Intressanta fakta om orientskatan

Orientskatan är en fågelart i familjen Corvidae som är infödd i vissa asiatiska länder. I denna artikel får du lära dig några Intressanta fakta om orientskatan.
Intressanta fakta om orientskatan

Senaste uppdateringen: 26 september, 2023

Orientskatan är en fågel som tillhör familjen Corvidae. Dess livsområde sträcker sig från norra Burma till Korea, genom Indokina, östra Kina, sydöstra Ryssland och Taiwan. Läs vidare för att lära dig några intressanta fakta om denna orientskata. Detta är en släkting till “vår” skata som inte har tagit sig till våra norra breddgrader.

Denna fågel, som lever i Eurasien, är en av de mest intelligenta fåglarna som finns jämfört med många andra arter. Till och med dess hjärna är ganska lik den hos orangutanger, schimpanser och människor.

Om vi jämför orientskatan med den vanliga skatan är de båda ungefär lika stora, men den förstnämnda är mer robust, med längre vingar och kortare stjärt. Till skillnad från den vanliga skatan, vars färger varierar mellan svart och vitt (dominerande) och metalliskt blått och grönt (sekundärt), har orientskatan dessutom nyanser mellan purpurblått och en rad olika gröna färger.

Fakta om orientskatan: taxonomi

En gång i tiden ansågs denna fågel vara en underart till den vanliga skatan, men tack vare forskning som studerade 813 mitokondriella DNA-sekvenser av skator i allmänhet gjorde man en upptäckt. Orientskatan slutade att reproducera sig som den hade gjort; den slutade att korsa sig (vilket kallas reproduktiv isolering).

Det är ett faktum att orientskatan valde reproduktiv isolering före Pica nutalli, den gulnäbbade skatan, för cirka 4,5 till 5 miljoner år sedan. Det fanns alltså två alternativ vid studien; antingen var orientskatan en separat art eller så omfattades hela släktet av en enda art; forskarna valde det förra.

Orientskatans livsmiljö

Till skillnad från den vanliga skatan, som kan förekomma i nästan alla livsmiljöer och även föredrar livsmiljöer nära människor (till och med vid vägar och på soptippar), bor orientskatan på öppna eller halvöppna platser, t.ex. på gårdar, i lundar och trädgårdar. Där bygger de vanligtvis sina bon med pinnar och kvistar i höga träd eller häckar.

Karaktärsdrag hos orientskatan

Pica serica har en mycket karakteristisk vit fjäderdräkt, där det vita dominerar (särskilt på vingarna, buken och ryggen). I bra ljus kan man se gröna och blå toner reflekteras på vingarna.

Dess ljud är omisskännligt; ett kvittrande som är välkänt i många områden där den lever.

Intressanta fakta, kuriosa och populärkultur om orientskatan

An Oriental magpie.
Pica serica.

Följande är några intressanta fakta om orientskatan:

  • Orientskatan är också känd under andra namn, Pica serica är det vanligaste av alla. Men den är också känd som pica pica jankowskii, pica pica japonica och pica pica serica.
  • I Peru kallas en skvallrig person för en skata.
  • Skatan är förknippad med otur, enligt brittisk tro. Detta kommer av en myt som säger att när Jesus Kristus dog på korset, var detta djur det enda som inte kom för att trösta honom. Därför förbannades det för evigt.
  • I Skottland tror man att när en skata står vid ett fönster beror det på att någon i huset, eller någon som står dem nära, snart kommer att dö.
  • I Kina är skator en symbol för lycka.
  • På medeltiden förknippades skator, liksom andra djur som svarta katter, kråkor och korpar, med häxkonster.
  • I Ovidius Metamorfoser, som tillhör den grekisk-latinska mytologin, förvandlades döttrarna till kung Piero av Makedonien till skator när de förlorade en musikalisk duell där de inte besegrade muserna.

Kände du till dessa fakta om skator och orientskatan? De är utomordentligt intelligenta djur, även om de genom historien har stämplats som olycksdrabbade. Vad har varit det mest intressanta du lärt dig om dem idag?

Detta kanske intresserar dig
Egenskaper och beteenden hos den iberiska blåskatan
My Animals
Läs det My Animals
Egenskaper och beteenden hos den iberiska blåskatan

Den iberiska blåskatan tillhör familjen kråkfåglar och hittas endast på den iberiska halvön, fast den har sin närmaste släkting i Östasien!


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Lee, Sang-im; Parr, Cynthia S.; Hwang, Youna; Mindell, David P.; Choe, J.C. (2003). «Phylogeny of magpies (genus Pica) inferred from mtDNA data». Molecular Phylogenetics and Evolution 29 (2): 250-257. PMID 13678680doi:10.1016/S1055-7903(03)00096-4.
  • https://ebird.org/species/orimag1?siteLanguage=es

Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.