Ädelpapegoja: habitat och egenskaper

Ädelpapegojans fjäderdräkt gör den till en av de vackraste fåglarna i världen. Källan till denna bländande färg är dock dess märkliga diet.
Ädelpapegoja: habitat och egenskaper
Samuel Sanchez

Granskad och godkänd av Biolog Samuel Sanchez.

Senaste uppdateringen: 21 december, 2022

Ädelpapegojan (Eclectus roratus) är en liten fågel som drar till sig uppmärksamhet tack vare sin färgglada fjäderdräkt och den höga tonhöjden på dess vokaliseringar. Dess känsliga fjädrar ger ett visuellt intryck av att vara hår snarare än fågelattribut, vilket är en av anledningarna till att denna fågel betraktas som ett exotiskt husdjur.

De 10 underarterna inom denna art skiljer sig vanligtvis inte speciellt mycket från varandra, eftersom sexuell dimorfism förekommer hos dem alla och är deras mest utmärkande egenskap. Vidare bör det noteras att fjäderdräkten bibehålls tack vare de näringsämnen som ädelpapegojan absorberar genom sin kost. Härnäst hittar du de viktigaste och mest intressanta aspekterna om denna lilla fågel.

Ädelpapegojans habitat

Ädelpapegojan har en ganska stor utbredning i fråga om livsmiljöer. De ekosystem som mest sannolikt är hemvist för den här fågeln är mangrover, savanner och skogar som finns på Nya Guinea, Salomonöarna, Moluckerna samt i nordöstra Australien.

Denna art lever vanligtvis mellan kokosnötsplantager och eukalyptusskogar, på en höjd som är högst 1900 meter. Följaktligen kan vi säga att denna fågel är vanlig i kustområden, låglandsskogar och vissa områden som ägnas åt de tidigare nämnda grödorna.

En röd ädelpapegoja.

Fysiska egenskaper

Ädelpapegojan har en storlek som varierar mellan 35 till 42 centimeter och en vikt på mellan 355 till 615 gram. Det är en fågel som är lätt att åtskilja, tack vare den starka sexuella dimorfism som hanar och honor har. Hanarnas fjäderdräkt består av färger såsom korall och grönt, även om de också har lite rött och blått på vingarna, samt en orange näbb.

Honorna å sin sida har svart näbb och röd fjäderdräkt, som vanligtvis är mörkare på ryggen. Blått och lila dominerar också hos honorna, särskilt på bröstet och halsen. Deras stjärt är orangegul på ovansidan och på undersidan är den mörkröd, som ljusnar mot en gulrosa färg längst ut.

Bland andra aspekter man kan lyfta fram är att ädelpapegojan är ett ganska långlivat djur som kan lyckas nå en ålder på upp till 80 år. Denna fågel är vanligtvis ganska lugn och stör inte när den hålls i fångenskap som husdjur. Om den dock delar utrymme med någon av samma art är det normalt att bägge bråkar en hel del bara för att markera sitt revir eller kommunicera.

Ädelpapegojas beteende

När det gäller ädelpapegojans beteende har det visat sig att de är mycket nyfikna och intelligenta fåglar. De skiljer sig från andra tack vare sin kraftiga vokalisering, med vilken de ibland kan irritera sina ägare. Det är dock vanligtvis ett vänligt djur i fångenskap om ägarna förtjänar dess förtroende.

Ädelpapegojans karaktär beror på kön. Medan honan är mer dominant är hanen vanligtvis lite mer oberoende och reserverad.

I det vilda kännetecknas dessa fåglar av att vara något solitära, även fast de också kan ses i par eller i små grupper där hanarna dominerar (särskilt under fortplantningstiden). När ädelpapegojan bildar grupper gör den så vanligtvis i trädtopparna. Ibland kan man också se exemplar som flyger i gryningen eller skymningen, när de är som mest aktiva.

Att mata ädelpapegojan

Ädelpapegojans kost är mestadels fruktbaserad, även om vissa föredrar grönsaker. Arten Eclectus roratus tycker om mogen frukt, inte rutten. Intressant nog är det här djurets matsmältningssystem längre än hos andra papegojor, så den behöver en kost som innehåller mycket växtprotein och betakaroten.

När du har en ädelpapegoja som husdjur är det viktigt att se till att den får optimala vitaminer för dess utveckling, särskilt A, E och D. Fågelns kost bör vara så hälsosam som möjligt, eftersom en ökning av kroppsfett kan orsaka svarta fjädrar på grund av stress. Följaktligen rekommenderas inte granulatfoder, eftersom det innehåller mycket socker och tenderar att orsaka njurproblem.

Det är också viktigt att undvika bearbetade livsmedel, eftersom ädelpapegojan är känslig för de gifter som vissa produkter innehåller. I allmänhet är den bästa kosten för den här fågeln färsk frukt och några grönsaker som den tycker om.

Ädelpapegojans fortplantning

Den här fågelns fortplantning beror på dess geografiska läge, för om den finns i Australien kommer parningen att ske mellan juli och februari. Om de däremot bor på Salomonöarna kommer de att para sig mellan juni och september. När den lever i Papua Nya Guinea kan den para sig när som helst.

Vanligtvis häckar dessa fåglar i hål i stammarna på stora träd. Ibland kan samma träd ha flera bon, och flera fåglar kan till och med ta hand om samma kull. Ruvningen omfattar en period på 25 till 30 dagar, under vilken honan lägger 2 ägg som i allmänhet är ovala och glänsande. Uppfödningen av ungarna tar vanligtvis 3 månader.

Honorna ansvarar för ruvningen och låter ungarna vara ifred när de äter. Ungarna matas av hanen när de första äggen kläcks, men efter hand tar honan över hela uppgiften.

Bevarandestatus

Enligt Internationella naturvårdsunionen (IUCN) är ädelpapegojan inte i någon större fara för utrotning, eftersom dess bevarandestatus är “Livskraftig (LC)”. Arten är dock ibland utsatt för olaglig handel till följd av dess skönhet och fjäderdräkt, så dess bestånd har minskat något under de senaste åren.

Ädelpapegojan som husdjur

Med hänsyn till fågelns egenskaper, beteende och näringsbehov är det viktigt att se till att den har ett lämpligt utrymme och en balanserad kost. Ädelpapegojan behöver en stor bur eller voljär som är minst 4 meter hög och 2 meter bred, där den har plats att breda ut sina vingar. Anläggningen kan ha trådar och galgar av trä.

Ädelpapegojan bör också lämna buren för korta promenader, förutsatt att ägaren har byggt upp tillräckligt förtroende för fågeln. På så sätt blir fågeln lugnare och bekvämare med sin omgivning.

När det gäller klimatförhållanden så anpassar sig denna fågel till temperaturförändringar, även om den inte tål kyla så värst bra. Därför bör man erbjuda den ett bra skydd. Vad gäller mat kan du ge den grönsaker såsom morötter, majs, sallad eller tomat. Frukter som äpplen och päron är också idealiska för dess kost, som måste vara stark på A-vitamin för att dess fjäderdräkt ska lysa starkare.

En ädelpapegoja på en gren.

Som du ser är ädelpapegojan en fågel som inte orsakar några större problem när man har den som husdjur, även om den i sin naturliga miljö vanligtvis är mer territoriell och högljudd för att kunna kommunicera med sina föräldrar. Dess kost är källan till dess skönhet, så det är viktigt att eliminera alla delar från dess kost som påverkar dess hälsa och fysiska utseende.

 

Detta kanske intresserar dig
8 intressanta fakta om hyacintaran
My Animals
Läs det My Animals
8 intressanta fakta om hyacintaran

Hyacintaran är en fågel av en imponerande storlek och med en ovanlig intelligens. Ett antal mycket speciella karaktärsdrag kännetecknar den.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Heinsohn, R. (2008). Ecology and evolution of the enigmatic eclectus parrot (Eclectus roratus). Journal of Avian Medicine and Surgery22(2), 146-150.
  • Heinsohn, R., & Legge, S. (2003). Breeding biology of the reverse-dichromatic, co-operative parrot Eclectus roratus. Journal of Zoology, 259(2), 197-208.
  • Vapniarsky, N., Barr, B. C., & Murphy, B. (2012). Systemic Coxiella-like infection with myocarditis and hepatitis in an eclectus parrot (Eclectus roratus). Veterinary pathology, 49(4), 717-722.
  • Johnston, M. S., Son, T. T., & Rosenthal, K. L. (2007). Immune-mediated hemolytic anemia in an eclectus parrot. Journal of the American Veterinary Medical Association, 230(7), 1028-1031.
  • Cowan, M. L., Yang, P. J., Monks, D. J., & Raidal, S. R. (2011). Suspected osteoma in an eclectus parrot (Eclectus roratus roratus). Journal of avian medicine and surgery, 25(4), 281-285.

Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.