Insekter och pollinering av växter: en nedärvd symbios

Vi har alla hört talas om insekternas roll i pollineringen, men känner du till hur denna nedärvda symbios mellan dem och växterna började?
Insekter och pollinering av växter: en nedärvd symbios

Senaste uppdateringen: 04 december, 2020

När slutet av våren närmar sig, för den också med sig alla de irriterande allergisymptom som många av oss lider av under denna säsong. Immunförsvarets störande reaktion beror på att pollen har tagit sig in i våra luftvägar. Pollen är ganska otrevligt för oss och ändå är det något helt avgörande för många arter som bevarar ekosystemet  genom den nedärvda symbiosen mellan insekter och växter. I den här artikeln ska vi titta närmare på insekter och pollinering av växter.

Ja, hela processen runt pollinering är helt avgörande för att världen som vi känner den ska kunna fungera. Det beror på att växter är basen för näringskedjan och för produktionen av syret på jorden. Därför är inget liv möjligt utan den. Fortsätt läsa för att ta reda på hur denna nedärvda symbios mellan pollinatörer och växter uppstod.

Vad är pollinering?

Låt oss först definiera denna term:

Pollinering är överföring av pollen till en pistill, fröämne eller växt för att möjliggöra befruktning.

Det finns flera olika metoder för att uppnå detta:

 • Vindblommiga växter använder vinden för att föra ut pollen över omgivningen
 • Hydrofiler är vattenväxter som huvudsakligen sprider sitt pollen med vatten
 • Slutligen finns det växter som tar hjälp av djur (pollinatörer) för att sprida sitt pollenOch det är denna typ av växter som vi ska fokusera på här nedan.
Pollinering mellan insekter och växter: En insekt på en gul blomma.

Insekter och pollinering av växter – en nedärvd symbios

Relationen mellan växter och pollinatörer är ett typiskt exempel på samevolution. Det betyder att båda sidorna har anpassat sig genom evolutionen för att maximera nyttan av interaktionen. Okej, men hur uppstod denna symbios?

Här följer en förklaring av flertalet studier som man har gjort inom området:

 • Fossila fynd visar att växter var till största delen vindblommiga under de tidigaste evolutionära stadierna hos vår planet.
 • Under triasperioden började en viss grupp av insekter byta från en hematofagisk kost (blodätare) till en fytofagisk kost (äta av de levande delarna på växter). Detta berodde främst på att växterna var mera tillgängliga och lättare att få tag på.
 • Denna förändring var ett kraftigt slag mot växterna eftersom trycket av växtätarna gjorde det mycket svårt för dem att fortplanta sig och överleva.
 • Som en konsekvens av detta började växterna producera allelopatiska blandningar från sekundära substanser för att avskräcka eller förgifta predatorerna.
 • Trots att de var effektiva så var dessa blandningar energikrävande för växterna, vilket minskade deras chans till reproduktion och överlevnad.

Så, det verkar som att växterna befann sig i ett dödläge… Skulle det vara bäst att skydda sig själva genom att slösa med energi som minskade deras chanser till överlevnad? Eller borde de sluta skydda sig själva och bara hoppas att de inte blev attackerade? I slutändan hade det naturliga urvalet ett svar – som alltid.

Gör fienden till vänner

Växterna valde under århundradena den mest följdriktiga metoden. De listade ut ett sätt att dra nytta av sina fiender.

Det är nu produktionen av nektarsom har trippla funktioner, startade.

 • Tack vare sin söta struktur och det faktum att nektar uppstår från imponerande växterdelar som blommor, så riktar den fullständigt de små varelsernas uppmärksamhet mot blomkorgen, vilket lämnar bladen och stjälkarna i fred. Du kanske inte har tänkt på det men de senare är viktigare för växtens överlevnad. 
 • Nektar erbjuder en alternativ och hälsosammare källa till mat för insekter eftersom den är mer näringsrik än bladen i mindre doser.
 • Slutligen hjälper det också växten att föröka sig, även om det kräver mera energi. Det beror på att växten drar fördel av insekten som är på besök och som bär med sig pollen till andra växter. Lösningen på detta är att omge nektarn med pollen.
Pollinering mellan insekter och växter: En geting på en blomma.

Insekter och pollinering av växter: Det handlar om samarbete

Denna evolutionära mekanism är spännande. Den visar att naturen i vissa fall kan upprätta symbiotiska relationer istället för predation.

Enkelt uttryckt så ger växten ett bättre erbjudande till pollinatörerna: “Jag ger dig något mumsigare i utbyte mot mina blad”. 

På så vis har både insekter och växter med tiden uppnått samevolution för att maximera nyttan av interaktionen mellan dem.

Detta kanske intresserar dig
Dynamiken hos binas liv: egenskaper och fakta
My Animals
Läs det My Animals
Dynamiken hos binas liv: egenskaper och fakta

Dynamiken hos binas liv är väldigt inspirerande. Det har visat sig att även då bina har var sin uppgift i bikupan så har de ändå en egen personligh...