Hur ormar föds

Omsorg till sina ungar är vanligtvis inte en av ormarnas styrkor, de flesta av dem glömmer sina ungar strax efter läggningen.
Hur ormar föds
Cesar Paul Gonzalez Gonzalez

Skriven och verifierad av Biolog Cesar Paul Gonzalez Gonzalez.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Ormar är kända för sina långsträckta kroppar, sina giftiga huggtänder och sitt speciella sätt att röra sig. Utöver detta är deras reproduktionsform inte lika tydlig som hos andra djur, och det är komplext att definiera om huruvida de är äggläggande (ovipara) eller föder levande ungar (vivipara) med blotta ögat. För att veta hur ormar föds är det alltså nödvändigt att fördjupa sig lite i den biologiska sammansättningen hos dessa reptiler.

Även om deras kroppar inte har några lemmar så kan dessa djur simma, dyka, klättra, gräva och till och med hoppa. Hemligheterna för alla deras förmågor finns i deras kropp, som är så komplex att de till och med har olika sätt att reproducera sig. Läs vidare för att få veta mer!

Ormars reproduktion

Liksom de flesta reptiler använder ormar också reproduktionsorgan för att kopulera med varandra. För att göra detta använder hanarna vanligtvis två hemipenisar som ligger på magen precis vid basen av svansen. Vid första anblicken är de inte uppenbara, under tiden som de inte används är de gömda i en typ av säck.

Dessa organ beter sig nästan som en mänsklig penis eftersom de också blir fasta när de fylls med blod. På så sätt kommer de fram från sina “säckar” för att komma in i honans kloaköppning. Hon använder för sin del sin kloak som ingång till äggstockarna, varvid befruktning sker på denna plats.

Hanormar använder bara en av sina hemipenisar under parningen men båda är funktionella eftersom de gör det lättare för dem att para sig oavsett sida av honan de ligger på. När det gäller arter som utför parningar i grupp tillåter dessutom denna egenskap att de får en fördel under processen.

En pytonorm som lägger ägg.

Hur föds ormar?

Ormar har anpassat sig till många livsmiljöer eftersom de tack vare sin hud inte förlorar fukt utan kan leva i torra miljöer. Detta oberoende tillåter dem att utforska nya platser och hjälper dem att bosätta sig i nya områden. Av denna anledning orsakades också en diversifiering av överlevnadsstrategier, som till och med modifierade deras reproduktionssätt.

Befruktning sker normal direkt efter parningen, även om honorna ibland behåller spermierna under en tid. Detta gör att de kan se till att avkomman får rätt inkubationsplats, eller att honan inte får några problem under förlossningen. Beroende på art är ormar dock kapabla till ett av de tre typiska reproduktionssätt.

Ovipara ormar

Arterna som använder denna typ av reproduktion lägger sina ägg i en hög där de kommer att avsluta sin utveckling tack vare skyddet som skalet ger. Dessa ägg är i allmänhet tåliga, vita och mjuka vid beröring. Dessutom innehåller de i äggulan alla näringsämnen som embryot kommer att behöva för dess utveckling.

Hur många ägg lägger en orm?

Antalet ägg varierar beroende på art, minst 1 och maximalt 100, men med medelvärden ligger på mellan 2 och 16 per läggning. Inkubationstiderna sträcker sig från några dagar till några månader och temperaturen är en viktig faktor eftersom det uppmuntrar deras utveckling. För kläckningen producerar de små ormarna en tillfällig tand som endast tjänar till att underlätta kläckningen.

Vivipara ormar

Även om denna reproduktionsmekanism är mycket vanlig hos däggdjur så är det inte många ormar som använder den. Detta beror på att det i de livsmiljöer som dessa reptiler lever i vanligtvis inte är fördelaktigt för ett exemplar att “bära” sina barn i magen, eftersom det medför risker.

Vivipara organismer kännetecknas av att de unga kvarhålls i moderns livmoder, där de matas genom en moderkaka. Detta utbyte av näringsämnen sker tack vare blodet som deponerar näringsämnen från modern till hennes ungar. Födseln vara vanligtvis mellan 1 och 5 timmar, med olika antal ungar hos varje art.

Ovivivipara ormar

Ovovivipara arter har ett mellanting mellan vivipari och ovipari. Även om honan producerar ett befruktat ägg så behåller den det inuti tills det är fullt utvecklat. Faktum är att det under denna process inte finns någon direkt kontakt mellan mor och barn, eftersom de nödvändiga näringsämnena finns inuti ägget.

Detta tillstånd verkar vara en anpassning till klimatförhållanden och fientlighet i miljön, eftersom det ökar överlevnadschansen för de unga. Tack vare detta är ungarna säkra fram till förlossningsögonblicket, även om färre av dem föds än om de utvecklades som ägg utanför.

Typer av ormar och hur de föds

Den stora mångfalden av reproduktionsmetoder som dessa reptiler har gör det svårt att fullständigt förklara varje anpassning. Av denna anledning kan specifika släkten av ormar och särdragen hos var och ett av dessa med fördel presenteras.

Mambor (Dendroaspis)

Dessa är ovipara arter med kapacitet att producera mellan 9 och 14 ägg per läggning. Äggen har inkubationstider på 85 dagar med resulterande ungar som är mellan 40 och 50 centimeter långa. Faktum är att vid 5 dagars ålder kan nyfödda redan livnära sig på små gnagare och de växer mycket snabbt tack vare sin kost.

En svart mamba på land.

Kobror (Naja)

Sanna kobror är ovipara organismer som lägger mellan 9 och 32 ägg per säsong. Inkubationstiderna varar mellan 38 och 103 dagar, beroende på temperaturen i omgivningen. Dessutom parar honan sig vanligtvis en andra gång trots att den första kullen fortfarande inte har kläckts. Efter att ha fötts kommer de små kobrorna att konsumera sin första matbit inom 27 dagar.

En upphöjd glasögonkobra.

Huggormssläktet Vipera

Detta släkte innehåller vår egen huggorm (Vipera berus) som hittas hela vägen upp till norra Sverige. Dessa ormar är vivipara och föder upp till 20 ungar åt gången, även om genomsnittet bara är mellan 5 och 9. Inkubationstiderna är vanligtvis långa och sträcker sig från 80 till 113 dagar och varierar beroende på klimatförhållandena i miljön.

Hur föds ormar?

Anakondor (Eunectes)

Dessa stora ormar är ovovivipara organismer som kan producera mellan 20 och 50 ungar per förlossning. För sin parning skapar de avelsgrupper där ett stort antal hanar omger honan för att befrukta den. Dräktigheten för dessa reptiler varar i cirka 6 månader och det resulterar i ungar som är omkring en meter långa.

Även om sexuell reproduktion är den föredragna mekanismen så kan den gröna anakondan (Eunectes murinus) reproduceras genom partenogenes. Med andra ord behöver honan inte en hane för att bli gravid.

Hur föds ormar?

Laticauda

Dessa organismer är halvt marina djur som, trots att de lever en stor del av sitt liv i havet, återvänder till land för att para sig. Exemplaren inom detta släkte är ovipara och parar sig i grupp. Vid varje läggning lägger honorna mellan 1 och 10 ägg och använder jord, grottor eller sprickor som bon för att skydda dem.

Hur föds ormar?

Ormar har erövrat de flesta livsmiljöer världen över, vilket har lett till deras stora mångfald och anpassningsmekanismer. Det är sant att flera av dem är farliga för människor, men djuren är oerhört fascinerande och vi hoppas att du har haft glädje av att ta reda på hur de föds.

Detta kanske intresserar dig

Forskare identifierar en ny giftig ormart i Kina
My Animals
Läs det My Animals
Forskare identifierar en ny giftig ormart i Kina

Ta reda på allt om upptäckten av en ny giftig ormart i Kina i år, ett iögonfallande men farligt exemplar.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Shibata, H., Sakata, S., Hirano, Y., Nitasaka, E., & Sakabe, A. (2017). Facultative parthenogenesis validated by DNA analyses in the green anaconda (Eunectes murinus). PloS one12(12), e0189654.
  • Hernández Cordero, A. (2019) Serpientes: atención y cuidados en cautiverio. Tesis de Licenciatura. Universidad Autónoma del Estado de México, Estado de México.
  • Lynch, J. D., Sierra, T. A., & Gómez, F. J. R. (2014). Programa nacional para la conservación de las serpientes presentes en Colombia. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
  • Cuadrado, M. (2002). Sistemas de apareamiento en reptiles: una revisión. Revista Española de Herpetología2002, 61-69.
  • Melero Jurado, A., Perucho Raventós, S., & Reyes Caballero, R. (2011). Tenencia de serpientes venenosas el vacío legal. Deontología y veterinaria legal.
  • LÓPEZ, S. M., GIRAUDO, A. R., Arzamendia, V., & Chiaraviglio, M. (2009). Biología reproductiva de la serpiente semiacuática Liophis semiaureus (Serpentes, Colubridae) en el nordeste de Argentina. Revista chilena de historia natural82(2), 233-244.
  • Shine, R., Langkilde, T., & Mason, R. T. (2003). Confusion within ‘mating balls’ of garter snakes: does misdirected courtship impose selection on male tactics?. Animal Behaviour66(6), 1011-1017.

Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.