Varför blir nykläckta havslädersköldpaddor desorienterade?

Vem älskar inte att se små, nykläckta havslädersköldpaddor ta sig från ägget och ut i havet? Men tyvärr kryper de ibland åt fel håll. Flera orsaker ligger bakom denna desorientering hos dessa intressanta reptiler.
Varför blir nykläckta havslädersköldpaddor desorienterade?

Senaste uppdateringen: 03 september, 2021

Lädersköldpaddor lägger ägg på stranden. Efter en tid kommer de små, nykläckta havslädersköldpaddorna att krypa ner mot havet och detta är en vacker syn. Dessa nykläckta små reptiler tar emellertid ibland ut fel kurs. Ta reda på varför nykläckta havslädersköldpaddor blir desorienterade i den här artikeln.

I den här artikeln kommer du att lära dig lite mer om denna art samt svaret på varför nykläckta havslädersköldpaddor blir desorienterade på väg ner till havets vågor. Om du fortsätter att läsa är vi säkra på att du kommer att bli förälskad i denna fantastiska sköldpaddsart.

Sköldpaddans biologi

Innan vi dyker in i detaljerna kommer vi att berätta lite mer om denna art. Havsläderköldpaddan (Dermochelys coriacea), från familjen havslädersköldpaddor (Dermochelyidae), är den största av alla havssköldpaddor. Den kan mäta upp till 228 centimeter och väga upp till 600 kilo.

Enligt International Union for Conservation of Nature (IUCN) är det en sårbar art och dess population blir mindre och mindre. Den finns i nästan alla oceaner i världen. Det är faktiskt ett djur som gör transoceaniska migrationer för att söka varmare vatten vid ekvatorn på vintern och kallare vatten på sommaren.

Dessa sköldpaddor ser man mestadels i kallare vatten som andra sköldpaddsarter inte lever i. Det är på grund av deras stora storlek som gör att de kan reglera sin kroppstemperatur bättre än andra kallblodiga arter.

Havslädersköldpaddans kost består främst av maneter och tång. På grund av manetens halvtransparenta natur förekommer det tyvärr ofta att havssköldpaddor sväljer påsar och annan plast. Det är för att de blandar ihop dessa med sina föredragna byten.

vuxen havslädersköldpadda
Nykläckta havslädersköldpaddor blir desorienterade av många skäl.

Reproduktionen av havsläderköldpaddan

För att förstå varför nykläkta havslädersköldpaddor blir desorienterade är det viktigt att du vet hur de reproducerar sig. Efter parningen, som sker i havet, beger sig honan upp till stranden där hon gräver en håla som bo för att lägga sina ägg i. Detta händer mellan vartannat och var fjärde år.

Honan gräver ett hål i sanden och lägger sina ägg i hålet på natten. Därefter täcker hon över dem och begraver dem i sanden. Äggen kläcks efter 60 dagar. När äggen kläcks gräver de små havslädersköldpaddorna sig upp till ytan och kommer ut i skymningen för att börja sin resa mot havet.

Under denna korta resa måste de nykläckta sköldpaddorna undvika många rovdjur, som andra reptiler, kräftdjur och fåglar. När de når vattnet efter att ha undvikit många andra hot kommer dessa reptiler aldrig att återvända till stranden. Detta är med undantag för när honorna blir vuxna och parar sig.

Det här ögonblicket är avgörande för att förstå varför nykläckta havslädersköldpaddor blir desorienterade. Det vill säga att de ibland tappar sin orienteringskänsla.

Varför nykläckta sköldpaddor blir desorienterade

Hur vet nykläckta havslädersköldpaddor att de måste krypa ut till havet? Vi nämnde ovan att de är födda i skymningen, vilket betyder att de har dålig sikt.

Svaret på denna fråga är att de orienterar sig efter månen. Månens sken leder dem mot havet, som om det vore en fyr. Nu när du vet detta kan du äntligen ta reda på varför nykläckta havslädersköldpaddor blir desorienterade på väg till vattnet.

1. Ljus från staden gör nykläckta havslädersköldpaddor desorienterade

Anläggningar för turism och expansion av städer är ett hot mot alla arter. Detta gäller särskilt havslädersköldpaddan på grund av de ljusföroreningar som dessa platser avger. Det omgivande ljuset från städerna förvirrar de unga sköldpaddorna och får dem att gå mot dessa ljuskällor istället för att söka mot havet.

Istället för att minska graden av ljusföroreningar har vissa tätbefolkade platser valt att placera strålkastare på stranden så att de nykläckta sköldpaddorna följer dem i rätt riktning. På så sätt förhindrar de att ljuset från staden desorienterar dem.

2. Vägar och fordon

När de nykläckta sköldpaddorna blir desorienterade och rör sig mot stadens ljus blir de inte sällan överkörda när de korsar vägar och stigar. Vissa städer har installerat tunnlar i hopp om att kunna rädda dem innan de dör och föra dem till havet.

3. Turism gör nykläckta havslädersköldpaddor desorienterade

Det är en unik upplevelse att se dessa nykläckta havssköldpaddor krypa mot havet eller se när honan lägger sina ägg. Men stora folkmassor kan stressa modern och göra det svårt för henne att lägga ägg.

Havslädersköldpaddor kan också bli desorienterade eftersom de inte kan skilja mellan alla turister och rovdjur. Därför ändrar de kurs för att komma ifrån dem.

Andra faror för havslädersköldpaddor

Sammanfattningsvis har vi beslutat att betona vikten av att respektera naturen och andra levande varelser. Även godkänd jakt, olagligt fiske och till och med global uppvärmning äventyrar denna arts överlevnad.

När Golfströmmen blir varmare på grund av klimatförändringar blir havssköldpaddor desorienterade och simmar mot kallare vatten.

nykläckta havslädersköldpaddor på väg mot havet

Trots miljöaktivisters stora ansträngningar för att hålla denna art säker måste nykläckta havslädersköldpaddor övervinna många hinder innan de når havet. Alla måste vi göra vårt bästa för att vi ska kunna fortsätta njuta av de underverk som denna planet och dess levande varelser har att erbjuda oss.

Den här artikeln kan kanske intressera dig …

Detta kanske intresserar dig
Hur man slår fast en sköldpaddas ålder
My Animals
Läs det My Animals
Hur man slår fast en sköldpaddas ålder

Att känna till din sköldpaddas ålder är en viktig kunskap för att kunna ta god hand om den. Men hur gör man och hur gamla blir de?