Vad är rehabiliteringscenter för vilda djur?

Rehabiliteringscenter för vilda djur gör så mycket mer än att "bara" rädda skadade djur. Lär dig mer om hur de fungerar i dagens artikel.
Vad är rehabiliteringscenter för vilda djur?
Érica Terrón González

Skriven och verifierad av Veterinär Érica Terrón González.

Senaste uppdateringen: 21 december, 2022

Rehabiliteringscenter för vilda djur är platser där sjuka, skadade och föräldralösa varelser kan behandlas och vårdas i syfte att släppa tillbaka dem i naturen när de väl har återhämtat sig.

Vilken roll spelar rehabiliteringscenter för vilda djur?

Den här sortens rehabiliteringscenter spelar ett antal olika roller, till exempel:

Örnungar blir omhändertagna på ett rehabiliteringscentrum
 • Övervakar epidemier.
 • Arbetar med bevarande av vilda djur, utbildningsprogram och ökar medvetenheten om miljöfrågor.
 • Undersöker misstänkta dödsfall av vilda djur.

På ett rehabiliteringscenter för vilda djur överlappar allas arbete. Det är därför viktigt för varje medlem i laget att samarbeta.

Ett vilt lodjur

Vad mer gör rehabiliteringscenter för vilda djur?

 • Vissa deltar i uppfödningsprogram som är utformade för att öka hotade arters antal.
 • Andra inrättar fosterprogram för att täcka vårdkostnader.
 • Vissa analyserar prover tagna från arter de har behandlat.
 • Andra gör undersökningar, hjälper till att underhålla och ta hand om grönområden och arbetar för att bevara vital livsmiljö.

Utöver allt detta ägnar sig de också åt att öka medvetenheten och lära allmänheten om arter som kan vara “i strid” med människor i ett försök att förbättra deras relation.

De hjälper också till att utbilda allmänheten om miljöfrågor och hantera det lokala djurlivet.

Rehabiliteringscenter: Anläggningar

Andra djurorganisationer donerar ofta de flesta material, utrustning och läkemedel som rehabiliteringscenter använder. Helst behöver de flesta center följande för att kunna fungera:

 • Ett administrationsnav  där räddare kan lämna nya patienter samt rapportera alla resultat till det medicinska teamet, som ansvarar för att samla in djuren för behandling.
 • En sjukstuga där varje patient kommer att få behandling.

Förutom medicinsk information är rehabiliteringscenter en källa till daglig information för alla typer av studier som involverar vilda djur.

Springande vildsvin

Utrustning och anläggningar

 • Röntgen- och ultraljudmaskiner.
 • Pre-op rum: där de förvarar kirurgisk utrustning och annat material.
 • Operationssal med anestesimaskin och monitorer.
 • Obduktionsrum.
 • Laboratorium – både på och utanför platsen.
 • Ett reptilrum – även fast de flesta varelser som anländer till rehabiliteringscenter är däggdjur och fåglar, måste man också installera specialrum för andra typer av patienter, som reptiler.
 • Förvaring – Många av de vilda djur som bor på dessa center behöver “levande mat” som kräver sina egna specialanläggningar.

Resten av centret kommer att bestå av burar där personalen kan hålla ett nära öga på sina patienter. Dessa inkluderar större inhängnader där behandlingen kan fortsätta när eventuella skador har läkt.

När det gäller rovfåglar kommer de också att behöva ett stort öppet utrymme där de kan lära sig att flyga igen.

Fågel vid bo

Varje land eller region har sina egna specifika behov. Till exempel så har inte mellanstaterna i USA behov av att ha plats för marinliv medans kustregionerna kommer att behöva det.

Detta kanske intresserar dig
Kan man ha vilda djur som husdjur? Är det bra?
My Animals
Läs det My Animals
Kan man ha vilda djur som husdjur? Är det bra?

Att ha vilda djur som husdjur verkar vara något som återigen blir populärt då och då tack vare vissa kändisar som väljer att adoptera vilda djur.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.