6 virus som drabbar krokodiler och andra djur

Visste du att det finns vissa virus som bara drabbar krokodiler? I den här artikeln berättar vi om de 6 vanligaste virusen.
6 virus som drabbar krokodiler och andra djur
Érica Terrón González

Skriven och verifierad av Veterinär Érica Terrón González.

Senaste uppdateringen: 21 december, 2022

Vissa virus är specifika för vissa djur, medans andra virus kan spridas mellan arter och till och med till människor. I den här artikeln kommer vi att introducera några av de vanligaste virus som drabbar krokodiler.

Du kommer också att ta få lära dig vilka av dessa virus som krokodilerna delar med andra djur och till och med människor.

Virus som drabbar krokodiler

Smittkoppor

Detta virus liknar mänskliga smittkoppor till en viss grad och går under namnet parapoxvirus.

Det drabbar främst nykläckta och unga krokodiler. Man har upptäckt viruset i vissa områden i USA, Sydamerika och Sydafrika. Det kan även drabba kajmaner. Viruset överförs generellt genom vatten.

Det här viruset orsakar sår i munnen, på huvudet, längs ryggen och på fötterna. Dessa sår börjar som små cirklar som normalt sett är mindre än en millimeter.

De uppstår mellan krokodilens fjäll och är näst intill osynliga. När sjukdomen utvecklas börjar såren dock växa i storlek. De blir då oregelbundet formade och bildar en skorpa som kan täcka flera fjäll.

Återhämtning börjar efter en längre period utan symtom och beror på omgivningen. Full återhämtning kan ta upp till sex veckor.

Krokodilunge på stam

Forskare tror att ensamma kajmaner kan vara värdar för viruset utan att utveckla sjukdomen.

Det finns ingen specifik behandling för detta virus, men en behaglig miljö och mycket mat kan dock underlätta en snabbare återhämtning.

Förebyggande åtgärder för krokodilodlingar kan inkludera att minska orsakerna till stress för djuren, förbättra deras hygien och se till att de har rent vatten i sin livsmiljö.

Adenovirusinfektion

Viruset som orsakar denna infektion är ett adenovirus. Det drabbar normalt nykläckta krokodiler och har diagnostiserats främst i Sydafrika.

Det här viruset kan sprida sig genom vatten, även om det har förekommit fall där sjukdomen kan ha blivit överförd direkt från modern till ägget. Inkubationen av viruset varar mellan två och åtta veckor innan symtom uppträder.

Viruset kan förekomma i krokodilens lever och till och med, vid tillfällen, i tarmen och bukspottkörteln, eller i sällsynta fall i lungorna.

Virus som drabbar krokodiler kan vara vattenburna

Symtomen kan variera från slöhet och anorexi till att bara vara lite blek. Huvudproblemet uppstår dock när viruset orsakar kronisk hepatit, som så småningom leder till djurets död.

Det finns inga kända behandlingar för viruset. Men med detta sagt så kan man använda sig av antibiotika för att hjälpa till med eventuella sekundära infektioner, vilket kan förbättra krokodilens tillstånd.

Hur kan vi förhindra detta virus på krokodilodlingar och i populationsområden i djurparker och djurliv?

Precis som med förebyggandet av andra virus har det mycket att göra med att förbättra hygien och tillhandahålla rent vatten för djuren, samt att minska stressnivåerna.

Newcastlesjuka

Boven till den här sjukdomen är ett virus i familjen paramyxoviridae , vilket även orsakar denna sjukdom hos fåglar. Symtom förekommer normalt inte i krokodiler. Dödsfall har dock inträffat.

I vissa fall har man positivt identifierat Newcastlesjuka i krokodiler under obduktion. Det verkar som att krokodilerna blev smittade av viruset på krokodilodlingar där de hade ätit smittad inhemsk fågel.

Paramyxoviridae sprids av förorenad avföring och kan smitta andra djur som kommer i kontakt med det, oavsett om det är andra krokodiler eller fåglar.

Östligt hästencefalitvirus (EEE)

Precis som namnet beskriver så förekommer denna sjukdom oftast hos hästar. Man har emellertid också noterat antikroppar mot sjukdomen kajmaners blod, vilket lägger denna art till listan över drabbade djur.

Med det sagt finns det inga kända fall där krokodiler faktiskt utvecklar de vanliga influensasymtomen, även om de kan bli smittade av viruset.

Den vanliga influensan

Vilket virus är det som orsakar influensa hos alla djur? Det är ett influensavirus av typ C.

Sjukdomen hos krokodiler är ofta relaterad till höga stressnivåer hos djuren från överbefolkning, hantering och skiftningar i temperatur i deras livsmiljö.

Krokodil med munnen öppen

I vissa fall är dödligheten bland krokodiler mycket hög på grund av vanlig influensa.

Coronavirus

Man har sett att detta virus drabbar krokodiler som är runt 2 till 3 år gamla. Viruset är, precis som många av de andra, också förknippat med situationer som höjer djurens stressnivåer.

Det orsakar i allmänhet luftvägsproblem hos reptiler och kan även påverka både människor och andra djurarter.

När det gäller krokodiler kan felaktig hantering och otillräckliga miljöförhållanden göra det mer troligt att dessa reptiler kommer att drabbas av virusinfektioner.

Detta kanske intresserar dig
Den förvånande vänskapen mellan en man och en krokodil
My Animals
Läs det My Animals
Den förvånande vänskapen mellan en man och en krokodil

Det finns historier som visar att allt kan hända. Historien i dagens artikel handlar om vänskapen mellan en man och en krokodil.  • Huchzermeyer F. Crocodiles: biology, husbandry and diseases. Pages: 157-163

Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.