Den rosa gräshoppan: ett fascinerande fynd

Den rosa gräshoppan är ett mycket sällsynt exemplar i naturen eftersom dess ljusa färg beror på en genetisk mutation som kallas erythrism.
Den rosa gräshoppan: ett fascinerande fynd
Luz Eduviges Thomas-Romero

Skriven och verifierad av Biokemist Luz Eduviges Thomas-Romero.

Senaste uppdateringen: 21 december, 2022

Den rosa gräshoppan är en sällsynt insekt som har setts vid mycket få tillfällen. Daniel Tate, endast 11 år gammal, hade äran att stöta på denna märkliga gräshoppa i Devon, England. Daniel deltog med sin familj i ett evenemang för djurlivet i Seaton när han fick syn på insekten.

Vissa levande varelser drar till sig uppmärksamhet på grund av sin atypiska färgsättning, och den här gräshoppan sticker verkligen ut inför alla rovdjur på ett uppenbart sätt. Är den rosa färgen en evolutionär strategi? Vad är anledningen till en sådan slående nyans? Ta reda på det i följande artikel

Den rosa gräshoppan: ett fascinerande fynd

Enligt Daniels egna ord skymtade pojken något rosa och trodde först att det var en blomma. Senare såg han att den rörde sig, så han försökte fånga den. När den hoppade insåg Daniel att det var en gräshoppa.

Pojken blev förstås jätteglad när lokala entomologiska experter efter en inspektion berättade att ingen annan någonsin hade hittat en sådan gräshoppa på den platsen.

Daniel fångade alltså gräshoppan och tog den till lokala experter på biologisk mångfald som bekräftade att det var en vuxen gräshoppa av honkön. Denna insekt har fått sin färg genom en ovanlig genetisk mutation. Naturligtvis återfördes djuret till naturreservatet efter undersökningen.

Den rosa gräshoppan från Devon kommer från underordningen långhornsrätvingar och tillhör egentligen en ganska stor familj vid namn vårtbitare. De är väldigt lika vanliga gräshoppor, men har mycket längre antenner. Även om de flesta är gröna så är den märkliga färgen hos denna rosa insekt produkten av en mutation av artens normala egenskaper.

En rosa gräshoppa.

Mer än bara en atypisk färgning

Vuxna hangräshoppor är nästan alltid gröna. Honorna kan dock förekomma i alla möjliga nyanser, vanligtvis i färger som tenderar mot brunt eller till och med lila. Vanligtvis ändrar dessutom honorna färg med tiden.

Fraser Rush, naturreservatsansvarig för East Devon District Council i England, var på plats för att offentliggöra resultaten. Rush sade att han under alla de år han bott i distriktet aldrig hade sett ett sådant exemplar.

För honom är det ett stort steg mellan lila och rosa, även om det ofta är möjligt att se en lila hona. Även om den rosa färgnyansen hos gräshoppor inte är helt obekant så är det intensiteten i den rosa färgen som överraskade experterna.

När gräshoppor når vuxen ålder tenderar ungdomens ljusa färger att övergå till tråkiga nyanser i det bruna och gröna området. En gräshoppa som förblir ljusrosa som vuxen är dock trolig att föra den rosa genen vidare till sin avkomma.

En annan anledning till att ljusrosa gräshoppor vanligtvis inte når vuxen ålder är hur utsatta de är. I naturen är det lätt att bli upptäckt av rovdjur då man har en mycket slående färg som står i stark kontrast till omgivningen. En rosa gräshoppa i ett grönt lövverk blir ett lätt byte.

Så vad är förklaringen till deras färg?

Orsaken till den rosa gräshoppans färg är erythrism, en ovanlig och dåligt förstådd genetisk mutation. Gräshoppans erythrism verkar orsakas av en dominant gen, vilket innebär att det är lätt för föräldrarna att överföra sin färg till avkomman. Den höga dödligheten bland exemplar gör det dock osannolikt att de kommer att överleva tillräckligt länge för att reproducera sig.

Man vet inte mycket om rosa gräshoppor, förutom att denna mutation resulterar i att en eller till och med en kombination av de två förekommer:

  1. En minskning eller till och med avsaknad av normalt pigment, särskilt svart pigment.
  2. En överdriven produktion av andra pigment, i detta fall rött.

Minskat svart pigment – i kombination med en röd superpigmentering – resulterar i exemplar med denna magnifika rosa färg. Erythrism hos gräshoppor beskrevs för första gången 1887 hos en art av gräshoppor.

En rosa gräshoppa

Sedan dess har samlare och upptäcktsresande rapporterat att de endast sporadiskt sett rosa gräshoppor. Denna mutation hos insekter är extremt sällsynt och att se en rosa gräshoppa är sannolikt ett fenomen som man bara får uppleva en gång i livet.

Detta kanske intresserar dig

Vad äter gräshoppor?
My Animals
Läs det My Animals
Vad äter gräshoppor?

Gräshoppor är främst växtätare och väljer sin kost baserat på många olika faktorer. Upptäck mer om vad gräshoppor äter i den här artikeln.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Gilhen, J. (2010). Erythrism in the Maritime Garter Snake, Thamnophis sirtalis pallidulus , in Nova Scotia. Canadian Field-Naturalist, 124(2), 99–103.
  • Mačát, Z., Hegner, D., & Jablonski, D. (2015). Erythrism in the Smooth Snake, Coronella austriaca (Laurenti, 1768), Recorded from Georgia. Russian Journal of Herpetology, 23(1), 73–76.
  • Peter Underwood Centre. (2021) Pink sensation. The Wonder Weekly.
  • Audubon Nature Institute. (2022). Audubon Butterfly Garden and Insectarium. Recuperado el 4 de junio de 2022, disponible en: https://audubonnatureinstitute.org/insectarium

Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.