Allt om det entomologiska museet: CURLA

Det entomologiska museet, CURLA, är en universitetsinstitution i Honduras. Detta museum är känt för sin magnifika samling av fjärilar och andra insekter.
Allt om det entomologiska museet: CURLA
Luz Eduviges Thomas-Romero

Skriven och verifierad av Biokemist Luz Eduviges Thomas-Romero.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

CURLA, ett entomologiskt museum, är det största av sitt slag. Det byggdes i Honduras och grundades av Sir Robert Lehman, en passionerad lärare och forskare från Ohio. Han skapade detta entomologiska museet för att han önskade samla in och klassificera fjärilar från hela världen.

Det var tidigare känt som Museet för fjärilar och andra insekter. Under 2015 ändrade man emellertid både namnet och huvudkontoret på grund av en förändring i styrelsen.

Det entomologiska museet och dess samling

Detta museum har en enorm samling – mer än 19 300 arter av malar och fjärilar. Samlingen har också insekter från Honduras och mer än 140 andra länder världen över.

Insekterna inkluderar mer än 6 000 arter som finns i Honduras. Man har samlat alla exemplar från regnskogarna i detta mellanamerikanska land under åren. Naturligtvis innehåller museet också arter som finns i andra länder – 3 400 arter av lepidoptera och mer än 1 800 arter av andra insekter.

Atlasspinnare
Källa: Shutterstock, Atlasspinnare.

Naturligtvis har det entomologiska museet, precis som andra museer, vissa ikoniska arter. Bland dem kan du till exempel hitta Honduras största mal, Thysania agrippina,  samt en av värdlens största fjärilar, atlasspinnaren som på latin heter Attacus atlas (se bilden ovan).

Även om det finns blåa fjärilar i många länder, är de blåa fjärilarna från Honduras kända för sin färg. Museet har flera typer av blåa fjärilar, inklusive den ljusaste, Morpho cypris.

Naturligtvis har museet lyckats få mycket sällsynta arter som är kända över hela världen. Museet har en art av den mest färgstarka malen, från Madagaskar, Chrysiridia rhipheus (se bilden nedan). Även känd som uraniidnattfjäril. Dessutom har man intressanta och roliga arter som “jordnötshuvudfjärilen” som har den längsta munnen i världen.

Den färgstarkaste malen i världen.
Chrysiridia rhipheus. Källa: Pinterest

Robert Lehman, grundare av museet för fjärilar och andra insekter

Sir Robert Lehman var en man som ägnade sitt liv åt att samla och klassificera fjärilar och andra insekter. Han anlände till Honduras vid 19 års ålder och bodde där hela sitt liv. Därefter återvände han temporärt till USA för att avsluta sina studier. Hans kärlek till insekter växte under hans första period i Honduras och försvann aldrig.

Efter att ha avslutat sina studier i USA återvände han till Honduras 1968 och bosatte sig där. Efter examen som grundlärare ägnade han sitt liv åt att undervisa. Samtidigt ägnade han sin fritid åt att utforska bergen i närheten. På sina vandringar och resor samlade han in fjärilar.

År 1987 donerade Lehman sin fjärilssamling till Smithsonian Institution i Washington, D.C. Många forskare och specialister har använt sig av det bidrag som han donerade till institutet, som hade 4 222 arter av lepidoptera från Honduras.

År 1994 startade Lehman sin nyare, större samling av fjärilar och insekter. Bara två år senare blev hans samling till ett entomologiskt museum för fjärilar.

Ett entomologiskt museum och miljövård

Honduras sträcker sig över 11,2 miljoner hektar. Av detta består minst 4 miljoner hektar av olika typer av skog och djungel.

Under de senaste decennierna har Honduras implementerat program för återplantering och bevarande av skog. En stor del av dess flora och fauna har dock påverkats av miljöförändringar. I detta avseende är det etnomoloigska museet CURLA därför en fristad för kunskap och fjärilsarter som snart kan försvinna.

CURLA är ett etnomologiskt museum i Honduras.

Museet har inte bara samlingar av insekter utan tjänar också ett pedagogiskt syfte.

Ny administration

Lehman har tagit hand om fjärilsmuseet sedan det grundades. Men sedan 2015 är museet nu under administration av National Autonomous University of Honduras. Samma år flyttades museet från sin ursprungliga plats till det regionala universitetscentret vid Atlantkusten (CURLA). Nu använder universitetet, både forskare och studenter, museet. Naturligtvis är museet fortfarande öppet för allmänheten.

Robert Lehman fortsätter att samarbeta med det entomologiska museet genom konsultationer och personalutbildning. Han undervisar workshops om insamling, identifiering och biologisk uppsättning av insekter, men också om miljön och hur man tar hand om fjärilarnas naturliga livsmiljöer.

Detta kanske intresserar dig
Trollsländor: allt om dessa mytomspunna insekter
My Animals
Läs det My Animals
Trollsländor: allt om dessa mytomspunna insekter

Trollsländor är utan tvekan fascinerande insekter. De har är lockat människors fantasi i urminnes tider. Med all rätt - de är äldre än dinosauriern...


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Miller, J. Y., Matthews, D. L., Warren, A. D., Solis, M. A., Harvey, D. J., Gentili-Poole, P., … Covell, C. V. (2012). An annotated list of the Lepidoptera of Honduras.
  • Gregorio, J. J. P. de. (1974). Sobre la lepidopterologia y el estudio y colección de mariposas. Revista de Girona, (67), 50–53.
  • Yoshioka, S., & Kinoshita, S. (2006). Structural or pigmentary? Origin of the distinctive white stripe on the blue wing of a Morpho butterfly. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 273(1583), 129–134.

Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.