Trollsländor - Ytterligare ett offer för den globala uppvärmningen

Trollsländor och klimatförändringar har ett samband, även om det vid första anblicken kanske inte verkar så. I den här artikeln kan du sätta dig lite djupare in i den här situationen.
Trollsländor - Ytterligare ett offer för den globala uppvärmningen

Senaste uppdateringen: 29 mars, 2022

Den stigande temperaturen på planeten är redan ett uppenbart problem. Därför kan man förvänta sig att alla komponenter i vår planets ekosystem kommer att påverkas om denna process inte stoppas. Den senaste nyheten om detta handlar om trollsländor och global uppvärmning, eftersom det verkar som om de också är offer för detta fenomen.

Vid det här laget undrar du säkert vad dessa insekter har att göra med temperaturförändringen. Jo, det verkar som om det indirekt påverkar deras reproduktionsförmåga genom att förändra deras färg. Om du vill veta varför kan du läsa vidare.

Trollsländors syn och deras fortplantning

Hos trollsländor är reproduktionsframgång och färgseende nära relaterade till varandra. Deras färgseende är mycket bättre än människans: medan vi har tre typer av opsiner har trollsländor 15-33 gener som kodar för dessa.

Opsiner är ljusabsorberande ljuskänsliga proteiner i stavarna, de celler som ansvarar för färgseendet.

I en artikel som publicerades i tidskriften PNAS studerades detta fenomen och det framgick att den stora variationen av opsiner i trollsländors ögon troligen leder till att de har ett annat färgseende än vi människor har. Dessutom förändras dessa opsiner under deras livsstadier, eftersom deras visuella behov också förändras.

Trollsländor är färgstarka djur och de är också starkt beroende av färgseende. Dessa slående nyanser är det som gör att hanarna kan hitta en partner, eftersom honorna tenderar att välja en partner med färgglada vingar.

En trollslända.

Färgen på trollsländor och den globala uppvärmningen

Enligt en studie utförd i Nordamerika och Europa har omgivningstemperaturen ett direkt samband med färgen hos olika insekter. Man upptäckte att i kalla områden tenderade färgerna hos trollsländor och andra insekter att vara mörkare.

Forskarna fann också det omvända förhållandet: när temperaturen stiger blir nyanserna ljusare. Detta är också fördelaktigt för insektens överlevnad, eftersom ljusare färger hjälper dem att reflektera solljuset och inte bli överhettade.

Anpassning kontra genetisk variation

I verkligheten verkar detta dock inte fungera. I områden där den globala uppvärmningen har ökat temperaturen har trollsländornas reproduktionstakt minskat. Detta har skett successivt, eftersom manliga trollsländor har förlorat de mörka färgerna och komplexa mönstren på sina vingar.

Honorna, som eftersöker slående färger på hanarnas vingar, väljer allt färre ur den allmänna populationen av hanar.

Så forskarna är inte säkra på vad de ska förvänta sig angående trollsländorna. Det som verkade vara en evolutionär fördel har visat sig vara skadligt på annat sätt. Man vet för närvarande inte om detta kommer att hålla arten vid liv eller inte, men prognosen är inte bra.

Reproduktionsframgång hos trollsländor och den globala uppvärmningen

Michael Moore (från Living Earth Collaborative) har i samarbete med University of Washington undersökt tusentals uppgifter om 319 arter av trollsländor i Nordamerika. I överensstämmelse med ovanstående så upptäckte de att ju kallare regionen är, desto mörkare och mer detaljerad är färgen på vingarna hos hanarna.

Hanar av trollsländor som fotograferades mellan 2005 och 2019 tenderade att ha ljusare vingar under varmare år och mer färgstarka vingar under kallare år.

Denna anpassning till omgivningstemperaturen hos trollsländor är en av de mest konsistenta som hittats hittills, eftersom det är en direkt överlevnadsfaktor i kampen mot den globala uppvärmningen. Det faktum att endast de minst färgglada trollsländorna överlever är dock ett allvarligt slag mot deras fortplantningsförmåga.

Ett annat problem är att honorna inte har reagerat på samma sätt på denna anpassning. De har, till skillnad från hanarna, inte tappat sin färg, eller åtminstone inte lika konsekvent. Detta väcker frågor, för om honorna inte anpassar sig till temperaturförändringar kan den genetiska mångfalden vara allvarligt hotad.

Avslutande tankar

Det klimatproblem som planeten lider av blir alltmer uppenbart. Det är inte längre nödvändigt att ta till vetenskapliga och dokumenterade studier: historiska snöfall, torka, bränder, översvämningar, allt blir mer och mer extremt. Förhållandet mellan trollsländor och den globala uppvärmningen är bara en av de många situationer som uppstår på grund av detta.

Trollsländor är ett av de djur som har de största ögonen.

Att utöva påtryckningar på stora organisationer, som är ansvariga för merparten av planetens nedbrytning, är nyckeln till att bevara hoppet. Lyckligtvis ansluter sig fler och fler människor till etisk och ansvarsfull konsumtion samt till den aktivism som strävar efter att göra jorden beboelig för oss och för djurriket.

 

Detta kanske intresserar dig
Gigantiska insekter som en gång dominerade vår planet
My Animals
Läs det My Animals
Gigantiska insekter som en gång dominerade vår planet

Visste du att gigantiska insekter en gång härskade över jorden? Fossila fynd visar att enorma trollsländor bodde här för miljontals år sedan.