Efter att ha fött, när kan en katt löpa igen?

Löp efter födsel hos katter är ett problem som kan förvirra deras ägare mycket. Lär dig här om när en katt kan löpa igen efter att ha fött.
Efter att ha fött, när kan en katt löpa igen?
Samuel Sanchez

Skriven och verifierad av Biolog Samuel Sanchez.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Kanske har din katt precis fått kattungar, och du vill förhindra att detta händer igen. Du kanske också vill att hon ska kunna få ungar någon gång i framtiden igen. I båda fallen har du säkert undrat när och hur en katt kan löpa igen efter en förlossning. Reproduktionscykeln för dessa djur skiljer sig mycket från vår egen, så det är nödvändigt att läsa på ordentligt.

Pålitliga källor, som Affinity Foundation, bekräftar att flest katter bli övergivna just under och i anslutning till att de löper. Tyvärr vet vissa ägare inte hur de ska hantera denna situation och de kan fatta de värsta möjliga besluten. Med detta i åtanke kommer vi att beskriva denna process fungerar hos katter.

Fortplantning hos katter

Först och främst bör vi notera att honkatter löper flera gånger om året, men de är även säsongsbetonat och de gör det som mest under våren och tidig sommar. Detta innebär att de har flera cykler  då de är sexuellt mottaglig – under hela året, fördelat över en viss säsong. I allmänhet är honorna redo för befruktning mellan februari och augusti.

Varje löp kan vara olika länge, men genomsnittet är 6 dagar, vilket olika veterinärkällor bekräftar. Om honan inte befruktas av en eller flera hanar just vid det tillfället, kommer katten inte att vara mottaglig på ett tag. Mellan båda stadierna uppskattar man att varje cykel hos katten varar allt från 1 till 6 veckor. Genomsnittet är dock 3 veckor.

Katter kräver stimulans

Å andra sidan är det bra att känna till att denna art styrs av ovulatoriska induktionsparametrar. Det betyder att det är mekanisk reproduktion som inducerar frisättningen av äggen – detta skiljer sig från oss människor. De flesta honor behöver 3 till 4 parningar med hanar för att initiera ägglossningen och bli dräktiga.

Katten kan bli dräktig ett antal gånger per säsong och kan löpa var 21:e dag i genomsnitt under specifika månader på året.

En gravid katt som ligger på en vit bakgrund.

Kan en katt löpa igen efter att ha fått ungar?

Dräktighetstiden hos en katt varierar, men genomsnittet är mellan 9 veckor (63 dagar) och 10 veckor (70 dagar). När hon har fött kommer katten att vara utmattad och behöver tid på sig att återhämta sig. Du bör också komma ihåg att hon måste ge sina kattungar mjölk i 6 till 8 veckor. Naturligtvis är detta en ansträngande uppgift som kräver mycket energi.

Vi kan dock inte glömma bort det faktum att huskatter och andra husdjur fortfarande i mångt och mycket är vilda djur. Av detta skäl är deras främsta intresse att få så många avkommor som det är fysiskt möjligt utan att behöva äventyra sitt eget eller sin avkommas liv. Med andra ord, efter förlossningen kan en katt löpa igen.

Hur lång tid tar det för en katt att löpa igen efter förlossningen?

Tvärtemot vad många tror, kan en katt blir dräktig under tiden som hon tar hand om sina små kattungar. Som flera veterinärer har dokumenterat, kan honan bli dräktig igen om hon stimuleras och det fortfarande är parningssäsong, ibland redan bara fyra veckor efter avvänjningen. Som du kan se, kan en katt löpa igen mycket snart efter att ha fått kattungar.

Avvänjningen av kattungarna sker ungefär 8 veckor efter förlossningen. Så vi kan uppskatta att honan kommer att vara sexuellt aktiv igen cirka 12 veckor efter förlossningen. Tänk även på att om hon har stimulerats vid tidigare tillfällen kan det vara ännu enklare för henne att bli dräktig igen.

Hur kan jag förhindra att en katt blir dräktig efter förlossningen?

Såvida inte katten är renrasig eller du har ett avelsprogram i åtanke – som måste certifieras – finns det ingen anledning till att en katt behöver få avkommor. Som Journal of the American Veterinary Medical Association antyder är dödligheten hos kattungar i livmodern eller vid födseln i naturen 6 till 12%.

För varje kattunge som dör innan förlossningen ökar risken exponentiellt att honkatten också kommer att dö. Ett foster som sitter fast i livmodern kan orsaka allvarliga hälsoproblem hos modern. Dessa kan inkludera systemiska infektioner eller inre blödningar. Därför är den bästa idén att sterilisera djuret.

Även i avelsprogram måste du vara mycket försiktig med att para en katt för många gånger och välja partner till henne med omsorg. Du måste undvika att para släktingar, även om de är avlägsna. Detta ökar nämligen sannolikheten för att avkomman kommer att födas med medfödda sjukdomar.

Är det möjligt att sterilisera en katt som diar?

Det cirkulerar en myt om att en nyligen steriliserad kattmamma ofta lämnar sina kattungar utan uppsikt eller till och med överger dem. Detta stämmer inte alls. Beteenden och modersinstinkter dikteras inte bara av äggstockarna, dvs de strukturer som man tar bort under proceduren.

Det hormonet som främjar amning är oxytocin, som kommer från hypotalamus. Av denna anledning finns det ingen anledning att tro att en steriliserad katt producerar mindre mjölk än en intakt katt.

Ibland föredrar veterinärer att vänta med att utföra proceduren. Detta beror främst på att kattens bröstkörtlar kan göra det svårt att ta bort äggstockarna.

Är värme efter förlossning hos katter möjlig?

Katters reproduktionscykel innebär ett stort ägaransvar

Att löpa igen efter förlossningen är något som inte är ovanligt hos katter. Därför är det ägarens ansvar att förhindra att oönskade dräktigheter sker. Det första steget är alltid att begränsa kattens oövervakade tid utomhus, men för att undvika oönskade överraskningar är sterilisering det definitiva alternativet som man rekommenderar i alla fall.

Enligt studier i tidskriften Nature Communications dödar herrelösa katter 22,3 miljarder små däggdjur varje år i USA. Om vi vill bevara den biologiska mångfalden som omger oss är det nödvändigt att hålla husdjur under kontroll på en reproduktiv nivå.

Du kanske skulle vara intresserad av den här artikeln:

Detta kanske intresserar dig
Hur och när du bör flytta dina kattungar
My Animals
Läs det My Animals
Hur och när du bör flytta dina kattungar

Flytta dina kattungar på ett lämpligt och bra sätt genom att följa de olika råd som vi tar upp i den är intressanta artikeln.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Nutter, F. B., Levine, J. F., & Stoskopf, M. K. (2004). Reproductive capacity of free-roaming domestic cats and kitten survival rate. Journal of the American Veterinary Medical Association, 225(9), 1399-1402.
  • Loss, Scott R.; Will, Tom; Marra, Peter P. (2013). “The impact of free-ranging domestic cats on wildlife of the United States”. Nature Communications. 4: 1396. doi:10.1038/ncomms2380. PMID 23360987
  • Estrus cycle in cats, VCAHospitals. Recogido a 10 de junio en https://vcahospitals.com/know-your-pet/estrus-cycles-in-cats
  • Little, S. E. (2012). Female reproduction. The Cat, 1195.
  • McIntyre, R. L., Levy, J. K., Roberts, J. F., & Reep, R. L. (2010). Developmental uterine anomalies in cats and dogs undergoing elective ovariohysterectomy. Journal of the American Veterinary Medical Association, 237(5), 542-546.

Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.