Upptäck hur maskar förökar sig

Alla levande varelser förökar sig på ett eller annat sätt, oavsett hur primitiva de är. Maskar är inget undantag. Här berättar vi hur maskar förökar sig.
Upptäck hur maskar förökar sig

Senaste uppdateringen: 25 maj, 2021

Du vet förmodligen redan hur vissa djurgrupper, som däggdjur, fåglar eller reptiler, förökar sig, eftersom det liknar hur vi människor gör det. Men vet du hur maskar förökar sig? Du har förmodligen aldrig tänkt på det.

Många djur med mjuka och avlånga kroppar kallas för “maskar”. I den här artikeln kommer du upptäcka vilka arter som biologi anser vara maskar, samt hur maskar försökar sig. Det vill du väl inte missa?

Vad är en mask?

En mask är ett avlångt, mjukt djur utan lemmar. De är vanligtvis anatomiskt simpla varelser med underutvecklade andnings- och/eller blodcirkulationssystem. Många maskar andas, utsöndrar avföring och absorberar näring genom huden.

Det finns tre stora grupper av maskar som experter klassificerar genom deras kroppsform:

  • Annelida (ringmaskar eller ledmaskar). Några exempel är daggmaskar och iglar. Dessa är uppdelade i segment som liknar ringar.
  • Platyhelminthes (plattmaskar). Har du hört talas om binnikemask? De hör till den här gruppen. De flesta plattmaskar är parasiter. Dock så är planaria en icke-parasitisk plattmask.
  • Nematoda (rundmaskar). Dessa är cylindriska till formen. De flesta är parasiter, och vissa av dem är mikroskopiska. Kända exempel från denna grupp är rundmask och hjärtmask.

Vissa maskarter kan leva både på land och i vatten. Utöver att vara föda för insektsätande djur har de också många andra funktioner i ekosystemet.

Maskar har många viktiga roller i naturen, allt från att göra jorden bördig med sin avföring (de bryter ner organiskt material) till att agera som indikatorer på vattenföroreningar eller kontaminering.

Bild på ringmask

Hur maskar förökar sig

Detta varierar mellan olika grupper och arter, men vi kan sammanfatta maskars fortplantning i två huvudpunkter:

  • Asexuell förökning. Detta kräver endast en förälder. Bland maskar sker detta vanligtvis genom partenogenes, i vilken en del av djuret separerar sig från kroppen för att skapa en ny organism. De flesta maskarter förökar sig på det här sättet eftersom det är ett snabbt sätt att bilda nya individer.
  • Sexuell förökning. De flesta maskarter som förökar sig sexuellt är hermafroditer. Med andra ord är de både hanar och honor samtidigt.

Vissa arter förökar sig genom parning, medan andra har förmågan att välja en av de två fortplantningsmetoderna. Faktum är att vissa till och med självbefruktar sig. I naturen ger evolutionen varelser alla verktyg de behöver för att överleva.

Intressanta exempel på hur maskar förökar sig

Även om maskar endast kan föröka sig på två olika sätt varierar fortplantningen för vissa maskarter så mycket att det nästan blir en blandning av asexuell och sexuell förökning. Nyfiken? Här är några intressanta exempel.

Plattmaskar

Plattmaskar har de mest komplexa könsorganen i djurriket. De flesta är hermafroditer och de tillgriper alltid inre befruktning, genom en komplex process.

Varje individ producerar både spermier och ägg. Varje segment på kroppen har lagringsfickor för sperma som utbyts vid parning och maskarna befruktar därav varandra. De kan dock också skapa nya individer genom partenogenes, asexuellt.

Rundmaskar

Rundmaskar kan föröka sig sexuellt genom partenogenes, eller jungfrufödsel. Med andra ord genom att producera sina egna ägg och spermier och tillgripa självbefruktning. De kan också befrukta varandra med sina slangformade könsorgan.

Hur klomaskar förökar sig

Klomaskar, eller Onychophora, har en sammetslik textur och ett maskliknande utseende, men är inte så nära släkt med andra maskar trots sitt namn. De har en tydlig könsdimorfism, då honorna är större och vanligtvis har fler ben.

Det intressanta med dessa maskar är att fortplantningen sker genom traumatisk inseminering, dvs. att hanen penetrerar honans mage för att injicera sina spermier och befrukta äggen. Äggen kläcks sedan inuti honan innan de föds till världen, något som kallas ovovivipari.

Osedax

Detta är ett släkte ringmaskar som ingår i familjen skäggmaskar, och de förtär vanligtvis gråvalsskelett. Det intressanta med det här släktet är att forskare till en början trodde att det bara fanns honor. Detta förbryllade dem, då maskarna inte verkade föröka sig asexuellt.

Men vid djupare analys med mikroskop verifierade man att det även finns hanar. De är mikroskopiska i storlek och lever inuti ett hålrum i den gelatinösa tub som omger varje hona. En enda hona kan husera hundratals hanar inuti sin tub och lägga tusentals ägg under året.

Parande maskar

Sammanfattning av hur maskar förökar sig

Som du kan se är det fascinerande att läsa om hur maskar förökar sig. Även om de inte är så trevliga att titta på är de ganska intressanta när man väl börjar lära sig mer om dem.

Kort sagt är maskar ett tydligt exempel på att varje djurart spelar en viktig roll i naturen. Utan dessa små ryggradslösa varelser skulle inte ekosystemet som vi har idag överleva.

Detta kanske intresserar dig
5 Intressanta fakta du inte visste om daggmaskar
My Animals
Läs det My Animals
5 Intressanta fakta du inte visste om daggmaskar

Daggmaskar lever i din trädgård, har inga ögon eller ben, och rör sig väldigt snabbt... Daggmaskar är extremt konstiga varelser!