Hypotermi hos reptiler: orsaker, symptom och behandling

Hypotermi hos reptiler är ett tillstånd som snabbt kan vara dödligt om det inte åtgärdas. Lär dig mer om tillståndet här.
Hypotermi hos reptiler: orsaker, symptom och behandling
Samuel Sanchez

Skriven och verifierad av Biolog Samuel Sanchez.

Senaste uppdateringen: 21 december, 2022

Det blir allt vanligare att ha exotiska djur som husdjur. De är emellertid ofta ganska känsliga djur som behöver specifik skötsel. Har du någonsin hört talas om hypotermi hos reptiler?

Detta tillstånd är vanligt hos exotiska husdjur som ägs av en förstagångsägare, eftersom det kan vara svårt att hitta den exakta temperaturen som den aktuella arten kräver. Det är ett ganska allvarligt kliniskt tillstånd som man bör behandla omedelbart. Läs vidare om du vill veta mer om det.

Reptiler är ektotermer

Först och främst vill vi beskriva de fysiologiska egenskaper hos reptiler som gör dem känsliga för hypotermi. För att göra detta måste vi först kortfattat diskutera termen ektoterm innebär. Denna term gäller inte bara ormar, sköldpaddor och ödlor, eftersom amfibier, fiskar och ryggradslösa djur också hör till gruppen ektotermer.

Ektoterma djur (oavsett vilket taxon de tillhör) kan inte generera egen värme genom någon metabolisk eller fysiologisk process. Detta innebär att de är beroende av omgivningstemperaturen för att öka eller minska hastigheten på de processer som sker i deras kropp. Ju högre temperatur desto mer basalomsättning.

Eftersom reptiler inte genererar intern värme behöver de i allmänhet ett mindre kaloriintag än däggdjur eller fåglar. De tenderar att ha en långsammare ämnesomsättning under vissa delar av dagen (eller under vissa tider på året). Denna anpassning har dock en tydlig nackdel ur evolutionär synvinkel: om det är mycket kallt kan en reptil dö myvket snabbt.

Reptilernas ämnesomsättning är direkt proportionell mot den omgivande temperaturen.

Hypotermi hos reptiler

Orsaker till hypotermi hos reptiler

Orsaken till hypotermi hos reptiler är nästan alltid ett misstag som ägaren begått. Varje art har en optimal temperaturzon som den föredrar, och den beror på ursprungsområdet och det ekosystem den befinner sig i. Om djurets nödvändiga temperatur i dess hemmiljö inte respekteras så uppstår lätt komplikationer.

Av denna anledning är det nödvändigt att vara välinformerad innan man skaffar en reptil av någon art. Alla reptiler kräver en en viss temperatur, så du bör placera värmefiltar under terrariet samt använda specifika strålkastare så att du kan skapa en speciell plats för den att sola på. På så sätt kan husdjuret sola varje gång dess kroppstemperatur sjunker.

Temperaturen på solplatsen beror på arten, men ligger vanligen mellan 30 till 38 °C. Den allmänna temperaturen i terrariet bör helst aldrig sjunka under 25 °C på dagen.

Symptom

Symptomen på hypotermi hos reptiler är ganska uppenbara, men för att upptäcka dem bör du kontrollera ditt husdjur varje dag. De viktigaste är följande:

  • Brist på aktivitet och rörelse. Djurets ämnesomsättning minskar drastiskt, så det har bokstavligen ingen energi att röra på sig eller klättra.
  • Uttorkning och viktminskning. En reptil med hypotermi slutar äta och dricka eftersom den saknar tillräcklig kroppsvärme för att kunna smälta fast föda och vätskor.
  • Matt färg. Vissa reptiler kan ändra sin yttre färgning för att absorbera mer respektive mindre värme. En matt färg indikerar att djuret akut behöver varmt ljus.
  • Låg kroppstemperatur. Alla reptiler bör ha en varm mage under dagen, eftersom detta tyder på att de effektivt absorberar värme från värmelampor och värmemattor. Ett mycket kallt bukparti innebär alltid hypotermi.

Enligt yrkesmässiga källor är det möjligt att upptäcka hypotermi hos reptiler genom att försiktigt med fingertopparna trycka på en av dess fötter. Om djuret inte reagerar på något sätt är tillståndet allvarligt och kräver omedelbar behandling.

Behandling av hypotermi hos reptiler

Om du märker dessa tecken hos ditt exotiska husdjur ska du först använda en digital termometer (du bör alltid ha en till hands) för att mäta temperaturen i terrariet. Om den är lägre än 20-25 °C i hela terrariet är hypotermi en distinkt möjlighet. Värmefilten kan ha gått sönder, eller så kan du ha underskattat dess effekt.

I dessa fall kan du följa nedanstående tips som kommer att rädda reptilens liv:

  1. Lägg varmt vatten i en stor skål och placera försiktigt reptilen i det. Var försiktig så att du inte täcker djurets huvud eller näsborrar.
  2. Låt reptilen ligga i badet i 20-30 minuter, men kom ihåg att tillsätta något varmare vatten med några minuters mellanrum. Annars blir det kallt och gör ingen nytta.
  3. Torka reptilen, linda in den i en handduk och lägg en värmefilt (i det här fallet för mänskligt bruk) under den. Börja med en lägre temperatur och skruva gradvis, i intervaller (upp till en timme), upp temperaturen på filten till det högsta värdet som arten klarar av.
  4. Samtidigt som du höjer djurets kroppstemperatur ska du justera temperaturen i terrariet. På så sätt kan du sätta in djuret igen så fort det har nått sin maxtemperatur.
  5. Erbjud reptilen vatten när den börjar bli mer aktiv. Du kan behöva en spruta för att få den att dricka.

Det är mycket viktigt att du tar hänsyn till artens anpassningsförmåga under processen. Om du lägger reptilen direkt på en mycket varm filt när den är kall kommer den förmodligen att drabbas av termisk chock. Därför måste du följa stegen långsamt och utan att bli otålig. Börja alltid med varma värmekällor och öka gradvis temperaturen.

Hypotermi hos reptiler.

Hypotermi hos reptiler har vanligtvis en god prognos, nästan alla arter återhämtar sig efter några timmars obalans i kroppstemperatur. Om ditt husdjur inte reagerar bra på behandlingen ska du omedelbart ta det till veterinären. En annan underliggande sjukdom kan vara orsaken till att dess kroppstemperatur sjunker.

 

Detta kanske intresserar dig
Hypotermi hos hundar: symptom och behandling
My Animals
Läs det My Animals
Hypotermi hos hundar: symptom och behandling

Hypotermi hos hundar uppträder vanligtvis på grund av bristande uppsyn från ägarna och kan leda till döden om de inte behandlas i tid.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.