Sköldpaddor i Spanien: en fascinerande värld

Spanien har störst antal arter av sköldpaddor i Europa. Läs vidare om du vill veta mer om sköldpaddor i Spanien.
Sköldpaddor i Spanien: en fascinerande värld
Érica Terrón González

Skriven och verifierad av Veterinär Érica Terrón González.

Senaste uppdateringen: 21 december, 2022

När vi tänker på sköldpaddor i Spanien kanske vi tror att de är relativt obetydliga jämfört med andra länder som USA eller Indien.

Men i Europa har emellertid Spanien det största antalet och även den största variationen av sköldpaddor, med flera välbevarade populationer.

Sköldpaddor i Spanien

Vilka sköldpaddsarter finns i Spanien?

Det finns fem familjer som tillhör cryptodira-gruppen. Inom dessa finns det totalt elva arter, varav kärr- och havssköldpaddor har störst population. De inkluderar:

  • Två arter av sköldpadda: den moriska landsköldpaddan (Testudo graeca) och den grekiska landsköldpaddan (Testudo hermanni).
  • Fyra arter av kärrsköldpaddor: den iberiska bäcksköldpaddan (Mauremys leprosa), den nordafrikanska kärrsköldpaddan, Obsts kärrsköldpadda och den gemensamma europeiska kärrsköldpaddan.
Iberisk bäcksköldpaddan är en av många arter sköldpaddor i Spanien.
Källa: http://www.zoologicoelbosque.com/
  • Fem arter av havssköldpaddor: den gröna havssköldpaddan (Chelonia mydas), den oäkta karettssköldpaddan (Caretta caretta), den havslädersköldpaddan (Dermochelys coriacea), den atlantiska bastardsköldpaddan (Lepidochelys kempii) samt karettsköldpaddan (Eretmochelys imbricata).

De är uppdelade i den iberisk-baleariska och kanariska faunan.

Var finns de?

Distribution av sköldpaddor i Spanien

Vi kan hitta havssköldpaddor i alla spanska hav, men i Medelhavet kan man hitta den största mängden. Den ibiriska halvön och de Baleariska öarna har inga endemiska arter.

Därför är de arter du ser på Mallorca arter som du mycket väl kan hitta nordost om det spanska fastlandet. Detta är fallet med den grekiska landsköldpaddan och den moriska landsköldpaddan.

Grekisk landsköldpadda med marmorerat skal.

På Kanarieöarna hittar du dock bara havssköldpaddor, eftersom kärrsköldpaddor och landsköldpaddor inte finns på dessa breddgrader.

Regionell distribution

När det gäller regional distribution är områden med det största antalet arter skyddade områden och ligger ofta nära flodmynningar.

Detta är bra för inträdet av havssköldpaddor och hjälper även till att upprätthålla populationen av kärrsköldpaddor.

Europeisk kärrsköldpadda i naturen.
Källa: https://www.ecoticias.com/

Regionerna med den högsta tätheten av arter är:

Luftfuktigheten i områdena kring Doñana och Delta del Ebro och deras naturparker är viktiga aspekter för att bevara sköldpaddsarter i Europa.

Finns det områden i Spanien utan sköldpaddor?

Det finns två möjliga slutsatser att dra om bristen på sköldpaddor i vissa delar av Spanien. Dessa är:

  • Att experter i vissa av dessa områden bekräftar att det inte finns några sköldpaddor på grund av det hårda klimatet för kallblodiga djur.
  • Möjligheten att deras existens är okänd på grund av bristen på herpetologstudier.

Exempel

I Galicien finns det för närvarande väletablerade populationer av iberiska bäcksköldpaddor i nedre Miño-dammen, även fast temperaturen i teorin inte borde vara lämplig.

Detta antyder i teorin att det som saknas är studier, inte djur. När det gäller de Katalanska-Aragoniska Pyrenéerna beror emellertid avsaknaden av sköldpaddor utan tvekan på den bergiga terrängen.

De största populationerna finns i sydvästra Spanien.

Detta beror på samexistensen av två arter av kärrsköldpaddor i stora områden som täcker provinserna Huelva, Cádiz, en del av Sevilla, Córdoba, Cáceres och Toledo, och praktiskt taget hela Badajoz och Ciudad Real.

Morisk landsköldpaddebebisar i ett par utsträckta händer.
Källa: https://serbal-almeria.com/

I Almería och Murcia hittar vi den största befolkningen av moriska landsköldpaddor i hela Spanien, särskilt i Sierras de Almenara.

I de autonoma städerna Ceuta och Melilla har man bara hittat en art, den iberiska bäcksköldpaddan, även om experter tror att moriska landsköldpaddor fanns där vid en tidpunkt.

Som ni ser har Spanien en stor och mångfaldig population av sköldpaddor över hela landet, delvis tack vare dess skyddade våtmarker.

Detta kanske intresserar dig
Viktiga och intressanta fakta om endemiska arter
My Animals
Läs det My Animals
Viktiga och intressanta fakta om endemiska arter

Det är arter som bara lever i en del av världen. I den här artikeln kommer vi ta upp intressanta egenskaper och fakta om endemiska arter.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Merchán Fornelino M, Martínez Silvestre A. Tortugas de España. Madrid: Antiquaria; 1999.

Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.