Lär dig allt om ninjasnigeln

Ninjasnigeln är en nyligen upptäckt art som är hemmahörande på Borneo. Lär dig mer om denna art i dagens artikeln.
Lär dig allt om ninjasnigeln
Cesar Paul Gonzalez Gonzalez

Skriven och verifierad av Biolog Cesar Paul Gonzalez Gonzalez.

Senaste uppdateringen: 19 november, 2022

Blötdjur är en mycket varierande och attraktiv taxonomisk grupp eftersom den innehåller arter av alla möjliga olika storlekar, former och färger. Även om dessa organismer når sin största mångfald i vattenmiljöer är det även möjligt att i ekosystem på land hitta otroliga arter – arter som ninjasnigeln.

Det vetenskapliga namnet på denna art är Ibycus rachelae. Den tillhör familjen Helicarionidae, som innehåller ett antal sniglar som lever på land och som kan kasta “kärlekspilar” på sin partner. Läs vidare för att lära dig mer om ninjasnigeln.

Den märkliga upptäckten av ninjasnigeln

År 2007 undertecknade myndigheter från Brunei, Indonesien och Malaysia ett avtal om att bevara ett mycket varierat område i hjärtat av Borneo. Området kännetecknas av dåligt utforskade tropiska ekosystem, så man förväntade sig att många nya arter fortfarande var oupptäckta.

Mellan 2007 och 2010 upptäcktes faktiskt också 123 nya arter i hjärtat av Borneo. Detta innebär att sedan skyddsområdet inrättades har i genomsnitt tre nya arter upptäckts varje månad. Som om det inte vore nog hade många av dem unika och märkliga egenskaper, vilket är fallet med ninjasnigeln och dess märkliga “kärlekspilar”.

Ninjasnigeln
Ninja-snigeln.

Habitat och utbredning

Ninjasnigeln upptäcktes i regionen Sabah, Malaysia, på berget Kinabalu. Detta innebär att den normalt lever på cirka 1900 meter över havet. Även om dess livsmiljö är på ett berg motsvarar klimatet en tropisk regnskog. Tack vare detta finns det tillräckligt med fuktighet för att snigeln ska kunna genomgå sin livscykel.

Fysiska egenskaper hos ninjasnigeln

I allmänhet är utseendet hos denna art ovanligt likt en landsnäcka (i folkmun också det en snigel) med ett litet skal på ryggen, trots att den egentligen är närmare släkt med skogssniglar. Den har en långsträckt och vidgad kropp i mitten, som i genomsnitt är 4 centimeter lång. Svansen är dock den mest långsträckta delen av kroppen och kan vara upp till tre gånger längre än huvudet.

Färgningen av kroppen bibehåller olika genomskinliga gröna toner som verkar kamouflera sig med vegetationen. Det finns dock även exemplar med gula färgningar. Faktum är att den stora effektiviteten hos dess kamouflage är en av anledningarna till att det inte är så lätt att hitta ryggradslösa djur av denna typ.

Föda

Även om det inte finns många uppgifter om dess biologi är det troligt att ninjasnigeln upprätthåller samma växtätande diet som sina närmaste släktingar. Det vill säga att den livnär sig på de blad som finns i dess miljö. Det bör noteras att varken snäckor eller sniglar har käkar, utan snarare en hård, tandad struktur som kallas radula och som gör det möjligt för dem att “skrapa” växtmaterial.

En snigel
Ibycus rachelae.

Reproduktion av ninjasnigeln

Liksom andra snäckor och sniglar är ninjasnigeln en hermafrodit. Det innebär att den har båda reproduktionsapparaterna i sin kropp. Den är dock oförmögen till självbefruktning och behöver en partner för att den ena ska kunna agera som hane och den andra som hona.

För att avgöra vem som ska anta rollen som hane och hona brukar det uppstå en kamp som består av att kasta “kärlekspilar” på varandra och se vem som först får den. Kärlekspilarna är små harpuner gjorda av kitin med hormoner som ökar fertiliteten hos målsnigeln. På grund av detta blir det exemplar som träffas av pilen lockat till rollen som hona.

När rollerna har bestämts injicerar den snigel som agerar hane sin partner med en påse som innehåller alla dess spermier. På detta sätt är kopulationen avslutad och exemplaret som agerar som hona är redo för äggläggning.

Som du kanske har gissat är det på grund av bristen på information om ninjasnigelns naturhistoria ännu inte möjligt att fullständigt beskriva alla dess vanor. Tack vare Borneo Heartland Conservation Project är det dock troligt att man i framtiden kommer att avslöja fler hemligheter hos denna art.

Detta kanske intresserar dig

Elona quimperiana: egenskaper och livsmiljö
My Animals
Läs det My Animals
Elona quimperiana: egenskaper och livsmiljö

Elona quimperiana har fått sitt namn från staden Quimper, huvudstad i det bretonska Finistère i Frankrike.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Lodi, M., & Koene, J. M. (2016). The love-darts of land snails: integrating physiology, morphology and behaviour. Journal of Molluscan Studies, 82(1), 1-10.
  • Persoon, G. A., & Osseweijer, M. (Eds.). (2008). Reflections on the Heart of Borneo (Vol. 24). Wageningen, The Netherlands: Tropenbos International.
  • World Wide Fund For Nature. (2010). Borneo’s New World: Newly Discovered Species in the Heart of Borneo. Recuperado el 8 de octubre de 2022, disponible en: http://awsassets.panda.org/downloads/wwfborneosnewworldspecies.pdf
  • Schilthuizen, M., & Liew, T. S. (2008). The slugs and semislugs of Sabah, Malaysian Borneo (Gastropoda, Pulmonata: Veronicellidae, Rathouisiidae, Ariophantidae, Limacidae, Philomycidae). Basteria, 72(4/6), 287-306.

Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.