Varför ljus lockar till sig insekter!

Människan har en enorm inverkan på andra arters liv i och med att tekniken ändrar på det som omger oss. Ett tydligt exempel på detta är artificiellt ljus, vilket har en negativ inverkan på insekters liv.
Varför ljus lockar till sig insekter!
Cesar Paul Gonzalez Gonzalez

Skriven och verifierad av Biolog Cesar Paul Gonzalez Gonzalez.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

När du tänder en glödlampa på natten kommer vanligtvis en stor mängd insekter och flyger oavbrutet runt lampan. Detta är en vanlig och mycket irriterande situation beträffande flygande leddjur (särskilt när det gäller tvåvingade insekter och fjärilar). Ta reda på varför ljus lockar till sig insekter i den här artikeln.

Sanningen är att insekterna blir helt förvirrade och detta är anledningen till att de fortsätter att flyga runt och runt. Något så enkelt som att tända en glödlampa mitt i natten har en inverkan på dessa insekters perception. Fortsätt läsa så ska vi berätta exakt varför ljus lockar till sig insekter.

Insekters syn

Insekters ögon skiljer sig mycket från andra djurs ögon, de kan nämligen inte uppfatta samma färger och ljusintensitet. Detta beror på att de innehåller olika fotoreceptorer som ansvarar för att “tolka” ljuset. På grund av detta reagerar de på stimuli som människor inte uppfattar speciellt väl, till exempel UV- och infrarött ljus.

De två typer av ögonstrukturer som de flesta insekter har är punktögon och fasettögon. Båda kan uppfatta ljusintensitet, men endast det senare kan få till de skarpare bilder som hjälper insekterna att fatta beslut. Detta kallar man fototaxis, vilket är insekternas förmåga att reagera på ljus.

Leddjur reagerar av naturliga “instinkter” på alla typer av belysning. Det viktiga är den åtgärd som de är “programmerade” att vidta som ett svar på dessa stimuli. I allmänhet delar man in deras beteendemönster i två: flykt (negativ fototaxis) eller attraktion (positiv fototaxis).

Ljus attraherar insekter.

Varför är fototaxis viktigt?

Ljus är en värdefull indikator för insekter, dess närvaro eller frånvaro hjälper dem att identifiera förhållandena i sin omgivning. Kackerlackor är till exempel “rädda” för ljus eftersom det hjälper deras rovdjur att hitta dem – det är därför de gömmer sig och endast kommer fram när det är mörkt. Denna negativa fototaxis gör att de kan identifiera och undvika faror.

På motsatt sida finns bin, som kännetecknas av att de tar sig från blomma till blomma och livnär sig på nektar eller pollen. Man kan tycka att detta sökande är slumpmässigt men i själva verket lockas de av reflektionen av UV-ljus som vissa blommor avger. På så sätt gör positiv fototaxis att de kan spara tid och lätt nå de växter som innehåller deras delikata föda.

Varför ljus lockar till sig insekter

Ljus lockar i större utsträckning till sig nattlevande insekter. Alla uppvisar dock inte positiv fototaxis, eftersom alla har ett eget sätt att tolka ljusstimulansen. Några av orsakerna till att dessa organismer söker sig till en ljuskälla är följande:

  • Orientering: Månljus hjälper dem att orientera sig och artificiell belysning förvirrar dem.
  • Vägledning för att undvika hinder: Intensiv belysning visar att färdområdet är fritt (inga hinder).
  • Kommunikation: För bioluminescerande insekter, t.ex. eldflugor, fungerar ljuset som ett kommunikationsmedel mellan dem.

Vi ska nu titta lite mer ingående på vart och ett av dessa fenomen. Missa inte detta!

Månen som orientering

Deras biologiska utvecklingsprocess ledde till att de nattliga insekterna orienterade sig efter månens ljus. Förr i tiden var detta det enda naturliga objekt som lyste upp nätterna. Av denna anledning blir de förvirrade av artificiellt ljus, eftersom de inte har anpassat sig för att skilja mellan de två typerna av belysning.

Problemet är värre om man tar hänsyn till att leddjurens syn inte är särskilt tydlig.

Klar himmel

För vissa insekter gör månljuset det möjligt för dem att identifiera om vägen är fri eller inte. Tolkningen är enkel: ju mer ljus det finns, desto färre hinder finns det att undvika. Problemet uppstår när en andra ljuskälla får insekten att tro att det finns en klar flygväg, vilket gör att den känner sig attraherad av glödlampan.

Bioluminescerande insekter

Hos bioluminescerande insekter spelar ljuset en viktig roll i deras kommunikation. Detta gör att organismerna blir mycket förvirrade av konstgjorda ljuskällor. Till exempel när det gäller den vanliga europeiska eldflugan (Lampyris noctiluca) så söker hanarna upp honor med hjälp av sin lyskraft. Denna egenskap gör att de dras till glödlampor.

Det artificiella ljusets inverkan på insekter

Artificiellt ljus lockar till sig insekter på samma sätt som naturligt ljus (månen). Detta innebär att städerna har en stor inverkan på dessa organismers liv. Samtidigt döms de till en långsam död genom att deras vingar bränns upp. Inte bara blir människor besvärade av dem, utan flera arter drivs till utrotningsgränsen.

En möjlig lösning är att använda värmeljus som producerar mindre UV-ljus. Även om detta inte helt förhindrar att insekterna lockas till dem, så minskar det avsevärt de negativa effekter som ljuset har på dem. För att lösa denna konflikt krävs dessutom en förändring av människors vanor, eftersom den överdrivna förbrukningen av ljusenergi ofta blir en normal del av våra liv.

Insekter runt en ljuskälla.

Detta problem kallas också ljusförorening och kan definieras som ett överskott av artificiellt ljus under natten. Detta orsakar olika fysiologiska obalanser hos vilda arter och påverkar även människors hälsa. Om du vill bidra till att minska problemet kan du försöka släcka onödiga lampor där hemma och stänga fönstren, speciellt på natten.

 

Detta kanske intresserar dig
Gigantiska insekter som en gång dominerade vår planet
My Animals
Läs det My Animals
Gigantiska insekter som en gång dominerade vår planet

Visste du att gigantiska insekter en gång härskade över jorden? Fossila fynd visar att enorma trollsländor bodde här för miljontals år sedan.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Camborda, F., Castillo, J., & Rodríguez, S. (2015). Trampas de luz con panel pegante para la captura de adultos de Prodiplosis longifila Gagné (Diptera: Cecidomyiidae) en el cultivo de espárrago. Ecología Aplicada, 14(2), 139-145.
  • Castresana, J., & Puhl, L. (2017). Estudio comparativo de diferentes trampas de luz (LEDs) con energía solar para la captura masiva de adultos polilla del tomate Tuta absoluta en invernaderos de tomate en la Provincia de Entre Ríos, Argentina. Idesia (Arica), 35(4), 87-95.
  • Ángel, B. B. M. (2013). Daño al material genético por luz ultravioleta de un equipo exterminador de insectos voladores evaluado por medio de la prueba de micronúcleos en neonatos de rata (Tesis de grado, Universidad de Guadalajara).
  • Owens, A. C., & Lewis, S. M. (2018). The impact of artificial light at night on nocturnal insects: A review and synthesis. Ecology and evolution, 8(22), 11337-11358.
  • BURRIAL, A. T., & ORTEGA, S. P. (1997). La visión de los insectos desde un punto de vista óptico. Bol. SEA, 8, 27-34.
  • Chen, Z., Liu, C. Q., Sun, H., & Niu, Y. (2020). The ultraviolet colour component enhances the attractiveness of red flowers of a bee-pollinated plant. Journal of Plant Ecology, 13(3), 354-360.

Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.