Voeltzkows kameleont: återupptäckt på Madagaskar efter ett århundrade som saknad

Voeltzkows kameleont är mellan 13 och 26 centimeter lång, men honorna är vanligtvis mindre än hanarna. Vill du veta varför den här arten försvann från människans radar?
Voeltzkows kameleont: återupptäckt på Madagaskar efter ett århundrade som saknad
Cesar Paul Gonzalez Gonzalez

Skriven och verifierad av biologen Cesar Paul Gonzalez Gonzalez.

Senaste uppdateringen: 03 december, 2022

Att förklara en art som utdöd är inte någon enkel process, det krävs mängder av studier för att stödja påståendet. Som ett resultat av detta finns det många “försvunna” djur som experterna inte vet om de har försvunnit helt och hållet eller inte. Ett exempel på detta är Voeltzkows kameleont, en vacker reptil som har varit försvunnen i mer än ett århundrade, fram tills nu.

Det vetenskapliga namnet på denna art är Furcifer voeltzkowi och den tillhör familjen Chamaeleonidae. Reptilen är endemisk på Madagaskar och beskrevs första gången år 1893. Den iakttogs fram till 1905 och försvann sedan under mer än ett sekel. Läs vidare och lär dig mer om historian om Voeltzkows kameleont i den här artikeln.

En föga känd art

År 1893 beskrev den tyske zoologen Oskar Boettger flera reptiler från samlingen på naturhistoriska museet i Senckenberg. Bland dem fanns en vacker grön kameleont med ett horn som liknade det hos Furcifer labordi. Den nya arten fick namnet Voeltzkows kameleont efter samlaren Alfred Voeltzkow.

Allt man visste om den nya arten var dess utseende och att den var endemisk till västra Madagaskar. Mellan 1903 och 1905 genomförde dock samma naturforskare, Alfred Voeltzkow, en expedition till Östafrika och stötte på kameleonten igen, vilket gav honom möjlighet att beskriva den bättre.

Detta skulle dock bli sista gången som världen fick kännedom om denna reptil mer än ett århundrade.

På jakt efter försvunna arter

Drygt ett sekel senare sammanställde den ideella organisationen Global Wildlife Conservation en lista över de 25 mest eftersökta försvunna arterna 2017. Syftet var att mobilisera experter för att hitta arterna eller bekräfta deras utrotning. Exemplar som Jacksons salamander, Vietnams mushjort och Megachile pluto var de första som återupptäcktes.

Voeltzkows kameleont kom på sjätte plats på listan så nya expeditioner förbereddes för att ge sig ut på jakt efter denna, och andra, reptilarter. Med detta hoppades experterna kunna reda ut allt okänt som fortfarande återstod att upptäcka om dessa djur.

Expeditionen till nordvästra Madagaskar

Lyckligtvis fullbordades alla förberedelser för utflykten i mars 2018, vilket inledde den två veckor långa resan som ledde till att arten återupptäcktes. Expeditionen leddes av Frank Glaw, chef för vertebratavdelningen vid Münchens statliga zoologiska samling.

Trots att gruppen bestod av experter på området var de första dagarna av utflykten misslyckade. Men mot slutet av sin resa stötte äventyrarna återigen på Voeltzkows kameleont. Detta markerade inte bara återkomsten av en art som man trodde var utdöd, utan gjorde det möjligt för dem att lära sig mer om djurets biologiska uppbyggnad.

I april 2018 återupptäcktes denna otroliga kameleont efter 113 år utan observationer. Dessutom observerades honor av denna art för första gången, som uppvisar vackra egenskaper som tidigare var okända på grund av brist på data.

Aldrig tidigare observerade honor

Voeltzkows kameleont beskrevs först genom att observera hanar. Därför trodde man inte att honorna skulle uppvisa några betydande skillnader från hanarna. Men när den återupptäcktes insåg forskarna att de hade fel.

Honan av denna art kan visa en kombination av ljusa färger med nyanser av lila, orange, rött, grönt, vitt och svart. Dessa mönster förändras beroende på dess humör, men när den är stressad kan den ändra sin färgsättning drastiskt.

Dessa ljusa nyanser ses endast hos honor som redan har parat sig och som har ägg inuti sig. Av denna anledning verkar mekanismen fungera som en visuell indikator för hanarna för att identifiera honor som ännu inte har parat sig.

Varför har den inte setts igen?

Denna “försvunna” art är besläktad med Furcifer labordi. Den sistnämnda är mycket känd för att ha den kortaste förväntade livslängden bland kameleonter (4-5 månader), vilket innebär att det finns en stor sannolikhet för att den arten och Voeltzkows kameleont har samma livscykel.

Med andra ord kommer Voeltzkows kameleont troligen att leva endast några månader innan den försvinner från sin livsmiljö. Därför är det nästan omöjligt att hitta detta djur vid vissa tider på året. Men tack vare den expedition som vi har nämnt identifierades det att de bästa månaderna för att hitta reptilen är mars och april.

Historien om denna kameleont är ett gott tecken för naturvårdare, den hjälper dem att förstå dessa djur bättre. Andra arter i samma situation har dock inte samma tur. Trots många dåliga nyheter om utrotningshotade djur, och tack vare olika organisationers arbete, har dessa “förlorade” djur fortfarande en chans att rädda sig själva från utrotning.

Detta kanske intresserar dig

5 utrotningshotade djur på Nordpolen
My Animals
Läs det My Animals
5 utrotningshotade djur på Nordpolen

Utrotningshotade djur på nordpolen kämpar för sin överlevnad mot upptining, olaglig jakt och knappa resurser.  • Voeltzkow, Alfred (1913). Reise in Ostafrika in den Jahren 1903-1905. Bild 3 Heft 4-5. Stuttgart. p. 306.
  • Boettger, O. 1913. Reptilien und Amphibien von Madagascar, den Inseln und dem Festland Ostafrikas. Pp. 269-375. In: Voeltzkow, A. Reise in Ostafrika in den Jahren 1903-1905. Wissenschaftliche Ergebnisse. Vol. 3. Systematische Arbeiten. Schweizerbart’ sche Verlagsbuchhandlung, Nägele und Sproesser, Stuttgart.
  • Glaw, F., Prötzel, D., Eckhardt, F., Raharinoro, N. A., Ravelojaona, R. N., Glaw, T., Glaw, K., Forster, J. & Vences, M. (2020). Rediscovery, conservation status and genetic relationships of the Malagasy chameleon Furcifer voeltzkowi. SALAMANDRA, 56(4), 342-354.
  • Sentis, M., Chang, Y., Scherz, M. D., PrÖtzel, D., & Glaw, F. (2018). Rising from the ashes: resurrection of the Malagasy chameleons Furcifer monoceras and F. voeltzkowi (Squamata: Chamaeleonidae), based on micro-CT scans and external morphology. Zootaxa, 4483(3), 549-566.
  • Eckhardt, F. (2020). A Short Story: Senescence in an Annual Reptile, Labord’s Chameleon (Furcifer Labordi) (Doctoral dissertation, Georg-August-Universität Göttingen).

Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.