Världens största bi återupptäckt efter 38 år

Megachile pluto har ett vingspann på 63 millimeter och en längd på 39 millimeter. Jämför det med det minsta biet som finns och som bara är 1,8 millimeter långt.
Världens största bi återupptäckt efter 38 år

Senaste uppdateringen: 02 augusti, 2022

År 1858 hittade Alfred Russel Wallace ett vackert bi som aldrig tidigare hade setts i Indonesiens djungler. Detta skulle bli den första och sista gången som detta exemplar skulle ses på över hundra år. Denna art fick namnet Megachile pluto. Ta reda på mer om världens största bi i dagens artikel.

Denna art anses vara världens största bi, eftersom dess storlek vida överstiger andra exemplar. Djuret försvann under många år och man fruktade att det var utrotat. Men tack vare en kampanj som försökte återupptäcka denna och andra “förlorade” arter kunde det ses levande igen. Fortsätt läsa för att få reda på historien bakom denna magnifika insekt.

Wallace och hans jättebi

Alfred Russel Wallace var en naturforskare som tidigare än Charles Darwin utmärkte sig för att ha lagt grunden till idén om det naturliga urvalet. Liksom Darwin företog Wallace 1854 en resa till den malaysiska skärgården, där han upptäckte en mängd otroliga djur. Han beskrev dem minutiöst och började publicera alla sina upptäckter. År 1862 hade han redan publicerat fler än 50 artiklar samt omfattande anteckningar.

Mot slutet av sin resa (1858) nämnde Wallace med bara några få ord upptäckten av ett hårigt och jättelikt svart bi. Det var lika stort som ett människofinger och hade käkar som liknade ekoxbaggens. Vid den tiden visste man inte hur viktig denna upptäckt skulle bli eftersom den bara var en del av de nästan 1 000 nya arter som han beskrev på egen hand.

Lite mer än ett år efter upptäckten skickade Wallace det exemplar han hade hittat till entomologen Frederick Smith för vidare analys. År 1960 publicerades en artikel som specificerade biets egenskaper och det fick djuret fick det vetenskapliga namnet Megachile pluto. Biet erkändes också som den största art av familjen Apidae som någonsin hittats.

Från denna punkt i historien sågs inte världens största bi igen på över 100 år. I själva verket trodde man att det var utdött eftersom skogarna i närheten av dess fyndområde höll på att huggas ner.

Återupptäckt av den försvunna arten

År 1981 återupptäckte den amerikanske biologen Adam Catton Messer arten igen, och den här gången fotograferades den för första gången. Exemplaren hittades på tre indonesiska öar: Bacan, Halmahera och Tidore. Dessutom upptäckte man att de använder kolonier av vissa termiter för att bygga sina bon, eftersom deras enorma käkar gör det möjligt för dem att “skrapa” stammarnas håligheter och bygga med deras kåda.

Detta märkliga beteende förklarar den fysiska likhet som arten har med ekoxbaggen. Man upptäckte också att anledningen till att biet inte hade hittats igen var att de byggde sina bon inuti träd.

Det enda problemet är att trots alla dessa framsteg i beskrivningen av arten försvann den sedan igen under ytterligare 38 år. Några ideella organisationer startade dock en rörelse för att hitta denna och andra försvunna varelser på nytt.

Mest eftersökta arter

År 2017 publicerade den ideella organisationen Global Wildlife Conservation en lista över 25 försvunna arter. Bland dem fanns världens största bi, som tidigare hade undvikit forskare i mer än ett sekel. Målet var tydligt: att hitta denna insekt och bevisa att den inte var utdöd.

Denna kampanj fokuserade sina ansträngningar på att återupptäcka 25 berömda arter, vilket redan började ge resultat i och med upptäckten av Jacksons salamander. Därför var förväntningarna höga på att de saknade djuren också skulle hittas.

Startskottet för sökandet

Det formella sökandet efter jättebiet började i slutet av januari 2019 med en expedition till ön Ternate i Indonesien. Gruppen som hade organiserat resan bestod av Glen Chilton, Simon Robson, Eli Wyman och Clay Bolt, som hoppades hitta den försvunna arten. Allteftersom dagarna gick insåg de dock att denna uppgift inte skulle bli lätt.

Resan närmade sig sitt slut och gruppen hade inte hittat något spår av biet. Under den sista dagen av deras sökande, och precis när de var på väg att ge upp, hittade de dock ett litet termitbo. De hade inga större förväntningar på att stocken faktiskt innehöll det de letade efter, eftersom det inte var den första de hade sett under sin resa.

När de kom närmare märkte forskarna att insidan var mycket väl avgränsad och rundad. Det fanns också en klibbig flytande substans i botten av boet. När de minst anade det kom ett enormt svart bi ut ur stammen, som var identiskt med Megachile pluto. Entusiasmen kände inga gränser då de hade lyckats återupptäcka denna gåtfulla förlorade art.

Detta ögonblick stannade inte bara kvar i minnet hos gruppmedlemmarna, utan det togs även fotografier och videor för att stödja den stora händelsen. Efter att ha varit försvunnen i 38 år hade således världens största bi återupptäckts (igen).

Inte allt är goda nyheter

Även om denna nyhet borde vara en anledning för naturforskare att fira så orsakar den faktiskt både rädsla och oro hos dem. Detta beror på att insekter är en av de mest hotade grupperna på grund av förlust av livsmiljöer och föroreningar, man tror att detta bi kan vara i överhängande fara.

Faktum är att två exemplar av världens största bi hade sålts över internet under 2018. Priset var 9100 dollar för det första exemplaret, medan 4150 dollar betalades för det andra exemplaret. Trots att det är en art som kan vara nära utrotning är den här typen av försäljning laglig.

Orsaken till detta är att arten inte har något nuvarande skydd för att förhindra handel.

Som du kan se är att hitta denna art bara det första steget eftersom uppmärksamhet också måste ägnas åt dess bevarande. Trots detta är fyndet uppmuntrande för naturvetare och ytterligare ett tecken på att vi fortfarande har tid att rädda flera arter från att drabbas av utrotning.

Detta kanske intresserar dig

Den otroliga monarkfjärilens årliga migration
My Animals
Läs det My Animals
Den otroliga monarkfjärilens årliga migration

Vill du veta mer om monarkfjärilens årliga migration? Monarken är den enda insekten som flyttar till varmare klimat varje höst.  • Frederick Smith (1860). Catalogue of Hymenopterous Insects collected by Mr. A. R. Wallace in the Islands of Bachian, Kaisaa, Amboyna, Gilolo, and at Dory in New Guinea.. , 5(Supplement s1), 93–143.
  • Vereecken, N. J. (2018). Wallace’s Giant Bee for sale: implications for trade regulation and conservation. Journal of Insect Conservation, 22(5), 807-811.
  • Messer, A. C. (1984). Chalicodoma pluto: the world’s largest bee rediscovered living communally in termite nests (Hymenoptera: Megachilidae). Journal of the Kansas Entomological Society, 165-168.
  • Gallardo, M. H. (2013). Alfred Russel Wallace (1823-1913): obra y figura. Revista chilena de historia natural, 86(3), 241-250.
  • Bolt, C. (2019) Rediscovering Wallace’s Giant Bee. Recuperado el 12 de diciembre de 2021, disponible en: https://www.rewild.org/news/rediscovering-wallaces-giant-bee-in-search-of-raja-ofu-the-king-of-bees