter att försvinna innan vi ens hinner upptäcka dem. Detta beror på att vi fortsätter att förstöra deras naturliga miljöer. Och som trenden ser ut kommer detta inte att ändras inom den närmsta framtiden.

Detta kanske intresserar dig
Vilka är de dödligaste djuren i världen?
My AnimalsLäs det My Animals
Vilka är de dödligaste djuren i världen?

De dödligaste djuren i världen, som vi människor ser det, inkluderar många arter baserat på deras olika egenskaper.

  • Mora C, Tittensor DP, Adl S, Simpson AGB, Worm B (2011) How Many Species Are There on Earth and in the Ocean? PLoS Biol 9(8): e1001127.
 • Fundación Biodiversidad.
 • La metamorfosis de los insectos. Xavier Bellés
 • Ceccarelli, E. (2017). Cortejo animal.