Egenskaper hos strandkrabban: En invasiv art

Strandkrabban har en enorm aptit. Den är mycket skicklig på att fånga och välja ut sina favoritbyten, inklusive blötdjur.
Egenskaper hos strandkrabban: En invasiv art
Georgelin Espinoza Medina

Skriven och verifierad av Biolog Georgelin Espinoza Medina.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Strandkrabban är en art som skapar problem över hela världen. Den är hemmahörande på den nordöstra sidan av Atlanten och även i Östersjön. Tack vare dess toleransförmåga har den dock lätt invaderat andra områden, och i de områden där den bosätter sig orsakar den ekologiska förändringar. Vill du veta vilka egenskaper strandkrabban har?

Invasiva arter utgör ett stort problem i de ekosystem som de ockuperar, eftersom de orsakar en obalans och hotar de inhemska arternas tillvaro. En av de mest skadliga och oönskade är strandkrabban eller Carcinus maenas, och det är viktigt att veta hur man identifierar den. Här berättar vi allt om den.

Hur ser strandkrabban ut?

Precis som andra krabbor har C. maenas ett hårt skal som är cirka 9 centimeter stort. Hanen är större än honan och dess färg varierar mellan grönt, orange och till och med en röd färg. Båda könen har en gul fläck på buken.

En av de mest anmärkningsvärda egenskaperna hos strandkrabban är att den kan variera sin färgton när den ömsar skinn. På så sätt anpassar den sig till den miljö där den lever.

Det lättaste sättet att skilja detta kräftdjur från andra krabbor är antalet taggar på framkanten av ryggskölden (vid utsidan av varje öga). Det finns 5 stycken, vilket är unikt för denna art. Den har 5 par rörelseorgan, varav det första är modifierat till en tång och det sista är lite plattare.

Habitat och utbredning

Detta ryggradslösa djur bebor stränder, kärr och klippiga kuster. Den finns också i områden med sandiga eller leriga bottnar, som den använder för att gömma sig. Antingen det eller så gömmer den sig i stenar, skrevor och bland vegetation.

Som vi har nämnt finns denna krabba naturligt i Europas och Nordafrikas kustområden, i den nordöstra delen av Atlanten och i Östersjön. Den har dock introducerats till andra delar av världen (nämligen Nordamerika, Sydamerika, Australien, Sydafrika och Japan).

En strandkrabba.

Vad äter C. maenas?

En av de mest oroande egenskaperna hos strandkrabban är dess diet, inte bara när det gäller vilken typ av föda den äter, utan också hur mycket den äter. Dessa djur är rovdjur, har en stor aptit och slukar stora mängder mat.

Deras byten är varierande och deras val beror på många faktorer (storlek, plats och årstid). I deras diet ingår bland annat kräftdjur, maskar, insekter, musslor, snäckor, iglar, maneter, foraminiferer och fiskar. De äter också alger, sumpvegetation, kadaver och är till och med kannibalistiska, eftersom de kan äta individer från sin egen art.

När de växer blir strandkrabbor mer köttätande än allätande. När de är större föredrar de tvåskaliga blötdjur, som de söker efter i bottensubstratet genom att gräva upp till 15 centimeter djupt.

Fortplantningsegenskaper hos strandkrabban

Strandkrabban förökar sig genom att lägga ägg, vilket innebär att den är ovipar. Processen sker under sommaren, när det är honans tur att ömsa skinn. Hon förbereder sig genom att avge feromoner för att locka till sig hanen. Han närmar sig henne, tar tag i henne och bär på henne i flera dagar (från 2 till 16).

Detta beteende fortsätter tills honan har ömsat skinn, och då äger parningen rum. Därefter fortsätter hanen att följa henne i ytterligare cirka 2 dagar.

Fruktsamheten är hög (upp till 185 000 ägg per kull) och ökar med storleken, så större honor kan lägga fler ägg än mindre honor. Äggen läggs i sanden och bildar sedan en säck som krabborna tar hand om, fäster runt sina ben, och bär runt på i några månader.

Efter att ägget kläcks framträder en planktonisk larv som genomgår några förändringar eller stadier innan den blir vuxen. Totalt finns det sex stycken (en protozo, fyra zoea och en megalopa). Utvecklingstiden är varierande och beror på miljöförhållandena. Den uppskattas vara 62 dagar vid 12° C, men den kan minskas till 32 om temperaturen stiger till 18° C.

Andra egenskaper hos strandkrabban

Låt oss titta på andra viktiga aspekter av strandkrabbans biologiska sammansättning. Vi lyfter fram följande:

  1. Euryhalinitet: Den här krabban tolererar varierande saltkoncentrationer, vilket man betecknar med termen euryhalinitet. Skalan kan sträcka sig från 4 till 54%. Under larvstadiet minskar dock värdet till 17%.
  2. Euryterm: Det temperaturområde som detta ryggradslösa djur tål är också brett. Den överlever från 0 till 33 °C. Toleransen hos larverna är dock mer begränsad och det optimala intervallet ligger mellan 10 till 18 °C. Det lägsta värde som krävs för att skinnömsning ska ske hos arten är 10 °C.
  3. Denna krabba är anpassad till syrefattiga förhållanden.

Strandkrabban som en invasiv art

Dessa krabbor har överlevt och med lätthet koloniserat andra miljöer tack vare de ovannämnda egenskaperna. De har nått avlägsna platser avsiktligt (eller oavsiktligt) med hjälp av båtar (fästa vid skrov, i ballastvatten eller i förpackningsmaterial) eller med hjälp av fritidsfiskare, eftersom larverna ofta används som bete vid sportfiske.

Det finns också en naturlig spridning av dess larver genom strömmar och tidvatten.

Strandkrabban orsakar förändringar i de ekosystem som den invaderar. Dess stora aptit, som kan förstöra stora mängder musslor (bland annat), leder till att de arter som utgör en del av dess föda minskar och uppmuntrar till konkurrens mellan lokala organismer.

Denna art livnär sig på arter som är viktiga för fiske- och vattenbruksindustrin, vilket gör att ekonomiska förluster tillkommer till de negativa effekterna.

Det är svårt att begränsa och utrota denna krabba. Man har använt metoder såsom fiske och förgiftade beten för att begränsa bestånden, men resultaten har varit ineffektiva. På grund av detta finns det i vissa regioner strikta lagbestämmelser som bidrar till att minska spridningen av denna art.

Ett bra alternativ är biologisk bekämpning med hjälp av rovdjur eller rivaler. Det behövs dock mer forskning inom detta område.

En krabba på sand.

Strandkrabbans egenskaper gör den till en fruktad inflyttare. Dess enorma aptit, konkurrensförmåga, höga reproduktionshastighet och stora förmåga att anpassa sig till olika temperaturer och salthalter är dess mest framstående egenskaper. Att lära sig identifiera den och förstå dess sammansättning är viktigt för att kunna utforma framgångsrika bekämpnings- och utrotningsmetoder.

 

Detta kanske intresserar dig
Lär dig mer om de giftiga havsormarna
My Animals
Läs det My Animals
Lär dig mer om de giftiga havsormarna

De giftiga havsormarna är paradoxala varelser. Vissa älskar att simma i deras närhet medan andra skyr dem som elden på grund av deras gift.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Baeta, A., Cabral, H., Marques, J., & Pardal, M. (2006). Feeding ecology of the green crab, Carcinus maenas (L., 1758) in a temperate estuary, Portugal. Crustaceana, 79(10), 1181-1193.
  • Dawirs, R. (1985). Temperature and larval development of Carcinus maenas (Decapoda) in the laboratory, predictions of larval dynamics in the sea. Marine Ecology Progress Series, 24, 297–302.
  • Torres, P., & González-Pizani, X. (2016). Primer registro del cangrejo verde, Carcinus maenas (Linnaeus, 1758), en Golfo Nuevo, Argentina: un nuevo límite norte de distribución en costas patagónicas. Eucología Austral, 26, 134-137.
  • Young, A., & Elliott, J. (2020). Life History and Population Dynamics of Green Crabs (Carcinus maenas). Fishes, 5(1), 4.

Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.