Varför sjunger cikadorna på sommaren?

Varför sjunger cikadorna på sommaren? Ännu idag är det många saker med cikador som är ett mysterium för forskare. Men vi ska berätta allt vi vet i den här artikeln.
Varför sjunger cikadorna på sommaren?
Ana Díaz Maqueda

Skriven och verifierad av Biolog Ana Díaz Maqueda.

Senaste uppdateringen: 21 december, 2022

När de långa sommarkvällarna äntligen är här, så blommar många nya ljud ut i naturen. Till exempel kvittret av små fågelungar som lär sig om livet av sina föräldrar. Men det kanske mest slående ljudet du kan höra kommer från en liten insekt, en cikada. Vilket för oss till dagens fråga: varför sjunger cikadorna på sommaren?

Den sång som dessa små leddjur ger ifrån sig kommer i just rättan tid för att varna oss för den inkommande hettan. Det är inte förvånande att ljudet av cikador under sommaren är det mest typiska sommarljudet i många av världens regioner. Men varför uppstår det?

Cikadornas mystiska liv

Du har antagligen undrat var cikadorna är under resten av året, eller varför de bara sjunger på sommaren. Något som många människor inte vet är att dessa insekter tillbringar det mesta av sina liv gömda under jorden och bara kommer fram under de varma månaderna. 

Av de många hundratals olika arter av cikador som finns över hela jorden, så är det en del som lever under marken endast en vinter. Som kontrast till detta finns det en del nordamerikanska arter av cikador som lever under jorden i 13 till 17 år!

Så när cikadorna kommer upp och sjunger är det en speciell händelse, något som kallas “cikadans år”.

Cikadorna sjunger om sommaren

Cikadans sång är det högsta ljud som någon insekt kan frambringa. Faktum är att en del av de mindre arterna av cikada har en sång som är så högfrekvent att människor inte kan höra den. 

För många människor så skapar det  repetitiva ljudet känslor av frid och lugn. Men för andra kan det vara mycket irriterande. Det kan faktiskt hindra en del från att kunna vila under de timmar när hettan på planetens tempererade regioner är alltför intensiv.

Trots det man kanske tror, sjunger cikadorna inte som andra djur med sina halsar. De har faktiskt inget röstorgan.

För att utsöndra ljuden, använder dessa insekter ett membra som kallas trumhinnemembran, och som finns mellan bröstkorgen och buken. Tack vare muskler som kallas tympaniska muskler, kan cikadorna få membranet att vibrera och producera detta starka ljud.

Men vad är meningen med att cikadorna sjunger om sommaren? Jo ljudet berättar helt enkelt om den reproduktiva perioden hos dessa insekter. Med andra ord så sjunger cikadorna för att attrahera sin partner och reproducera sig. 

Cikador sjunger för att hitta en partner.

Cikadornas reproduktiva cykel

Cikadornas livscykel är mycket speciell. För de flesta arter är den vanligen mellan två och fem år. Men som vi såg i början, har en del nordamerikanska arter längre cykler, mellan 13 till 17 år. 

När sommarhettan blir för intensiv kommer cikadanymferna fram, alla på en gång, och klättrar upp i trädtopparna. Väl framme börjar den sista processen med att ömsa skal, eller ekdys som det också kallas.

När cikadorna är redo, börjar de sjunga. Det kan ta flera dagar, eller till och med veckor, tills alla har lyckats reproducera sig. Då gör honorna tack vare sin sågformade äggläggningsapparat ett litet hål i barken där de lägger sina ägg. Sen dör alla vuxna individer. 

Efter flera dagar så föds nymfer med oproportionerligt stora framben ur de små äggen. Frambenen är nödvändiga för att kunna gräva. Nymferna faller till marken och gräver ner sig nära trädets rötter. Där stannar de och äter i så många år som är nödvändigt innan de är redo att komma fram igen, som vuxna.

Till skillnad från det vi kanske tror, så skadar nymferna inte trädet eller trädets tillväxt på något vis, enligt studier. Därför finns det ingen orsak att använda någon sorts insektsgift.

Varför dyker alla cikador upp samtidigt?

Egentligen så är det mesta som rör cikadornas livscykel fortfarande ett mysterium. Varför en del arter tar så lång tid på sig för att komma upp ur marken, eller varför de alla dyker upp samtidigt, är några av de frågor som håller entomologerna sysselsatta

En ekologisk teori vid namn “det övermätta rovdjuret” erbjuder en möjlig förklaring till varför de alla kommer upp ur marken samtidigt. Enligt denna teori så är risken att bli uppäten av ett rovdjur mindre, ju fler byten det finns på samma plats samtidigt.

När det gäller cikador så jagar fåglar många av dem när de kommer upp tillsammans. Men det kommer fortfarande att finnas många som lyckas reproducera sig. 

Om en lite grupp cikador kommer fram först, eller kommer försent, så är de alla utsatta för en större risk att falla offer för ett rovdjur. Det förklarar kanske behovet för cikadorna att synkronisera sig med de andra.

Varför sjunger cikador? Närbild på cikada.

Även om vi fortfarande har en lång väg att gå för att helt förstå hur dessa insekter lever, är det vi känner till så långt mycket fascinerande. Nästa gång du hör cikadorna sjunga, så kom ihåg hur lång tid det tog för dem att bli redo att ta sig ut i världen utanför. 

Detta kanske intresserar dig
Gigantiska insekter som en gång dominerade vår planet
My Animals
Läs det My Animals
Gigantiska insekter som en gång dominerade vår planet

Visste du att gigantiska insekter en gång härskade över jorden? Fossila fynd visar att enorma trollsländor bodde här för miljontals år sedan.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Cranshaw, W. S., & Kondratieff, B. (2004). Cicadas. Fact sheet (Colorado State University. Extension). Insect series; no. 5.590.
  • Moore, T. E. (1993). Acoustic signals and speciation in cicadas (Insecta: Homoptera: Cicadidae). In Evolutionary Patterns and Processes, Linnean Society Symposium (No. 14, pp. 269-284).
  • Tabak, E. G. (2001). Why do cicadas have prime life-spans.
  • Williams, K. S., & Simon, C. (1995). The ecology, behavior, and evolution of periodical cicadas. Annual review of entomology, 40(1), 269-295.

Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.