Viruset som förvandlar larver till zombier

Det finns ett virus som förvandlar larver till zombier genom att ändra deras gener och göra dem känsligare för ljus.
Viruset som förvandlar larver till zombier

Senaste uppdateringen: 02 augusti, 2022

Jag slår vad om att titeln fångade din uppmärksamhet! Ett virus som förvandlar larver till zombier verkar som en inledning till en science fiction-roman, men än en gång har naturen visat oss att den inte har några gränser!

Även om denna zombifieringsprocess inte består i att återuppliva några larvkadaver, innebär den en ändring av dess arvsmassa och dess grundläggande impulser. Är du intresserad? Fortsätt läsa så ska vi berätta hur detta virus förvandlar larver till zombier!

Larver

Först och främst är det viktigaste att karakterisera de två arter som är inblandade i denna interaktion. Den insekt som är värd för viruset som förvandlar larver till zombier är Helicoverpa armigera, även känd som bomullsknölfly.

Detta är en fjärilsart som är utbredd i södra och mellersta Europa, liksom i tempererade delar av Asien och Brasilien. De tenderar att livnära sig på en mängd olika växter, varav många är odlade.

Den påverkas av zombieviruset under larvstadiet.

Larver

Viruset

Viruset som infekterar larven tillhör familjen Baculovirus. I den studie som publicerades 2022 och som undersökte detta fenomen användes ett nukleopolyhedrovirus (NPV) för att infektera arten.

Detta virus kan enligt artikelns huvudforskare (Xiaoxia Liu, en inflytelserik kinesisk entomolog) ha utvecklats tillsammans med sina värddjur i 200-300 miljoner år. Resultatet av denna utveckling är ett märkligt och skrämmande (för mänskliga ögon) sätt att föröka sig.

Hur viruset som förvandlar larver till zombier fungerar

Även om vi har använt ordet “zombie” för att förklara denna process av virusförökning är sanningen den att förändringen av larvens beteende beror på en skärpning av dess sinnen. I den ovannämnda studien infekterades Helicoverpa armigera med ett virus som kallas HearNPV och förändringarna i dess beteende noterades.

Processen är följande: Baculoviruset modifierar generna för opsinerna, de ljuskänsliga proteiner som finns i larvens ögon, vilket gör dem mer aktiva. Dessutom påverkade det genen TRLP, som också är involverad i synen.

Viruset förbättrar larvens fototaxis, vilket gör att den uppfattar ljus bättre.

Denna visuella förändring som utförs av viruset återspeglas i beteendet hos fjärilslarverna, som därefter klättrar uppför grenarna i jakten på ljus, och det slutar med att de dör högt upp i vegetationen. På så sätt kan baculoviruset sprida sig mer effektivt genom luften.

Betydelsen av fototaxi hos insekter

Denna process är överraskande, inte bara på grund av den inverkan den har på larvens beteende, utan också för att den går i direkt motsats till deras normala livscykel. Larverna tenderar nämligen normalt att gå under jorden för att skapa sina puppor och tillbringa vintern med att förvandlas i kylan.

På grund av detta anses dessa larvers fototaxi vara negativ, det vill säga att de tenderar att röra sig bort från ljuset. För många insekter är ljuset en källa till orientering, värme och skydd, även om detta inte är fallet för arten i fråga. Däri ligger mysteriet med den modifiering av synen som nukleopolyhedroviruset utför på dem.

Bomullsknölfly är inte de enda som är zombifierade

Du kanske tror att denna process är en av naturens unika nycker, men sanningen är att denna förökningsteknik är mer utbredd än vad du kanske tror. Faktum är att det finns flera organismer som använder sig av den, som de nedan:

  • Ophiocordyceps unilateralis: Denna art av ascomycetsvamp angriper myror inom gruppen Camponotini, vilket får dem att klättra upp på toppen av en växt, förankra sig med sina mandibler och dö. Svampen tränger sedan ut ur den döda kroppen och kan fritt sprida sig i luften.
  • Cordyceps: Detta är en annan ascomycetsvamp som angriper en värd och invaderar dess vävnader för att så småningom ersätta dem. Som en kuriositet används den för att utveckla läkemedel som fungerar mot avstötning av transplanterade organ.
  • Nematomorphs: Denna stam av parasitmaskar angriper främst olika arter av gräshoppor och syrsor. När den väl är inne i kroppen släpper den ut ett protein som driver insekten mot fuktiga områden där den drunknar och hjälper masken att förnya sin reproduktionscykel.
En lurvig larv.

Som du kan se är vissa parasiters överlevnadsstrategier underliga, till och med groteska. Men när vi fortsätter att undersöka avslöjar vi ändå fler och fler av naturens mysterier, som ofta utmanar våra tankar och förutfattade meningar om hur livet fungerar.

Detta kanske intresserar dig

Är fjärilslarver maskar?
My Animals
Läs det My Animals
Är fjärilslarver maskar?

Är fjärilslarverlarver maskar? Denna fråga kan verka enkel, men den kräver verkligen mycket taxonomisk information för att kunna svaras på.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Ng, T. B., & Wang, H. X. (2005). Pharmacological actions of Cordyceps, a prized folk medicine. Journal of Pharmacy and Pharmacology57(12), 1509-1519.
  • Liu, X., Tian, Z., Cai, L., Shen, Z., Michaud, J. P., Zhu, L., … & Liu, X. (2022). Baculoviruses hijack the visual perception of their caterpillar hosts to induce climbing behaviour thus promoting virus dispersal. Molecular ecology31(9), 2752-2765.

Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.