Mexiko: Ett av de länder med flest skorpionstick

Skorpionstick är inte vanliga i Europa, men saker och ting ändras om vi inriktar oss på Central- och Sydamerika. Hur många liv tror du går förlorade varje år till följd av detta?
Mexiko: Ett av de länder med flest skorpionstick

Senaste uppdateringen: 15 november, 2021

Skorpioner har fått ett mycket negativt rykte i vårt samhälle, eftersom deras utseende och giftiga stick gör att vi inte vill komma för nära dem. Dessa spindeldjur förtjänar respekt och att döda dem är aldrig ett alternativ. Dock kan vi inte förneka att deras förekomst ibland är farlig för människor. Detta exemplifieras i Mexiko, ett av de länder med flest skorpionstick i hela världen.

Även om de flesta skorpionstick inte är dödliga kan allergiska reaktioner och nedsatt immunförsvar hos vissa patienter kraftigt komplicera den medicinska situationen. Tillsammans med oss kan du idag upptäcka lite mer om dessa spindeldjur och om var de flesta sticken förekommer.

Vad är skorpioner?

Innan vi går in på siffror och statistik vill vi kort utforska denna grupp. Först och främst måste vi påpeka att skorpioner är spindeldjur (klassen Arachnida), och de delar taxon med spindlar, fästingar, skorpionspindlar och opiliones (lockespindlar). Det finns uppskattningsvis 2 500 arter av skorpioner i världen, fördelade på 22 familjer.

Dessa ryggradslösa djur har en kropp som delas in i tre segment: prosoma, mesosoma och metasoma. Prosoma utgörs av huvudet och bröstkorgen och innehåller mundelarna, pedipalperna (klämmor eller klor), de fyra paren gångben och sinnesorganen. Mesosoma är bukregionen och består av 7 segment.

Den sista delen av skorpionens kropp är den som väcker mest uppmärksamhet eftersom metasoma, eller svansen, består av 5 segment med ett avslutande telson som innehåller gifttaggen. Denna del innehåller en vesikel som rymmer ett par symmetriska giftkörtlar i direkt kontakt med gifttaggen. Med hjälp av pedipalparna kan detta spindeldjur snabbt injicera sina gifter.

Den korrekta vinkeln för injicering av giftet är ungefär 30° gifttaggens spets. För att åstadkomma detta håller skorpionen fast sitt byte med sina gripklor.

En skorpion.

Skorpioner och deras gift

Trots det dåliga rykte som dessa djur har orsakar de sällan allvarliga problem hos människor. Enligt Mayo Clinic är endast 25-30 av de 2 500 arter av skorpioner som finns dödliga för människor. Centruroides sculpturatus, Androctonus crassicauda och Leiurus quinquestriatus är några exempel på dessa.

De farligaste gifterna hos dessa ryggradslösa djur består av neurotoxiner, kardiotoxiner och mykotoxiner. Detta innebär att de hindrar nervsystemet från att fungera korrekt, bidrar till hjärtfel och stör allvarligt rörligheten hos det stuckna djuret. Dessutom är de effektiva vid extremt låga halter.

Den genomsnittliga dödliga dosen (LD50) för arten Androctonus crassicauda är 0,08 milligram per kilo djur. Intravenöst krävs det endast cirka 5,6 milligram gift för att döda en person.

Mexiko: ett av de länder med flest skorpionstick i världen

Skorpioner är ett folkhälsoproblem som man inte kan bortse från. Deras bett förekommer främst i Amerika, Afrika, Mellanöstern och Indien och man uppskattar att 1,2 miljoner människor runt om i världen blir stuckna varje år. Som Medscape-portalen anger resulterar detta i mer än 3 250 dödsfall årligen. För varje person som dör av ormgift dör 10 personer på grund av skorpioner.

Som vi har sagt är Mexiko en av de regioner som drabbas värst, med cirka 200 000 stick per år och mer än 300 dödsfall. Denna sista siffra är mycket konservativ, eftersom vissa källor uppskattar att omkring 1 000 invånare i detta land dör varje år på grund av detta djurs gifter.

Varför denna situation?

Situationen beror otvivelaktigt på att Mexikos klimat och ekosystem har gynnat utvecklingen av världens största område med en biologisk mångfald av skorpioner. Mer än 130 arter (inklusive underarter) av dessa spindeldjur finns i detta land, eftersom de höga temperaturerna och torkan i vissa delar av landet i hög grad gynnar skorpioners överlevnad.

Trots denna enorma biologiska mångfald bör man notera att endast åtta arter är ansvariga för nästan alla dödsfall i landet. Alla tillhör släktet Centruroides, som ingår i familjen Buthidae. Centruroides noxius (i delstaten Nayarit), Centruroides suffusus (Durango) och Centruroides limpidus (Morelo) är de mest noterbara.

Mexiko är ett av de länder som har de mest dödliga skorpionsticken på grund av det stora antalet exemplar av släktet Centruroides.

Grader av förgiftning

Utan tvekan är skorpionerna i det ovannämnda släktet de farligaste i de mexikanska regionerna. För att avsluta den här artikeln ska vi belysa de olika reaktionerna man kan ha på skorpiongift:

  • Mild reaktion: Lokal smärta, inflammation, hudrodnad, rastlöshet, domning (parestesi), hypersalivation, hosta, illamående, kräkningar och stickningar i näsan.
  • Måttlig reaktion: Dåsighet, kramper i kroppen, andfåddhet, blekhet, talsvårigheter (dysartri).
  • Allvarligt tillstånd: Kramper, feber, bukspänning, ögondarrning, andningssvikt, hjärtsvikt och död.

Utöver allt detta måste vi lägga till möjligheten att patienten utvecklar en anafylaktisk chock. Detta innebär att immunsystemet reagerar överdrivet på giftämnena i giftet och att det uppstår en serie reaktioner som leder till multiorgansvikt och död.

Allergiker, äldre, barn och sjuka har en sämre prognos efter ett bett.

Mexiko är ett av de länder med flest skorpionsstick i världen.

Förebyggande är nyckeln

Mexiko är ett av de länder i världen med flest skorpionstick. Det betyder dock inte att det är omöjligt att undvika att bli stucken om man bor där. Det viktigaste är att alltid kontrollera skor och redskap för mänskligt bruk på platser där dessa ryggradslösa djur förekommer i stor mängd, eftersom de bara sticker dig om du råkar krossa eller ta tag i dem.

Andra rekommendationer är att alltid hålla gräset i trädgården kort, ta bort alla högar av material som du har inomhus eller utomhus, placera ut insektsmedel i hemmet (för att förhindra att insekter kommer in, eftersom de är skorpionernas byte) och täta dörrar och fönster. Om du agerar med försiktighet är det möjligt att undvika att bli stucken av skorpioner.

 

Detta kanske intresserar dig
Vad du gör om du blir stucken av en skorpion?
My Animals
Läs det My Animals
Vad du gör om du blir stucken av en skorpion?

Skorpioner finns inte på stora delar av noora halvklotet men i övrigt i princip hela världen. Vad gör du om du blir stucken av en skorpion?